Kiện Tiên Lục Địa - Lục Như Hoà Thượng
⭐⭐⭐ 5
Kiện Tiên Lục Địa
Huyền ảo
Phản Diện: Mẫu Thân Của Ta Là Đại Đế - Nhạc Phúc Bất Thụ
Phản Diện: Mẫu Thân Của Ta Là Đại Đế
Phi sắc
Tà Khí - Tri Nhạc
Tà Khí
Phi sắc
Đảo Ngược Đời Người - Thanh Cao Đích Dung Nhân
Đảo Ngược Đời Người
Phi sắc
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ - Huyết San Hô
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ
Huyền ảo
Thược Dược - ACOME
Thược Dược
Phi sắc
Nữ Hoàng Bảo Vệ Chiến - Yêu Tinh
Nữ Hoàng Bảo Vệ Chiến
Phi sắc
Đại Mạo Hiểm Bác Khang Thư - Vi Phong Yêu Lai Phường
Đại Mạo Hiểm Bác Khang Thư
Kỳ huyễn
Vĩnh Hằng Quốc Gia Series - Thiên Đường Lý Đích Thổ
Vĩnh Hằng Quốc Gia Series
Kỳ huyễn
Lăng Nhục Bạn Gái - Hồ Tác Phi
Lăng Nhục Bạn Gái
Đô thị
Ta Và Muội Muội Văn Văn - 20Xela
Ta Và Muội Muội Văn Văn
Phi sắc
Ma Vương Trùng Sinh - coly
Ma Vương Trùng Sinh
Phi sắc
Duy Nhất Trên Thế Giới - coly
Duy Nhất Trên Thế Giới
Khoa viễn
Lục Triều Yến Ca Hành - Lộng Ngọc & Long Tuyền
Lục Triều Yến Ca Hành
Huyền ảo
Atlantis Chiến Ký - Lang Thái Lang
Atlantis Chiến Ký
Kỳ huyễn
Lục Triều Thanh Vũ Ký - Lộng Ngọc & Long Tuyền
⭐⭐⭐ 4.4
Lục Triều Thanh Vũ Ký
Huyền ảo
Hành Ướt Đi Thịt - rescueme
Hành Ướt Đi Thịt
Phi sắc
Thùng Cả Nhà Nón Xanh - Lục Đáo Tận Đầu
Thùng Cả Nhà Nón Xanh
Phi sắc
Sàng Đạo Thụ Nghiệp - Tần Thủ
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Sàng Đạo Thụ Nghiệp
Đô thị
Nhà Giả Kim Dâm Thuật - Soái Ngai
⭐⭐⭐ 4.7
Nhà Giả Kim Dâm Thuật
Phi sắc
Hệ Liệt Nhân Thê Mỹ Diệu - Vị Tri
⭐⭐⭐ 4.3
Hệ Liệt Nhân Thê Mỹ Diệu
Đô thị
Tiêu Tề Diễm Sử - Vân Tiệm Sinh
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Tiêu Tề Diễm Sử
Tiên hiệp
Conan: Tối Cường Đại Thúc - Cô Thành Gia Đích A Lưu
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Conan: Tối Cường Đại Thúc
Đồng nhân
Đô Thị Trộm Hương Tặc - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Đô Thị Trộm Hương Tặc
Đô thị