Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Lời nhắn Thư viện Đánh giá Thư đơn
Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh - Phẫn Nộ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh
Tiên hiệp
Đều Trùng Sinh Ai Yêu Đương Ah - Thác Na Nhi Liễu
⭐⭐⭐ 4.2
Đều Trùng Sinh Ai Yêu Đương Ah
Đô thị
Khởi Nguyên Thần Thoại - Quất Tử Bá Tước
⭐⭐⭐ 5.7
Khởi Nguyên Thần Thoại
Huyền ảo
Nợ Nần Vô Tận - Andlao
⭐⭐⭐ 5.8
Nợ Nần Vô Tận
Trạch văn
Quỷ Bí: Ta Cho Cực Quang Sẽ Đương Ngoại Viện Những Năm Kia - Thiên Khư Cực Quang
⭐⭐⭐ 5
Quỷ Bí: Ta Cho Cực Quang Sẽ Đương Ngoại Viện Những Năm Kia
Trạch văn
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép - Doãn Tử Điện
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép
Kỳ huyễn
Khống Chế Rồng Thời Giờ - Đường Tống Nguyên Minh Khinh
⭐⭐⭐ 4.6
Khống Chế Rồng Thời Giờ
Kỳ huyễn
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang - Tình Chung Lưu Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang
Trạch văn
Hạch Máu Vô Hạn - Cổ Chân Nhân
⭐⭐⭐ 5.2
Hạch Máu Vô Hạn
Kỳ huyễn
Gõ Hỏi Tiên Đạo - Vũ Đả Thanh Thạch
⭐⭐⭐ 5.8
Gõ Hỏi Tiên Đạo
Tiên hiệp
Phong Đương Nghìn Năm Ta Tiểu Đệ Yếu Nhất Đều Thành Ma Vương - Thất Trọng Thân
⭐⭐⭐ 5.7
Phong Đương Nghìn Năm Ta Tiểu Đệ Yếu Nhất Đều Thành Ma Vương
Trạch văn
TYPE-MOON, Nhưng Tòng Giả Là Tom - Phá Hiểu Đích Gia Tử Cơ
TYPE-MOON, Nhưng Tòng Giả Là Tom
Trạch văn
Rồng Xanh Lục Tiến Sĩ - Vô Vật
⭐⭐⭐ 5.7
Rồng Xanh Lục Tiến Sĩ
Kỳ huyễn
Quỷ Bí: Lộ Trình Nghịch Biện - Địch Nam
⭐⭐⭐ 6
Quỷ Bí: Lộ Trình Nghịch Biện
Trạch văn
Quỷ Bí: Trật Tự Cùng Thất Tự - Vân Ẩn Hạo Nguyệt
Quỷ Bí: Trật Tự Cùng Thất Tự
Kỳ huyễn
Linh Sơn - Từ Công Tử Thắng Trị
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Linh Sơn
Tiên hiệp
Ta Không Thể Nào Là NPC - Khải Phong Đích Bí Điển
⭐⭐⭐ 4.5
Ta Không Thể Nào Là NPC
Trò chơi
Quỷ Bí: Nữ Hoàng Cùng Chiến Xa - Tôn Tiểu Quế
Quỷ Bí: Nữ Hoàng Cùng Chiến Xa
Huyền ảo
Sư Phụ Mềm Manh Giả Trang Thành Hệ Thống Của Ta - Ngã Dục Cao Ca
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Sư Phụ Mềm Manh Giả Trang Thành Hệ Thống Của Ta
Tu chân
Toàn Chức BOSS - Bảo Nguyệt Lưu Quang
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Toàn Chức BOSS
Đô thị
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Tiên Hồ - Lưu Lãng Đích Cáp Mô
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Tiên Hồ
Tiên hiệp
Nhất Thế Chi Tôn - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
Phong Bạo Con Số - Cách Tử Lý Đích Dạ Vãn
⭐⭐⭐ 6.2
Phong Bạo Con Số
Khoa viễn
Chiến Hạm Của Ta Có Thể Thăng Cấp - Hàm Ca
⭐⭐⭐ 4.9
Chiến Hạm Của Ta Có Thể Thăng Cấp
Khoa viễn