Quỷ Bí: Ta Cho Cực Quang Sẽ Đương Ngoại Viện Những Năm Kia - Thiên Khư Cực Quang
⭐⭐⭐ 5.3
Quỷ Bí: Ta Cho Cực Quang Sẽ Đương Ngoại Viện Những Năm Kia
Trạch văn
Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh - Phẫn Nộ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh
Tiên hiệp
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang - Tình Chung Lưu Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang
Trạch văn
Khống Chế Rồng Thời Giờ - Đường Tống Nguyên Minh Khinh
⭐⭐⭐ 4.7
Khống Chế Rồng Thời Giờ
Kỳ huyễn
Khởi Nguyên Thần Thoại - Quất Tử Bá Tước
⭐⭐⭐ 5.9
Khởi Nguyên Thần Thoại
Huyền ảo
Hạch Máu Vô Hạn - Cổ Chân Nhân
⭐⭐⭐ 5.3
Hạch Máu Vô Hạn
Kỳ huyễn
Nợ Nần Vô Tận - Andlao
⭐⭐⭐ 5.8
Nợ Nần Vô Tận
Trạch văn
Gõ Hỏi Tiên Đạo - Vũ Đả Thanh Thạch
⭐⭐⭐ 6
Gõ Hỏi Tiên Đạo
Tiên hiệp
Phong Đương Nghìn Năm Ta Tiểu Đệ Yếu Nhất Đều Thành Ma Vương - Thất Trọng Thân
⭐⭐⭐ 5.8
Phong Đương Nghìn Năm Ta Tiểu Đệ Yếu Nhất Đều Thành Ma Vương
Trạch văn
TYPE-MOON, Nhưng Tòng Giả Là Tom - Phá Hiểu Đích Gia Tử Cơ
TYPE-MOON, Nhưng Tòng Giả Là Tom
Trạch văn
Rồng Xanh Lục Tiến Sĩ - Vô Vật
⭐⭐⭐ 5.8
Rồng Xanh Lục Tiến Sĩ
Kỳ huyễn
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép - Doãn Tử Điện
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép
Kỳ huyễn
Quỷ Bí: Lộ Trình Nghịch Biện - Địch Nam
⭐⭐⭐ 6.1
Quỷ Bí: Lộ Trình Nghịch Biện
Trạch văn
Quỷ Bí: Trật Tự Cùng Thất Tự - Vân Ẩn Hạo Nguyệt
Quỷ Bí: Trật Tự Cùng Thất Tự
Kỳ huyễn
Linh Sơn - Từ Công Tử Thắng Trị
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Linh Sơn
Tiên hiệp
Ta Không Thể Nào Là NPC - Khải Phong Đích Bí Điển
⭐⭐⭐ 4
Ta Không Thể Nào Là NPC
Trò chơi
Quỷ Bí: Nữ Hoàng Cùng Chiến Xa - Tôn Tiểu Quế
Quỷ Bí: Nữ Hoàng Cùng Chiến Xa
Huyền ảo
Sư Phụ Mềm Manh Giả Trang Thành Hệ Thống Của Ta - Ngã Dục Cao Ca
Sư Phụ Mềm Manh Giả Trang Thành Hệ Thống Của Ta
Tu chân
Toàn Chức BOSS - Bảo Nguyệt Lưu Quang
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Toàn Chức BOSS
Đô thị
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Tiên Hồ - Lưu Lãng Đích Cáp Mô
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Tiên Hồ
Tiên hiệp
Nhất Thế Chi Tôn - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
Phong Bạo Con Số - Cách Tử Lý Đích Dạ Vãn
⭐⭐⭐ 6.2
Phong Bạo Con Số
Khoa viễn
Chiến Hạm Của Ta Có Thể Thăng Cấp - Hàm Ca
⭐⭐⭐ 4.9
Chiến Hạm Của Ta Có Thể Thăng Cấp
Khoa viễn
Không Phải Là Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc Bình Thường - Thấm Chỉ Hoa Thanh
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Không Phải Là Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc Bình Thường
Tiên hiệp