Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Thượng Phẩm Hàn Sĩ - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Thượng Phẩm Hàn Sĩ
Lịch sử
Vãn Minh - Kha Sơn Mộng
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Vãn Minh
Lịch sử
Thái Bình Ký - Khổng Chương
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Thái Bình Ký
Giả tưởng
Tam Quốc Diễn Nghĩa - La Quán Trung
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.7
Tam Quốc Diễn Nghĩa
Lịch sử
Cơn Gió Mạnh - Tử Thoa Hận
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Cơn Gió Mạnh
Lịch sử
Tể Chấp Thiên Hạ - cuslaa
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử
Phấn Đấu Tại Triều Minh Mới - Tuỳ Khinh Phong Khứ
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Phấn Đấu Tại Triều Minh Mới
Lịch sử
Hoả Lực - Nhĩ Bất Yêu Phiến Ngã
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Hoả Lực
Lịch sử
Gia Viên - Tửu Đồ
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Gia Viên
Lịch sử
Kiến Tặc - Triệu Tử Viết
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Kiến Tặc
Lịch sử
Triều Minh Những Chuyện Kia - Đương Niên Minh Nguyệt
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Triều Minh Những Chuyện Kia
Lịch sử
Mạch Thượng Hành - Tập Quán Ẩu Thổ
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Mạch Thượng Hành
Lịch sử
Tinh Anh Màu Đỏ - Táng Hàn Tâm
⭐⭐⭐⭐ 8
Tinh Anh Màu Đỏ
Loại khác
Nhã Tao - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhã Tao
Lịch sử
Ba Nghìn Mỹ Kiều Nương - Tử Thoa Hận
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Ba Nghìn Mỹ Kiều Nương
Lịch sử
Bổ Sót Truyện Tiếu Lâm Thiên Triều - Quỳ Cổ
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Bổ Sót Truyện Tiếu Lâm Thiên Triều
Lịch sử
Giang Sơn Nhiều Kiêu Như Thế - Tầm Ngư
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Giang Sơn Nhiều Kiêu Như Thế
Lịch sử
Thanh Khách - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Thanh Khách
Lịch sử
Bắc Đường - Tàm Thất Phế Nhân
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Bắc Đường
Lịch sử
Sở Thị Xuân Thu - Ninh Trí Viễn
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Sở Thị Xuân Thu
Lịch sử
Ba Chí Nước Ngoài - Xích Quân
⭐⭐⭐⭐ 8
Ba Chí Nước Ngoài
Lịch sử
Giữa Dòng Kích Tiếp - Đông Phong Tây Tẩm
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Giữa Dòng Kích Tiếp
Lịch sử