Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Lúc Đầu Tiến Hoá - Quyển Thổ
⭐⭐⭐ 5.2
Lúc Đầu Tiến Hoá
Huyền ảo
Vạn Đạo Đường Dài - Đại Não Bị Đào Không
⭐⭐⭐ 5.6
Vạn Đạo Đường Dài
Tiên hiệp
Ta Khế Ước Ta Bản Thân - Đạo Tam Sinh
⭐⭐⭐ 5.2
Ta Khế Ước Ta Bản Thân
Khoa viễn
Đấu Đem Được - Tiểu Tốt Một Quá Hà
⭐⭐⭐ 5.7
Đấu Đem Được
Huyền ảo
Luân Hồi Lạc Viên - Na Nhất Chích Văn Tử
⭐⭐⭐ 5
Luân Hồi Lạc Viên
Trạch văn
Võ Lâm Quỷ Bí: Hiệp Khách Vung Tê Ghi - Nhập Đồng Quan
⭐⭐⭐ 5.5
Võ Lâm Quỷ Bí: Hiệp Khách Vung Tê Ghi
Võ hiệp
Phong Hoa Nhật Nguyệt - Sa Mạc
⭐⭐⭐ 5.3
Phong Hoa Nhật Nguyệt
Lịch sử
Tốt Qua Sông - Mạc Vấn Giang Hồ
⭐⭐⭐ 5.8
Tốt Qua Sông
Tiên hiệp
Võ Phu - Bình Sinh Vị Tri Hàn
Võ Phu
Tiên hiệp
Trường Sinh - Phong Ngự Cửu Thu
⭐⭐⭐ 3.9
Trường Sinh
Tiên hiệp
Bán Tiên - Dược Thiên Sầu
⭐⭐ 3.1
Bán Tiên
Tiên hiệp
Nợ Nần Vô Tận - Andlao
⭐⭐⭐ 5.8
Nợ Nần Vô Tận
Trạch văn
Thiên Sứ Báo Tử Của God Emperor - Mạc Cách Trác Căn
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Thiên Sứ Báo Tử Của God Emperor
Kỳ huyễn
Đao Quang Như Tháng Ánh Cửu Châu - Bính Thần Long Cửu
Đao Quang Như Tháng Ánh Cửu Châu
Võ hiệp
Nhân Thế Thấy - Thạch Văn
⭐⭐⭐ 4.6
Nhân Thế Thấy
Tiên hiệp
Vương Quốc Huyết Mạch - Vô Chủ Chi Kiếm
⭐⭐⭐ 4.8
Vương Quốc Huyết Mạch
Kỳ huyễn
Nhẹ, Ngắn, Tán - Đắc Liễu Ba
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Nhẹ, Ngắn, Tán
Loại khác
Lục Âm Sơn - Giải Hoàng Kê Đản
⭐⭐⭐ 5
Lục Âm Sơn
Tiên hiệp
Bắt Đầu Từ Ubume - Hoạt Nhi Cai
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Bắt Đầu Từ Ubume
Khoa viễn
Cựu Thần Mộng Tàn - Hằng Tinh Nghi
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Cựu Thần Mộng Tàn
Kỳ huyễn
Ám Hành Giả - Lam Tinh
Ám Hành Giả
Kỳ huyễn
Chư Vực Sâu Giới Ác Ma - Lộ Quá Nhị Thứ Nguyên
⭐⭐⭐ 5
Chư Vực Sâu Giới Ác Ma
Kỳ huyễn
Bên Dưới Trời, - Tam Huyền Đại Thiên Sứ
Bên Dưới Trời,
Loại khác
Đạo Bàn - Mục Yểu
Đạo Bàn
Huyền ảo