Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Nợ Nần Vô Tận - Andlao
⭐⭐⭐ 5.7
Nợ Nần Vô Tận
Trạch văn
Đạo Sĩ Đêm Giương Kiếm - Thân Vẫn Chỉ Tiêm
⭐⭐⭐ 5.8
Đạo Sĩ Đêm Giương Kiếm
Tiên hiệp
Tiên nghiệp - Uyên Phù Quân
⭐⭐⭐ 4.8
Tiên nghiệp
Tiên hiệp
Lúc Đầu Tiến Hoá - Quyển Thổ
⭐⭐⭐ 5.1
Lúc Đầu Tiến Hoá
Huyền ảo
Ngư Long Biến - Nguỵ Nhạc
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.8
Ngư Long Biến
Võ hiệp
Vạn Đạo Đường Dài - Đại Não Bị Đào Không
⭐⭐⭐ 5.4
Vạn Đạo Đường Dài
Tiên hiệp
Lưỡi Đao Siren - Cật Thư Yêu
⭐⭐⭐⭐ 7
Lưỡi Đao Siren
Trạch văn
Ta Khế Ước Ta Bản Thân - Đạo Tam Sinh
⭐⭐⭐ 5.1
Ta Khế Ước Ta Bản Thân
Khoa viễn
Đấu Tướng Hành - Tiểu Tốt Một Quá Hà
⭐⭐⭐ 5.7
Đấu Tướng Hành
Huyền ảo
Nương Nhờ Trong Dao Sắc, Lưu Lạc Trong Hồng Trần - Tiếp Tạp Khẩu
⭐⭐⭐ 5.5
Nương Nhờ Trong Dao Sắc, Lưu Lạc Trong Hồng Trần
Võ hiệp
Luân Hồi Lạc Viên - Na Nhất Chích Văn Tử
⭐⭐⭐ 5
Luân Hồi Lạc Viên
Trạch văn
Võ Lâm Quỷ Bí: Hiệp Khách Vung Tê Ghi - Nhập Đồng Quan
⭐⭐⭐ 5.5
Võ Lâm Quỷ Bí: Hiệp Khách Vung Tê Ghi
Võ hiệp
Nhật Nguyệt Phong Hoa - Sa Mạc
⭐⭐⭐ 5.1
Nhật Nguyệt Phong Hoa
Lịch sử
Tốt Qua Sông - Mạc Vấn Giang Hồ
⭐⭐⭐ 5.7
Tốt Qua Sông
Tiên hiệp
Võ Phu - Bình Sinh Vị Tri Hàn
Võ Phu
Tiên hiệp
Trường Sinh - Phong Ngự Cửu Thu
⭐⭐⭐ 3.8
Trường Sinh
Tiên hiệp
Huyết Nhiễm Hiệp Y - Luyến Luyến Vũ Hiệp Tình
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Huyết Nhiễm Hiệp Y
Võ hiệp
Ngự Sát - Tầm Xuân Tục Trú
⭐⭐⭐ 5.1
Ngự Sát
Tiên hiệp
Hành Hành - Tiểu Dương Mao
Hành Hành
Võ hiệp
Thiên Sứ Báo Tử Của God Emperor - Mạc Cách Trác Căn
⭐⭐⭐ 6
Thiên Sứ Báo Tử Của God Emperor
Kỳ huyễn
Đao Quang Như Tháng Ánh Cửu Châu - Bính Thần Long Cửu
Đao Quang Như Tháng Ánh Cửu Châu
Võ hiệp
Bán Tiên - Dược Thiên Sầu
⭐⭐ 3.1
Bán Tiên
Tiên hiệp
Nhân Thế Thấy - Thạch Văn
⭐⭐⭐ 4.5
Nhân Thế Thấy
Tiên hiệp
Vương Quốc Huyết Mạch - Vô Chủ Chi Kiếm
⭐⭐⭐ 4.8
Vương Quốc Huyết Mạch
Kỳ huyễn