Cẩu Tại Thế Giới Quỷ Thần - Nhân Vật Ngoạn Nhân
⭐⭐⭐ 5.9
Cẩu Tại Thế Giới Quỷ Thần
Huyền ảo
Chúa Tể Trời Sao - Giảm Phì Chuyên Gia
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Chúa Tể Trời Sao
Khoa viễn
Thanh Mai Của Tuyết Quốc Bốn Hợp Tấu - Vũ Hải Dã Nguyệt
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Thanh Mai Của Tuyết Quốc Bốn Hợp Tấu
Trạch văn
Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Nhà 13 Phố Mink - Thuần Khiết Tích Tiểu Long
⭐⭐⭐ 5
Nhà 13 Phố Mink
Đô thị
Đại Nhân, Phải Thêm Tiền - Ngạo Cốt Thiết Tâm
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Đại Nhân, Phải Thêm Tiền
Lịch sử
Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh - Phẫn Nộ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh
Tiên hiệp
Thần Bí Phục Hồi - Phật Tiền Hiến Hoa
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Thần Bí Phục Hồi
Tiên hiệp
Sát Sinh Đạo Quả - Bắc Hải Mục Kình
⭐⭐⭐ 4.8
Sát Sinh Đạo Quả
Tiên hiệp
Trùng Sinh: Ta Muốn Lướt Sóng - Thuỵ Giác Hội Biến Bạch
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Trùng Sinh: Ta Muốn Lướt Sóng
Đô thị
Trường Sinh Tiên Duyên: Tiên Tử Mời Dừng Bước - Hương Hãn Bạc Sam Lương
⭐⭐⭐ 6.2
Trường Sinh Tiên Duyên: Tiên Tử Mời Dừng Bước
Tiên hiệp
Đường Đi Của Người Xứ Khác - Di Động Bưu Tương
⭐⭐⭐ 4.9
Đường Đi Của Người Xứ Khác
Khoa viễn
Từ Kiến Trướng Đến Nay: Hãn Quốc La Mã Ký - Chính Thống Đại Hãn A Lý Bất Cáp
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Từ Kiến Trướng Đến Nay: Hãn Quốc La Mã Ký
Trạch văn
Vô Hạn Huy Hoàng Đồ Cuốn - Ôn Trà Mễ Tửu
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Vô Hạn Huy Hoàng Đồ Cuốn
Võ hiệp
Trường Sinh Theo Trảm Yêu Trừ Ma Bắt Đầu - Bố Đinh Tam Phần Điềm
⭐⭐⭐ 4.6
Trường Sinh Theo Trảm Yêu Trừ Ma Bắt Đầu
Tiên hiệp
Toàn Thế Giới Đều Là Diễn Viên - Ngã Loan Đạo Siêu Xa Tối Ổn
⭐⭐⭐ 4.6
Toàn Thế Giới Đều Là Diễn Viên
Tiên hiệp
Van Cầu Rồi, Nhanh Về Nhà Luyện Đàn Nha - Mạc Trát Đặc Biệt
⭐⭐⭐ 6.1
Van Cầu Rồi, Nhanh Về Nhà Luyện Đàn Nha
Đô thị
Thanh Sĩ Tokyo - Nặc Hữu Tiểu Trần
⭐⭐⭐ 6.2
Thanh Sĩ Tokyo
Trạch văn
Người Chấp Hành Chư Thiên: Theo Chó Giữ Nhà Bắt Đầu - Mạt Đại Tuyên Phủ Sử
⭐⭐ 3.5
Người Chấp Hành Chư Thiên: Theo Chó Giữ Nhà Bắt Đầu
Khoa viễn
Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya - Tứ Cửu
⭐⭐⭐⭐ 7
Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya
Trạch văn
Võ Phu - Bình Sinh Vị Tri Hàn
Võ Phu
Tiên hiệp
Bản Giao Hưởng Tiến Hoá 4.6 Tỷ Năm - Tương Vị Hành Giả
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Bản Giao Hưởng Tiến Hoá 4.6 Tỷ Năm
Khoa viễn
Trụ Ita - Phi Viêm
⭐⭐⭐ 6.2
Trụ Ita
Trò chơi
Lâm Cao Sao Mai - Xuy Ngưu Giả
⭐⭐⭐ 6
Lâm Cao Sao Mai
Lịch sử
Hoả Lực Vì Vương - Như Thuỷ Ý
⭐⭐⭐ 5.8
Hoả Lực Vì Vương
Đô thị