Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Sổ Tay Thuật Sư - Thính Nhật
⭐⭐⭐ 5.1
Sổ Tay Thuật Sư
Trạch văn
Lưỡi Đao Siren - Cật Thư Yêu
⭐⭐⭐⭐ 7
Lưỡi Đao Siren
Trạch văn
Xích Tâm Tuần Thiên - Tình Hà Dĩ Thậm
⭐⭐⭐ 4.7
Xích Tâm Tuần Thiên
Tiên hiệp
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Đại Thánh Truyện - Thuyết Mộng Giả
⭐⭐⭐⭐ 7
Đại Thánh Truyện
Tiên hiệp
Chết Mà Thay Sinh - Thính Nhật
⭐⭐⭐ 5.1
Chết Mà Thay Sinh
Huyền nghi
Nhất Thế Chi Tôn - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
Bắt Cóc Toàn Nhân Loại - Tiểu Vũ Thanh Thần
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Bắt Cóc Toàn Nhân Loại
Khoa viễn
Nổ Lớn Não Động - Ma Tính Thương Nguyệt
⭐⭐⭐⭐ 7
Nổ Lớn Não Động
Đô thị
Thể Thống Hợp Gien Phi Nhân Loại - Ma Tính Thương Nguyệt
⭐⭐⭐ 5.8
Thể Thống Hợp Gien Phi Nhân Loại
Đô thị
Thế Giới Nhỏ Vui Thú Không Tận - Thính Nhật
⭐⭐⭐ 5.7
Thế Giới Nhỏ Vui Thú Không Tận
Khoa viễn
Ta Chết Cũng Biến Cường Rồi - Liệt Ngang Ni Đức
⭐⭐ 3.5
Ta Chết Cũng Biến Cường Rồi
Trạch văn
Người Tìm Đạo Ban Sơ - Quất Tử Bá Tước
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Người Tìm Đạo Ban Sơ
Khoa viễn
Hàng Ma Chuyên Gia - Cật Thư Yêu
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Hàng Ma Chuyên Gia
Trạch văn
Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông - Thuỷ Minh Thạch
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông
Tiên hiệp
Cổ Chân Nhân - Cổ Chân Nhân
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Cổ Chân Nhân
Huyền ảo
Kỷ Nguyên Tai Ách - Yêu Đích Cảnh Giới
⭐⭐⭐ 5.2
Kỷ Nguyên Tai Ách
Khoa viễn
Truy Cầu Tiên Đạo - Trùng Trĩ
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Truy Cầu Tiên Đạo
Tiên hiệp
Vương Quốc Tất Nhiên Đến Vương Quốc Tự Do - Vạn Mộc Xuân
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Vương Quốc Tất Nhiên Đến Vương Quốc Tự Do
Khoa viễn