Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Chôn Sống Triều Đại Thanh - Đại La La
⭐⭐⭐ 6.1
Chôn Sống Triều Đại Thanh
Lịch sử
Gửi Rể - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Gửi Rể
Lịch sử
Nữ Hoàng Bệ Hạ, Mời Tự Trọng - Đăng Lý Nha
⭐⭐⭐ 5.4
Nữ Hoàng Bệ Hạ, Mời Tự Trọng
Trạch văn
Nhất Thế Chi Tôn - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
Thượng Phẩm Hàn Sĩ - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Thượng Phẩm Hàn Sĩ
Lịch sử
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ - Huyết San Hô
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ
Huyền ảo
Các Nữ Chính Toàn Gieo Mình Vào Lòng? Có Thể Ta Là Phản Diện A! - Tán Trang Nùng Đường
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Các Nữ Chính Toàn Gieo Mình Vào Lòng? Có Thể Ta Là Phản Diện A!
Trạch văn
Tỷ Tỷ Yêu Ta - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Tỷ Tỷ Yêu Ta
Đô thị
Dũng Giả Alice Chết Nhục Truyền Thuyết - Tài Bất Thị H La Lỵ
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Dũng Giả Alice Chết Nhục Truyền Thuyết
Trạch văn
Ta Nhưng Là Muốn Làm Tiên Tôn Cùng Nam Nhân Của Ma Đế - Đông Phương Khoái Điểu
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Ta Nhưng Là Muốn Làm Tiên Tôn Cùng Nam Nhân Của Ma Đế
Huyền ảo
Mị Ảnh Tây Uyển - Tiểu Thủ
Mị Ảnh Tây Uyển
Đô thị
Lục Triều Yến Ca Hành - Lộng Ngọc & Long Tuyền
Lục Triều Yến Ca Hành
Huyền ảo
Trần Duyên - Yên Vũ Giang Nam
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Trần Duyên
Tiên hiệp
Atlantis Chiến Ký - Lang Thái Lang
Atlantis Chiến Ký
Kỳ huyễn
Học Đồ Ma Pháp - Lam Tinh
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Học Đồ Ma Pháp
Kỳ huyễn
Có Vẻ Như Thuần Khiết - Thiên Đường Vũ
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Có Vẻ Như Thuần Khiết
Ngôn tình
Theo Bị Tổng Tài Nữ Nhận Nuôi Bắt Đầu - Lưu Tam Lương
⭐⭐⭐ 5.7
Theo Bị Tổng Tài Nữ Nhận Nuôi Bắt Đầu
Trạch văn
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đường - Canh Tục
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đường
Đô thị
Phong Tư Vật Ngữ - La Sâm
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Phong Tư Vật Ngữ
Huyền ảo
Khủng Bố Vô Hạn - zhttty
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Khủng Bố Vô Hạn
Khoa viễn
Một Đời Đại Hiệp - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Một Đời Đại Hiệp
Võ hiệp
Săn Hồn Giả: Quỷ Hô Bắt Quỷ - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Săn Hồn Giả: Quỷ Hô Bắt Quỷ
Đô thị
Trộm Ngọc - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Trộm Ngọc
Võ hiệp
Đô Thị Trộm Hương Tặc - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Đô Thị Trộm Hương Tặc
Đô thị