Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Linh Cảnh Hành Giả - Mại Báo Tiểu Lang Quân
⭐⭐ 3.6
Linh Cảnh Hành Giả
Khoa viễn
Vòng Tròn Số Mệnh - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐ 5.8
Vòng Tròn Số Mệnh
Kỳ huyễn
Ta Chỉ Muốn Nhịn Chết Các Ngươi, Đừng Bức Ta Đánh Chết Các Ngươi - Cửu Đăng Hoà Thiện
Ta Chỉ Muốn Nhịn Chết Các Ngươi, Đừng Bức Ta Đánh Chết Các Ngươi
Tiên hiệp
Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên - Lạc Thanh Tử
⭐⭐⭐ 5
Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên
Tiên hiệp
Nàng Là Kiếm Tu - Nhàn Đẳng Độ Nha Phi Khước
⭐⭐⭐ 5.8
Nàng Là Kiếm Tu
Tiên hiệp
Bên Dưới Trời - Tam Huyền
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Bên Dưới Trời
Võ hiệp
Loạn thế thư - Cơ Xoa
⭐⭐⭐ 4.8
Loạn thế thư
Huyền ảo
Cái Này Mợ Nó Cũng Được? - Đô Đô Đô
⭐⭐⭐ 5.1
Cái Này Mợ Nó Cũng Được?
Trạch văn
Ta Phản Phái Lông Vàng Thật Không Muốn Bị Nữ Chính Đuổi Ngược - Nam Song Lung Tước
Ta Phản Phái Lông Vàng Thật Không Muốn Bị Nữ Chính Đuổi Ngược
Huyền ảo
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi - Ám Ngục Lãnh Chúa
⭐⭐⭐ 5.2
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi
Tiên hiệp
Lười Chảy Thây Như Thế, Sao Có Thể Thành Tiên - Lễ Tán Y Bố
⭐⭐⭐ 4.8
Lười Chảy Thây Như Thế, Sao Có Thể Thành Tiên
Trạch văn
Biến Thành Bán Nhân Mã Nữ Tính Là Loại Gì Thể Nghiệm - Xảo Khắc Lực Hương Thảo Miêu
⭐⭐⭐ 4.9
Biến Thành Bán Nhân Mã Nữ Tính Là Loại Gì Thể Nghiệm
Kỳ huyễn
Kiện Tiên Lục Địa - Lục Như Hoà Thượng
⭐⭐⭐ 5
Kiện Tiên Lục Địa
Huyền ảo
Tại Thiên Tai Thứ Bốn Trúng May Mắn Còn Tồn Tại - Nạp Tây Lợi Á
⭐⭐⭐ 5
Tại Thiên Tai Thứ Bốn Trúng May Mắn Còn Tồn Tại
Trò chơi
Ta Thành Nhật Ký Thần - Đại Lực Bảo
⭐⭐⭐ 4.3
Ta Thành Nhật Ký Thần
Khoa viễn
Group Chat Không Thể Diễn Tả - Ngư Nguy
⭐⭐⭐ 5.3
Group Chat Không Thể Diễn Tả
Đồng nhân
Nhà Ta Tiên Tử Nhiều Có Bệnh - Đàm Tử
Nhà Ta Tiên Tử Nhiều Có Bệnh
Tiên hiệp
Sơn Hải Bát Hoang Lục - Lạc Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Sơn Hải Bát Hoang Lục
Tiên hiệp
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Cho Mời Sư Thúc Nhỏ - Hoành Tảo Thiên Nhai
⭐⭐ 3.3
Cho Mời Sư Thúc Nhỏ
Huyền ảo
Một Đời Của Ta Kinh Lịch Ba Nghìn Vai Chính - Đan Ni Nhĩ Tần
⭐⭐⭐ 5.5
Một Đời Của Ta Kinh Lịch Ba Nghìn Vai Chính
Tiên hiệp
Tam Quốc Theo Cứu Cháo Phu Nhân Bắt Đầu - Tinh Tinh Lượng
Tam Quốc Theo Cứu Cháo Phu Nhân Bắt Đầu
Lịch sử
Điện Hạ Đừng Như Thế - Đạt Căn Chi Thần Lực
⭐⭐⭐ 4.5
Điện Hạ Đừng Như Thế
Kỳ huyễn
Gia Tộc Con Đường Tu Chân - Nam Bắc Hạng
Gia Tộc Con Đường Tu Chân
Tiên hiệp
Ta Thành Tuỳ Tùng Của Nữ Phản Phái - Thủ Trích Tì Bà
⭐⭐⭐ 4
Ta Thành Tuỳ Tùng Của Nữ Phản Phái
Trạch văn