Thanh Sĩ Tokyo - Nặc Hữu Tiểu Trần
⭐⭐⭐ 6.2
Thanh Sĩ Tokyo
Trạch văn
Võ Phu - Bình Sinh Vị Tri Hàn
Võ Phu
Tiên hiệp
Đạo Lữ Hung Mãnh Cũng Trùng Sinh Rồi - Vũ Hạ Đích Hảo Đại
⭐⭐ 3.2
Đạo Lữ Hung Mãnh Cũng Trùng Sinh Rồi
Huyền ảo
Trùng Sinh: Phồn Hoa Như Nước - Trọng Lâu Bất Yêu Phấn
⭐⭐⭐ 4.3
Trùng Sinh: Phồn Hoa Như Nước
Đô thị
Thánh Nữ Mời An Phận - Thanh Khởi Vu Hình
⭐⭐⭐ 4.9
Thánh Nữ Mời An Phận
Trạch văn
Yêu Thanh Mai Kiện Sự Này - Chuyển Giác Vẫn Trư
⭐⭐⭐ 5.4
Yêu Thanh Mai Kiện Sự Này
Đô thị
Đương Thanh Xuân Giả Tưởng Cụ Hiện Sau - Chuyển Giác Vẫn Trư
⭐⭐⭐ 5.9
Đương Thanh Xuân Giả Tưởng Cụ Hiện Sau
Đô thị
Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày - Tuyết Mãn Trường An L
⭐⭐⭐ 5.9
Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày
Trạch văn
Gửi Rể - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Gửi Rể
Lịch sử
Sư Huynh Của Ta Thực Sự Quá Vững Vàng Rồi - Ngôn Quy Chính Chuyên
⭐⭐⭐ 5.9
Sư Huynh Của Ta Thực Sự Quá Vững Vàng Rồi
Tiên hiệp
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.8
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Người Gõ Canh Đại Phụng - Mại Báo Tiểu Lang Quân
⭐⭐⭐ 5.1
Người Gõ Canh Đại Phụng
Tiên hiệp
Nương Tử Nhà Ta Không Phải Yêu - Cực Phẩm Đậu Nha
⭐⭐⭐ 5.4
Nương Tử Nhà Ta Không Phải Yêu
Huyền ảo
Thiếu Niên A Tân - Ben
Thiếu Niên A Tân
Đô thị
Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Của Ta - Lý Hưng Vũ
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Của Ta
Đô thị
Lục Triều Yến Ca Hành - Lộng Ngọc & Long Tuyền
Lục Triều Yến Ca Hành
Huyền ảo
Che Trời - Thần Đông
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Che Trời
Tiên hiệp
Vương Bài - Hà Tả
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Vương Bài
Đô thị
Phương Trượng Đệ Nhất Trong Lịch Sử - Tụ Lý Tiễn
⭐⭐⭐ 4.8
Phương Trượng Đệ Nhất Trong Lịch Sử
Đô thị
Galgame Của Ta Muốn Đầy Kho - Ngư Ngư Khoái Động
⭐⭐⭐ 4.2
Galgame Của Ta Muốn Đầy Kho
Loại khác
Theo Bị Tổng Tài Nữ Nhận Nuôi Bắt Đầu - Lưu Tam Lương
⭐⭐⭐ 5.7
Theo Bị Tổng Tài Nữ Nhận Nuôi Bắt Đầu
Trạch văn
Kiếm Tiên Tiểu Sư Đệ Chính Là Ta Chọc Ah - Hợp Tuyết Chủ
⭐⭐⭐ 5.5
Kiếm Tiên Tiểu Sư Đệ Chính Là Ta Chọc Ah
Trạch văn
Tiểu Tán Tiên Tiêu Dao - Mê Nam
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Tiểu Tán Tiên Tiêu Dao
Tiên hiệp
Tổng Giám Đốc Mỹ Nữ Lão Bà Của Ta - Thuỷ Lý Du Ngư
⭐⭐⭐ 4.3
Tổng Giám Đốc Mỹ Nữ Lão Bà Của Ta
Loại khác
Trùng Hoạt Rồi - Thường Dụ
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Trùng Hoạt Rồi
Đô thị