Linh Cảnh Hành Giả - Mại Báo Tiểu Lang Quân
⭐⭐ 3.7
Linh Cảnh Hành Giả
Khoa viễn
Trùng Sinh: Ta Muốn Lướt Sóng - Thuỵ Giác Hội Biến Bạch
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Trùng Sinh: Ta Muốn Lướt Sóng
Đô thị
Yêu Đương Muốn Tại Sau Mô Phỏng - Quy Lai Tế Vũ Trung
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Yêu Đương Muốn Tại Sau Mô Phỏng
Đô thị
Ta Thật Không Nghĩ Cùng Thần Tiên Đánh Lộn - Trung Thu Nguyệt Minh
⭐⭐⭐ 4.1
Ta Thật Không Nghĩ Cùng Thần Tiên Đánh Lộn
Đô thị
Một Đời Này, Ta Rốt Cục Không Đá Thanh Mai Trúc Mã Rồi - Phong Ngâm Thần Minh
⭐⭐⭐ 4.3
Một Đời Này, Ta Rốt Cục Không Đá Thanh Mai Trúc Mã Rồi
Đô thị
Thanh Mai Của Ta, Nàng Dần Dần Bành Trướng Rồi - Phong Mật Gia Băng
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Thanh Mai Của Ta, Nàng Dần Dần Bành Trướng Rồi
Trạch văn
Hoả Lực Vì Vương - Như Thuỷ Ý
⭐⭐⭐ 5.8
Hoả Lực Vì Vương
Đô thị
Janna Nữ Thần, Ta Là Triệu Hoán Sư Của Ngươi - Hà Lưu Chi Uông
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Janna Nữ Thần, Ta Là Triệu Hoán Sư Của Ngươi
Đồng nhân
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.8
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Đại Vương Tha Mạng - Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử
⭐⭐⭐ 4.5
Đại Vương Tha Mạng
Đô thị
Ngược Dòng Niên Đại Hồn Nhiên - Nhân Gian Võ Khố
⭐⭐⭐ 5.9
Ngược Dòng Niên Đại Hồn Nhiên
Đô thị
Trùng Sinh: Chờ Ngươi Lớn Lên - Hạng Đình Sinh
⭐⭐⭐ 4.7
Trùng Sinh: Chờ Ngươi Lớn Lên
Đô thị
Giáo Sư Ma Văn Của Hogwarts - Huyền Chi Vận
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Giáo Sư Ma Văn Của Hogwarts
Xuyên việt