Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 7
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Tại Cái Này Hogwarts Không Có Chúa Cứu Thế - Đại Hải Thuyền
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Tại Cái Này Hogwarts Không Có Chúa Cứu Thế
Trạch văn
Phản Diện Liền Rất Vô Địch - Nhị Bảo Thiên Sứ
⭐⭐⭐ 4.1
Phản Diện Liền Rất Vô Địch
Đô thị
Lâm Cao Sao Mai - Xuy Ngưu Giả
⭐⭐⭐ 6
Lâm Cao Sao Mai
Lịch sử
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác - Mạt Thế Ngũ Bách Ác Nhân
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác
Phi sắc
Tiệm Sủng Thú Siêu Thần - Cổ Hi
⭐⭐ 3.5
Tiệm Sủng Thú Siêu Thần
Huyền ảo
Thược Dược - ACOME
Thược Dược
Phi sắc
Hành Trình Dị Giới Của Witcher - Thiên Quốc Đích Tiết Tháo Quân
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Hành Trình Dị Giới Của Witcher
Trạch văn
Vĩnh Hằng Quốc Gia Series - Thiên Đường Lý Đích Thổ
Vĩnh Hằng Quốc Gia Series
Kỳ huyễn
Ngự Nữ Thiên Hạ - Diễm Hải Phong Ba
Ngự Nữ Thiên Hạ
Phi sắc
Dâm Nam Loạn Nữ - Bổn Đản Anh Tử
Dâm Nam Loạn Nữ
Đô thị
Thiếu Niên A Tân - Ben
Thiếu Niên A Tân
Đô thị
Ta Và Muội Muội Văn Văn - 20Xela
Ta Và Muội Muội Văn Văn
Phi sắc
Lầu Trúc Dâm Loạn - Văn Học Thận Thanh Niên
Lầu Trúc Dâm Loạn
Phi sắc
Phổ Quần Phương Vô Hạn - Cổ Chân Nhân
⭐⭐⭐ 5.4
Phổ Quần Phương Vô Hạn
Loại khác
Máu Thú Sôi Trào - Tĩnh Quan
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Máu Thú Sôi Trào
Huyền ảo
Lục Triều Yến Ca Hành - Lộng Ngọc & Long Tuyền
Lục Triều Yến Ca Hành
Huyền ảo
Atlantis Chiến Ký - Lang Thái Lang
Atlantis Chiến Ký
Kỳ huyễn
Hành Ướt Đi Thịt - rescueme
Hành Ướt Đi Thịt
Phi sắc
Thùng Cả Nhà Nón Xanh - Lục Đáo Tận Đầu
Thùng Cả Nhà Nón Xanh
Phi sắc
Nhà Giả Kim Dâm Thuật - Soái Ngai
⭐⭐⭐ 4.7
Nhà Giả Kim Dâm Thuật
Phi sắc
Mợ Bất Luân Thân Tình - supersavage
⭐⭐⭐⭐ 7
Mợ Bất Luân Thân Tình
Đô thị
Bài Hát Tần Một Khúc - Lão Thực Nhân 12
⭐⭐⭐ 5.7
Bài Hát Tần Một Khúc
Loại khác
Vinh Quang Của Anh Rể - Tiểu Thủ
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Vinh Quang Của Anh Rể
Đô thị
Thập Cảnh Đoạn - Phương Thốn Quang
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Thập Cảnh Đoạn
Võ hiệp