Yêu Đương Muốn Tại Sau Mô Phỏng - Quy Lai Tế Vũ Trung
⭐⭐⭐⭐ 7
Yêu Đương Muốn Tại Sau Mô Phỏng
Đô thị
Người Ở Rể Bạc Tình - Vũ Lăng Hậu Duệ
Người Ở Rể Bạc Tình
Đô thị
Võ Phu - Bình Sinh Vị Tri Hàn
Võ Phu
Tiên hiệp
Thúc Lệ Hệ Đạo Diễn - Thiên Hạ Tiểu Hắc
⭐⭐⭐ 4.3
Thúc Lệ Hệ Đạo Diễn
Đô thị
Không Khoa Học Đánh Dấu: Ta Tại Trấn Tháp Yêu Cẩu Đến Vô Địch - Khinh Chu Chử Tửu
Không Khoa Học Đánh Dấu: Ta Tại Trấn Tháp Yêu Cẩu Đến Vô Địch
Huyền ảo
Quỷ Dị Phân Giải Chỉ Nam - Ảo Mộng Liệp Nhân
⭐⭐⭐ 4.9
Quỷ Dị Phân Giải Chỉ Nam
Khoa viễn
Toàn Chức BOSS - Bảo Nguyệt Lưu Quang
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Toàn Chức BOSS
Đô thị
Thời Đại Máu Hắc Ám - Thiên Hạ Phiêu Hoả
⭐⭐⭐ 6.1
Thời Đại Máu Hắc Ám
Khoa viễn
Nhất Thế Chi Tôn - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
Kiếm Đến - Phong Hoả Hí Chư Hầu
⭐⭐⭐ 4.9
Kiếm Đến
Tiên hiệp
Phàm Lực - Cuồng Tiểu Phong
⭐⭐⭐ 5.3
Phàm Lực
Tiên hiệp
Sổ Tay Săn Ma - Yên Vũ Giang Nam
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Sổ Tay Săn Ma
Khoa viễn
Ta Thật Không Phải Tay Sai Tà Thần - Vạn Kiếp Hoả
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Ta Thật Không Phải Tay Sai Tà Thần
Trạch văn
Con Đường Võ Hiệp BOSS - Hàm Vũ
⭐⭐⭐ 4.4
Con Đường Võ Hiệp BOSS
Võ hiệp
Nổ Lớn Não Động - Ma Tính Thương Nguyệt
⭐⭐⭐ 5.8
Nổ Lớn Não Động
Đô thị
Vô Địch Theo Trường Sinh Bắt Đầu - Hỗn Độn Quả
⭐⭐ 3.5
Vô Địch Theo Trường Sinh Bắt Đầu
Huyền ảo
Hành Trình Mờ Mịt - Tiêu Tiềm
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Hành Trình Mờ Mịt
Tiên hiệp
Ngày Mai Ta Liền Táng Gia Bại Sản - Thanh Minh Quỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Ngày Mai Ta Liền Táng Gia Bại Sản
Trạch văn
Vinh Quang Tế Tự - Thất Trọng Địa Ngục Cửu Trùng Điện
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Vinh Quang Tế Tự
Loại khác
Vong Linh Cầm Chính - Cửu Ngư
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Vong Linh Cầm Chính
Kỳ huyễn
Kiếm Đạo Chân Giải - Cổn Khai
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Kiếm Đạo Chân Giải
Đô thị
Hắc Ám Tinh Linh Quật Khởi - Cận Mộc Cận Mộc
⭐⭐⭐ 4.4
Hắc Ám Tinh Linh Quật Khởi
Trạch văn
Mị Trường Sinh - Mị Trường Sinh
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Mị Trường Sinh
Tiên hiệp
Chưởng Môn Nhân Tinh Linh - Khinh Tuyền Lưu Hưởng
⭐⭐⭐⭐ 7
Chưởng Môn Nhân Tinh Linh
Trạch văn
Cao Thủ Tịch Mịch - Lan Đế Mị Thần
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Cao Thủ Tịch Mịch
Trò chơi