Chúc Cô Nương Hôm Nay Rớt Hố Không Có - Ngã Tưởng Cật Nhục
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Chúc Cô Nương Hôm Nay Rớt Hố Không Có
Giả tưởng
Phấn Đấu Ở Russia - Mộng Đổng Đích Trư
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Phấn Đấu Ở Russia
Lịch sử
Hoa Kỳ 1982 - Nhất Chước Vãng Sự
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Hoa Kỳ 1982
Đô thị
Trùng Sinh Từ Nhỏ Tiền Giãy Lên - Vân Hạ Na Phiến Hải
⭐⭐⭐ 5
Trùng Sinh Từ Nhỏ Tiền Giãy Lên
Đô thị
Huân Chương Khống Ở 1962 - Cô Cô Ưng
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Huân Chương Khống Ở 1962
Loại khác
Mênh Mông Ban Ngày Dạo Chơi - Mi Sư Nương
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Mênh Mông Ban Ngày Dạo Chơi
Hiện thực
Trùng Sinh Tung Bay Niên Đại - Kim Thiềm Lão Tổ
⭐⭐⭐ 5.6
Trùng Sinh Tung Bay Niên Đại
Đô thị
[Tổng Jujutsu Kaisen Chủ] Gây Sự Nữ Phiếu Tập Hợp - Khai Liễu Khanh Lãn Đắc Canh
⭐⭐⭐⭐ 8.5
[Tổng Jujutsu Kaisen Chủ] Gây Sự Nữ Phiếu Tập Hợp
Đồng nhân
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.8
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Điệp Ảnh Phong Vân - Tầm Thanh Đằng
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Điệp Ảnh Phong Vân
Quân sự
Cải Tạo Cựu Thời Quang - Địa Hoàng Hoàn
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Cải Tạo Cựu Thời Quang
Đô thị
Trùng Sinh: Như Nước Năm Tháng - Thương Sơn Nguyệt
⭐⭐⭐ 4.3
Trùng Sinh: Như Nước Năm Tháng
Đô thị
Tha Hương Xa Tại Moskva - Trương Chính Trực
⭐⭐⭐⭐⭐ 9
Tha Hương Xa Tại Moskva
Hiện thực
Ký Thái Bình - Khổng Chương
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Ký Thái Bình
Giả tưởng
Qua Địa Đồ Tại 1985 - Dật Danh Tác Giả
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.8
Qua Địa Đồ Tại 1985
Lịch sử
Trùng Sinh: Học Bá Thần Cấp - Chí Điểu Thôn
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Trùng Sinh: Học Bá Thần Cấp
Đô thị
Quan Đạo: Sắc Giới - Đê Thủ Tịch Mịch
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Quan Đạo: Sắc Giới
Đô thị
Con Đường Phục Hưng - wanglong
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Con Đường Phục Hưng
Hiện thực
Màu Đỏ Của Địa Trung Hải Sáng Sớm - Nhất Niệm Hoa Khai
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Màu Đỏ Của Địa Trung Hải Sáng Sớm
Lịch sử
Quân Mông Sơn - wanglong
⭐⭐⭐ 6
Quân Mông Sơn
Giả tưởng
Đời Người Ảo Mộng Của Vinh Phi - wanglong
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Đời Người Ảo Mộng Của Vinh Phi
Đô thị
Bình Minh Màu Đỏ - Phi Hồng Chi Nguyệt
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Bình Minh Màu Đỏ
Lịch sử
Lưu Lạc Địa Cầu - Lưu Từ Hân
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Lưu Lạc Địa Cầu
Khoa viễn
Sắc Đẹp Giang Sơn - Mặc Võ
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Sắc Đẹp Giang Sơn
Lịch sử
Bầy Sói - Thích Huyết
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.9
Bầy Sói
Quân sự