Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Đều Trùng Sinh Ai Yêu Đương Ah - Thác Na Nhi Liễu
⭐⭐⭐ 4.2
Đều Trùng Sinh Ai Yêu Đương Ah
Đô thị
Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc - Hao Lý Mang Mang
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc
Xuyên việt
Ẩn Vào Năm Hoa 1993 - Hoả Trung Thủ Lệ
⭐⭐⭐ 5.7
Ẩn Vào Năm Hoa 1993
Đô thị
Trường Sinh Tiên Duyên: Tiên Tử Mời Dừng Bước - Hương Hãn Bạc Sam Lương
⭐⭐⭐ 5.9
Trường Sinh Tiên Duyên: Tiên Tử Mời Dừng Bước
Tiên hiệp
Đạo Hữu Ngươi Kịch Bản Thật Dễ Coi - Lạt Tương Phối Hàm Ngư
⭐⭐⭐ 4.1
Đạo Hữu Ngươi Kịch Bản Thật Dễ Coi
Trạch văn
Các Tiên Tử Đừng Truy Rồi, Ta Chỉ Là Cái Nằm Vùng - Dương Đà Đại Vương Đích Dương Đà
⭐⭐⭐ 5.6
Các Tiên Tử Đừng Truy Rồi, Ta Chỉ Là Cái Nằm Vùng
Tiên hiệp
Ta Có Một Nương Tử Kiếm Tiên - Dương Tiểu Nhung
⭐⭐⭐ 4.9
Ta Có Một Nương Tử Kiếm Tiên
Tiên hiệp
Một Đời Của Ta Kinh Lịch Ba Nghìn Vai Chính - Đan Ni Nhĩ Tần
⭐⭐⭐ 5.5
Một Đời Của Ta Kinh Lịch Ba Nghìn Vai Chính
Tiên hiệp
Vãn Minh - Kha Sơn Mộng
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Vãn Minh
Lịch sử
Thiếu Niên Ca Hành - Chu Mộc Nam
⭐⭐⭐ 6.2
Thiếu Niên Ca Hành
Trạch văn
Giải Trí Xuân Thu - Cơ Xoa
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Giải Trí Xuân Thu
Tiên hiệp
Buông Cái Nữ Vu Kia Ra - Nhị Mục
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Buông Cái Nữ Vu Kia Ra
Kỳ huyễn
Gian Khách - Miêu Nị
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Gian Khách
Huyền ảo
Thần Toạ Áo Thuật - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Thần Toạ Áo Thuật
Huyền ảo
Lục Triều Thanh Vũ Ký - Lộng Ngọc & Long Tuyền
⭐⭐⭐ 4.4
Lục Triều Thanh Vũ Ký
Huyền ảo
Theo Bị Tổng Tài Nữ Nhận Nuôi Bắt Đầu - Lưu Tam Lương
⭐⭐⭐ 5.5
Theo Bị Tổng Tài Nữ Nhận Nuôi Bắt Đầu
Trạch văn
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đồ - Canh Tục
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đồ
Đô thị
Lão Công Lại Biến Mỹ Thiếu Niên - Ngã Bất Tưởng Nỗ Lực Liễu
⭐⭐⭐ 5.6
Lão Công Lại Biến Mỹ Thiếu Niên
Trạch văn
Hung Khí Chung Cực - Bát Thốn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Hung Khí Chung Cực
Đô thị
Trộm Ngọc - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Trộm Ngọc
Võ hiệp
Tặc Trộm Hương Đô Thị - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Tặc Trộm Hương Đô Thị
Đô thị
Những Ngày Ở Chung Với Nữ Tiếp Viên Hàng Không - Tam Thập
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.8
Những Ngày Ở Chung Với Nữ Tiếp Viên Hàng Không
Đô thị
Giáo Viên Mẹ Đẹp Của Ta - Lang Thái Lang
Giáo Viên Mẹ Đẹp Của Ta
Phi sắc