Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Bên Ngoài Thời Giờ - Nhĩ Căn
⭐⭐⭐ 4.4
Bên Ngoài Thời Giờ
Tiên hiệp
Nhất Thế Chi Tôn - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
Tam Thốn Nhân Gian - Nhĩ Căn
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Tam Thốn Nhân Gian
Tiên hiệp
Tận Thế Nhiều Thế Giới Trực Tuyến - Yên Hoả Thành Thành
⭐⭐⭐ 4.4
Tận Thế Nhiều Thế Giới Trực Tuyến
Khoa viễn
Nghịch Thiên Tà Thần - Hoả Tinh Dẫn Lực
⭐⭐⭐ 4.8
Nghịch Thiên Tà Thần
Huyền ảo
Tuyệt Thế Võ Thần - Tịnh Vô Ngấn
⭐⭐⭐ 5.1
Tuyệt Thế Võ Thần
Huyền ảo
Thần Mộ - Thần Đông
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Thần Mộ
Huyền ảo
Xuyên Qua Theo Sơn Tặc Bắt Đầu - Nộ Tiếu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Xuyên Qua Theo Sơn Tặc Bắt Đầu
Trò chơi
Chứng Bệnh Tận Thế Cấp Hạn Chế - Toàn Bộ Thành Vi F
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Chứng Bệnh Tận Thế Cấp Hạn Chế
Khoa viễn
Bạn Gái Của Ta Là Zombie - Hắc Ám Lệ Chi
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Bạn Gái Của Ta Là Zombie
Khoa viễn
Thế Giới Vu Sư - Cổn Khai
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Thế Giới Vu Sư
Huyền ảo
Lãnh Chúa Ma Thú - Cao Pha
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Lãnh Chúa Ma Thú
Kỳ huyễn
Mạt Thế Đại Hồi Lô - Nhị Thập Nhị Đao Lưu
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Mạt Thế Đại Hồi Lô
Khoa viễn
Triệu Hoán Thánh Kiếm - Tây Bối Miêu
⭐⭐⭐⭐ 7
Triệu Hoán Thánh Kiếm
Kỳ huyễn
Game Online: Tà Long Nghịch Thiên - Hoả Tinh Dẫn Lực
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Game Online: Tà Long Nghịch Thiên
Trò chơi
Đảo Ác Ma - Lưu Lãng Đích Cáp Mô
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Đảo Ác Ma
Huyền ảo