Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất - Triệu Tử Viết
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất
Lịch sử
Màu Thơm Khuynh Thành - Thường Thư Hân
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Màu Thơm Khuynh Thành
Ngôn tình
Tri Bắc Du - Lạc Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Tri Bắc Du
Tiên hiệp
Thượng Phẩm Hàn Sĩ - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Thượng Phẩm Hàn Sĩ
Lịch sử
Đô Thị: Ta Thành Phản Diện Con Nhà Giàu - Tam Tam Đắc Cửu
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Đô Thị: Ta Thành Phản Diện Con Nhà Giàu
Đô thị
Ma Hồn Khải Lâm - Tiên Phi Khán Đao
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Ma Hồn Khải Lâm
Huyền ảo
Các Nữ Chính Toàn Gieo Mình Vào Lòng? Có Thể Ta Là Phản Diện A! - Tán Trang Nùng Đường
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Các Nữ Chính Toàn Gieo Mình Vào Lòng? Có Thể Ta Là Phản Diện A!
Trạch văn
Ta Thật Không Phải Tay Sai Tà Thần - Vạn Kiếp Hoả
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Ta Thật Không Phải Tay Sai Tà Thần
Trạch văn
Vĩnh Hằng Quốc Gia Series - Thiên Đường Lý Đích Thổ
Vĩnh Hằng Quốc Gia Series
Kỳ huyễn
Máu Thú Sôi Trào - Tĩnh Quan
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Máu Thú Sôi Trào
Huyền ảo
Không Phải Là Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc Bình Thường - Thấm Chỉ Hoa Thanh
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Không Phải Là Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc Bình Thường
Tiên hiệp
Cửa Son Phong Lưu - Phủ Thiên
⭐⭐⭐⭐ 7
Cửa Son Phong Lưu
Lịch sử
Xây Dựng Cơ Bản Theo Trò Chơi Bắt Đầu - Vụ Nhập
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Xây Dựng Cơ Bản Theo Trò Chơi Bắt Đầu
Ngôn tình
Công Lược Không Đi Xuống Nam Nhân - Tụ Trắc
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Công Lược Không Đi Xuống Nam Nhân
Ngôn tình
Bắt Đầu - Kỳ Đảo Quân
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Bắt Đầu
Huyền nghi
Nữ Chính Nhìn Lén Nhật Ký Của Ta, Thiết Lập Nhân Vật Sụp Đổ - Hoa Bất Di
⭐⭐⭐ 4.8
Nữ Chính Nhìn Lén Nhật Ký Của Ta, Thiết Lập Nhân Vật Sụp Đổ
Đô thị
Thầy Tướng Thanh - Đường Tứ Phương
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Thầy Tướng Thanh
Đô thị
Đi Vào Tu Tiên - Ngô Đạo Trưởng Bất Cô
⭐⭐⭐ 6.1
Đi Vào Tu Tiên
Tiên hiệp
Học Đồ Ma Pháp - Lam Tinh
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Học Đồ Ma Pháp
Kỳ huyễn
Game Online: Tung Hoành Thiên Hạ - Thất Lạc Diệp
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Game Online: Tung Hoành Thiên Hạ
Trò chơi
Có Vẻ Như Thuần Khiết - Thiên Đường Vũ
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Có Vẻ Như Thuần Khiết
Ngôn tình
Ác Ma Cuồng Tưởng Khúc Chi Minh Nhật Kiêu Dương - Hồ Tuyết
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Ác Ma Cuồng Tưởng Khúc Chi Minh Nhật Kiêu Dương
Huyền ảo
Pháp Tắc Quý Tộc - Nhị Thập Thất Nam
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Pháp Tắc Quý Tộc
Loại khác
Kiếm Tiên Đại Nhân Nhà Ta - Bạn Độc Tiểu Mục Đồng
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Kiếm Tiên Đại Nhân Nhà Ta
Ngôn tình