Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất - Triệu Tử Viết
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất
Lịch sử
Hương Sắc Khuynh Thành - Thường Thư Hân
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Hương Sắc Khuynh Thành
Ngôn tình
Tri Bắc Du - Lạc Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Tri Bắc Du
Tiên hiệp
Thượng Phẩm Hàn Sĩ - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Thượng Phẩm Hàn Sĩ
Lịch sử
Đô Thị: Ta Thành Phản Diện Con Nhà Giàu - Tam Tam Đắc Cửu
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Đô Thị: Ta Thành Phản Diện Con Nhà Giàu
Đô thị
Ma Hồn Khải Lâm - Tiên Phi Khán Đao
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Ma Hồn Khải Lâm
Huyền ảo
Các Nữ Chính Toàn Gieo Mình Vào Lòng? Có Thể Ta Là Phản Diện A! - Tán Trang Nùng Đường
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Các Nữ Chính Toàn Gieo Mình Vào Lòng? Có Thể Ta Là Phản Diện A!
Trạch văn
Ta Thật Không Phải Tay Sai Tà Thần - Vạn Kiếp Hoả
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ta Thật Không Phải Tay Sai Tà Thần
Trạch văn
Vĩnh Hằng Quốc Gia Series - Thiên Đường Lý Đích Thổ
Vĩnh Hằng Quốc Gia Series
Kỳ huyễn
Máu Thú Sôi Trào - Tĩnh Quan
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Máu Thú Sôi Trào
Huyền ảo
Không Phải Là Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc Bình Thường - Thấm Chỉ Hoa Thanh
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Không Phải Là Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc Bình Thường
Tiên hiệp
Chu Môn Phong Lưu - Phủ Thiên
⭐⭐⭐⭐ 7
Chu Môn Phong Lưu
Lịch sử
Xây Dựng Cơ Bản Theo Trò Chơi Bắt Đầu - Vụ Nhập
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Xây Dựng Cơ Bản Theo Trò Chơi Bắt Đầu
Ngôn tình
Công Lược Không Đi Xuống Nam Nhân - Tụ Trắc
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Công Lược Không Đi Xuống Nam Nhân
Ngôn tình
Bắt Đầu - Kỳ Đảo Quân
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Bắt Đầu
Huyền nghi
Nữ Chính Nhìn Lén Nhật Ký Của Ta, Thiết Lập Nhân Vật Sụp Đổ - Hoa Bất Di
⭐⭐⭐ 4.9
Nữ Chính Nhìn Lén Nhật Ký Của Ta, Thiết Lập Nhân Vật Sụp Đổ
Đô thị
Thầy Tướng Thanh - Đường Tứ Phương
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Thầy Tướng Thanh
Đô thị
Đi Vào Tu Tiên - Ngô Đạo Trưởng Bất Cô
⭐⭐⭐ 6.1
Đi Vào Tu Tiên
Tiên hiệp
Ma Pháp Học Đồ - Lam Tinh
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Ma Pháp Học Đồ
Kỳ huyễn
Game Online: Tung Hoành Thiên Hạ - Thất Lạc Diệp
⭐⭐⭐⭐ 7
Game Online: Tung Hoành Thiên Hạ
Trò chơi
Có Vẻ Như Thuần Khiết - Thiên Đường Vũ
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Có Vẻ Như Thuần Khiết
Ngôn tình
Ác Ma Cuồng Tưởng Khúc Chi Minh Nhật Kiêu Dương - Hồ Tuyết
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Ác Ma Cuồng Tưởng Khúc Chi Minh Nhật Kiêu Dương
Huyền ảo
Pháp Tắc Quý Tộc - Nhị Thập Thất Nam
⭐⭐⭐⭐ 8
Pháp Tắc Quý Tộc
Loại khác
Kiếm Tiên Đại Nhân Nhà Ta - Bạn Độc Tiểu Mục Đồng
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Kiếm Tiên Đại Nhân Nhà Ta
Ngôn tình