Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh - Phẫn Nộ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh
Tiên hiệp
Tiên Sáng Ngọc Chân - Tiểu Đạo Bất Giảng Võ Đức
⭐⭐⭐ 4
Tiên Sáng Ngọc Chân
Tiên hiệp
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo - Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
Vạn Lẫn Nhau Chi Vương - Thiên Tàm Thổ Đậu
⭐⭐⭐ 4.5
Vạn Lẫn Nhau Chi Vương
Huyền ảo
Tu Tiên Chính Là Khoa Học Như Vậy - Cật Qua Tử Quần Chúng
⭐⭐ 3.3
Tu Tiên Chính Là Khoa Học Như Vậy
Tiên hiệp
Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp - Nhất Thiền Tri Hạ
⭐⭐ 3.5
Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp
Trạch văn
Số Mệnh Đỉnh Cấp, Lặng Lẽ Tu Luyện Nghìn Năm - Nhậm Ngã Tiếu
⭐⭐⭐ 4.7
Số Mệnh Đỉnh Cấp, Lặng Lẽ Tu Luyện Nghìn Năm
Tiên hiệp
Kiếm Tiên Đại Sư Huynh Hôm Nay Liền Muốn Bày Cái Thống Khoái - Hợp Tuyết Chủ
⭐⭐⭐ 5.4
Kiếm Tiên Đại Sư Huynh Hôm Nay Liền Muốn Bày Cái Thống Khoái
Trạch văn
Nhất Thế Chi Tôn - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
Phía Trên Thần Quốc - Kiến Dị Tư Kiếm
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Phía Trên Thần Quốc
Tiên hiệp
Diệt Vận Đồ Lục - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Diệt Vận Đồ Lục
Tiên hiệp
Tru Tiên - Tiêu Đỉnh
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Tru Tiên
Tiên hiệp