Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Kraft Dị Thái Học Bút Ký - Tuyết Trung Thái Kê
⭐⭐⭐⭐ 7
Kraft Dị Thái Học Bút Ký
Kỳ huyễn
Nhà 13 Phố Mink - Thuần Khiết Tích Tiểu Long
⭐⭐⭐ 5
Nhà 13 Phố Mink
Đô thị
Bên Dưới Trời - Tam Huyền
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Bên Dưới Trời
Võ hiệp
Nợ Nần Vô Tận - Andlao
⭐⭐⭐ 5.7
Nợ Nần Vô Tận
Trạch văn
Sổ Tay Thuật Sư - Thính Nhật
⭐⭐⭐ 5.1
Sổ Tay Thuật Sư
Trạch văn
Cẩu Tại Bên Cạnh Nữ Ma Đầu Lén Lút Tu Luyện - Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu
⭐⭐⭐ 4.5
Cẩu Tại Bên Cạnh Nữ Ma Đầu Lén Lút Tu Luyện
Tiên hiệp
Cẩu Tại Thế Giới Quỷ Thần - Nhân Vật Ngoạn Nhân
⭐⭐⭐ 5.8
Cẩu Tại Thế Giới Quỷ Thần
Huyền ảo
Truất Rồng - Lựu Đạn Phạ Thuỷ
⭐⭐⭐ 5.4
Truất Rồng
Lịch sử
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép - Doãn Tử Điện
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép
Kỳ huyễn
Hắc Thạch Mật Mã - Tam Cước Giá
⭐⭐⭐ 5.5
Hắc Thạch Mật Mã
Kỳ huyễn
Kiếm Chúng Sinh - Ly Nhân Hoành Xuyên
⭐⭐⭐ 5.9
Kiếm Chúng Sinh
Tiên hiệp
Chương Trình Thủ Bí Nhân - Bồ Đào Ba Đằng Pháo Tháp
⭐⭐⭐ 5.6
Chương Trình Thủ Bí Nhân
Kỳ huyễn
Võ Lâm Quỷ Bí: Hiệp Khách Vung Tê Ghi - Nhập Đồng Quan
⭐⭐⭐ 5.5
Võ Lâm Quỷ Bí: Hiệp Khách Vung Tê Ghi
Võ hiệp
Van Cầu Rồi, Nhanh Về Nhà Luyện Đàn Nha - Mạc Trát Đặc Biệt
⭐⭐⭐ 5.9
Van Cầu Rồi, Nhanh Về Nhà Luyện Đàn Nha
Đô thị
Công Lược Thế Giới Muốn Chết Một Nghìn Lần - Nguyệt Nhập Hàn Uyên
⭐⭐⭐ 5.3
Công Lược Thế Giới Muốn Chết Một Nghìn Lần
Khoa viễn
Trụ Ita - Phi Viêm
⭐⭐⭐ 6.1
Trụ Ita
Trò chơi
Thiên Sứ Báo Tử Của God Emperor - Mạc Cách Trác Căn
⭐⭐⭐ 6
Thiên Sứ Báo Tử Của God Emperor
Kỳ huyễn
Tháp Lật Úp - Bất Kỳ Thập Huyền
⭐⭐⭐ 4.5
Tháp Lật Úp
Khoa viễn
Lãnh Chúa Helanza - Hải Dật Tiểu Trư
⭐⭐⭐ 5
Lãnh Chúa Helanza
Kỳ huyễn
Ta Tất Sẽ Lên Ngôi Vì Vương - Không Ngấn Quỷ Triệt
⭐⭐⭐ 5.6
Ta Tất Sẽ Lên Ngôi Vì Vương
Kỳ huyễn
Ma Thú Dị Thường Kiến Văn Ghi - Vô Năng Đích Vương
⭐⭐⭐ 6.1
Ma Thú Dị Thường Kiến Văn Ghi
Trò chơi
Cùng Học Thuật Của Đồng Liêu Vu Yêu Tụ Hội - Mộng Dã Tiếu Tử
⭐⭐⭐ 5.7
Cùng Học Thuật Của Đồng Liêu Vu Yêu Tụ Hội
Trạch văn
Con Trai Tháp Cao - Bán Bộ Luyện Ngục
⭐⭐⭐ 5
Con Trai Tháp Cao
Khoa viễn
Xâm Nhập Nhân Gian - Phát Điều Tranh Chi Mộng
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Xâm Nhập Nhân Gian
Khoa viễn
Tu Dưỡng Của Tự Mình Của Người Trừ Ma - Ủng Hữu Phúc Khí
⭐⭐⭐ 5.7
Tu Dưỡng Của Tự Mình Của Người Trừ Ma
Huyền nghi