Trò Chơi Này Cũng Quá Chân Thật Rồi - Thần Tinh LL
⭐⭐⭐ 6.2
Trò Chơi Này Cũng Quá Chân Thật Rồi
Trạch văn
Đây Không Phải Trò Chơi Câu Cá À - Tát Vu
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Đây Không Phải Trò Chơi Câu Cá À
Ngôn tình
Kiếp Thần Bí - Văn Sao Công
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Kiếp Thần Bí
Trò chơi
Ngươi Quản Cái Này Kêu Bàn Tay Đen Phía Sau Màn? - Yếu Cần Tẩy Thủ Nha
⭐⭐⭐ 5
Ngươi Quản Cái Này Kêu Bàn Tay Đen Phía Sau Màn?
Trạch văn
Vương Quốc Huyết Mạch - Vô Chủ Chi Kiếm
⭐⭐⭐ 4.8
Vương Quốc Huyết Mạch
Kỳ huyễn
Đây Là Tinh Cầu Của Ta - Cơ Xoa
⭐⭐⭐ 4.9
Đây Là Tinh Cầu Của Ta
Tiên hiệp
Đô Thị: Ta Thành Phản Diện Con Nhà Giàu - Tam Tam Đắc Cửu
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Đô Thị: Ta Thành Phản Diện Con Nhà Giàu
Đô thị
Kinh Hãi Thiên Đường - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Kinh Hãi Thiên Đường
Trò chơi
Ngã Nương Tử Nhất Tâm Hướng Phật - Xỉ Lạp I Mộng
⭐⭐⭐ 5.3
Ngã Nương Tử Nhất Tâm Hướng Phật
Tiên hiệp
Thần Toạ Áo Thuật - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Thần Toạ Áo Thuật
Huyền ảo
Mời Không Muốn Quấy Rầy Ta Tu Tiên - Sơn Xuyên Bất Niệm
⭐⭐⭐ 5.8
Mời Không Muốn Quấy Rầy Ta Tu Tiên
Tiên hiệp
Siêu Phẩm Lệnh Sư - Cửu Đăng Hoà Thiện
⭐⭐ 3.1
Siêu Phẩm Lệnh Sư
Đô thị
Cuối Cùng Một Sứ Đồ - Quyển Thổ
⭐⭐⭐ 4.8
Cuối Cùng Một Sứ Đồ
Huyền ảo
Trò Chơi Chủ Thần Của Ta - Mộc Hằng
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Trò Chơi Chủ Thần Của Ta
Huyền ảo
Mật Thơm Tẫn Nặng Nề Như Sương - Điện Tuyến
⭐⭐⭐ 6
Mật Thơm Tẫn Nặng Nề Như Sương
Loại khác
Muội Tử Nhà Ta Toàn Là Quái Vật Sinh Hoá Cần Xử Lý Thế Nào? - Siêu Hắc Ám Đông Ba Lạp
⭐⭐⭐ 6.2
Muội Tử Nhà Ta Toàn Là Quái Vật Sinh Hoá Cần Xử Lý Thế Nào?
Trạch văn
Chẳng Lẽ Ta Là Thần - Hùng Lang Cẩu
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Chẳng Lẽ Ta Là Thần
Huyền ảo
Ma Môn Lão Tổ Biết Xuyên Qua - Vương Bán Duyên
⭐⭐⭐ 4.7
Ma Môn Lão Tổ Biết Xuyên Qua
Tiên hiệp
Đương Ngoại Thần Buông Xuống Lúc Thế Giới Khác - Thuỷ Ngân Thuật Sĩ
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Đương Ngoại Thần Buông Xuống Lúc Thế Giới Khác
Trạch văn
Cánh Cửa Diệt Thế - Hắc Ám Lệ Chi
⭐⭐⭐ 5.6
Cánh Cửa Diệt Thế
Khoa viễn
Thục Sơn - Lưu Lãng Đích Cáp Mô
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Thục Sơn
Trò chơi
Biến Thân Mềm Muội Cực Phẩm - Nạp Lan Như Ngọc
⭐⭐ 3.7
Biến Thân Mềm Muội Cực Phẩm
Loại khác
Tiểu Thuyết Chí Quái Quỷ Trung Quốc Cổ Đại Thần - Tiếu Tàng Đao
Tiểu Thuyết Chí Quái Quỷ Trung Quốc Cổ Đại Thần
Kỳ huyễn