Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐ 5.8
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão
Đô thị
Ma Pháp Của Thẻ Bài Clow Khiến - Nguyện Tâm Bất Biến
⭐⭐⭐ 4.7
Ma Pháp Của Thẻ Bài Clow Khiến
Trạch văn
Đấu Vô Thượng Phá Chi Cảnh - Dạ Vũ Văn Linh 0
⭐⭐⭐ 5.1
Đấu Vô Thượng Phá Chi Cảnh
Trạch văn
Chúng Ta Sinh Hoạt Ở Nam Kinh - Thiên Thuỵ Thuyết Phù
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Chúng Ta Sinh Hoạt Ở Nam Kinh
Khoa viễn
Sau Khi Ngủ Say - Ngô Tức Chính Đạo
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Sau Khi Ngủ Say
Huyền nghi
Sơn Hải Bát Hoang Lục - Lạc Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Sơn Hải Bát Hoang Lục
Tiên hiệp
Trông Coi Giám Ngục Trưởng Của Các Ma Nữ - Quảng Trường Uy Cáp Tử
⭐⭐⭐ 6.1
Trông Coi Giám Ngục Trưởng Của Các Ma Nữ
Trạch văn
Tuyết Trung Hãn Đao Hành - Phong Hoả Hí Chư Hầu
⭐⭐⭐ 6
Tuyết Trung Hãn Đao Hành
Huyền ảo
Yêu Nữ Nơi Nào Trốn - Khai Hoang
⭐⭐⭐ 5.2
Yêu Nữ Nơi Nào Trốn
Tiên hiệp
Tỷ Tỷ Yêu Ta - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Tỷ Tỷ Yêu Ta
Đô thị
Theo 1983 Bắt Đầu - Thuỵ Giác Hội Biến Bạch
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Theo 1983 Bắt Đầu
Đô thị
Lục Triều Yến Ca Hành - Lộng Ngọc & Long Tuyền
Lục Triều Yến Ca Hành
Huyền ảo
Không Phải Là Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc Bình Thường - Thấm Chỉ Hoa Thanh
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Không Phải Là Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc Bình Thường
Tiên hiệp
Trở Lại Minh Triều Làm Vương Gia - Nguyệt Quan
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Trở Lại Minh Triều Làm Vương Gia
Lịch sử
Quá Được Hoan Nghênh Rồi Làm Sao Giờ - Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp
⭐⭐⭐⭐ 7
Quá Được Hoan Nghênh Rồi Làm Sao Giờ
Đô thị
Thần Toạ Áo Thuật - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Thần Toạ Áo Thuật
Huyền ảo
Các Tiên Sinh Kỳ Quái - Phù Hoa
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Các Tiên Sinh Kỳ Quái
Ngôn tình
Bắt Nạt Con Gái Của Kẻ Thù Chẳng Lẽ Có Sai À - Phế Thiết Hành Giả
⭐⭐⭐ 5.9
Bắt Nạt Con Gái Của Kẻ Thù Chẳng Lẽ Có Sai À
Đô thị
Thời Đại Văn Nghệ - Thuỵ Giác Hội Biến Bạch
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thời Đại Văn Nghệ
Đô thị
Thầy Giải Mộng Vạn Giới - Miên Y Vệ
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Thầy Giải Mộng Vạn Giới
Khoa viễn
Ta Tu Luyện Võ Học Có Thể Bạo Kích - Tân Phong
⭐⭐⭐ 4.5
Ta Tu Luyện Võ Học Có Thể Bạo Kích
Huyền ảo
Lão Bà Của Ta Là Công Chúa - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Lão Bà Của Ta Là Công Chúa
Đô thị
Phốt Này Ta Không Khiêng - Thiên Đường Phóng Trục Giả
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Phốt Này Ta Không Khiêng
Đam mỹ
Đại Minh Thiên Hạ - hui329
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đại Minh Thiên Hạ
Lịch sử
Thập Quốc Thiên Kiều - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Thập Quốc Thiên Kiều
Lịch sử