Vòng Tròn Số Mệnh - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Vòng Tròn Số Mệnh
Kỳ huyễn
Linh Cảnh Hành Giả - Mại Báo Tiểu Lang Quân
⭐⭐ 3.7
Linh Cảnh Hành Giả
Khoa viễn
Quang Minh! - Dạ Ảnh Luyến Cơ
⭐⭐⭐ 4.4
Quang Minh!
Khoa viễn
Dũng Sĩ Cha Đỡ Đầu - Lao Ca Hành Chu
Dũng Sĩ Cha Đỡ Đầu
Thi đấu
Bỉ Ngạn Thâm Không - Thần Đông
⭐⭐⭐ 5.3
Bỉ Ngạn Thâm Không
Đô thị
Bắt Đầu Từ Game Show Tình Yêu - Ngải Tử Ngôn
⭐⭐⭐ 5.6
Bắt Đầu Từ Game Show Tình Yêu
Đô thị
Lâm Cao Sao Mai - Xuy Ngưu Giả
⭐⭐⭐ 6
Lâm Cao Sao Mai
Lịch sử
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép - Doãn Tử Điện
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép
Kỳ huyễn
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn
⭐⭐⭐ 5.2
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Tiên hiệp
Tu Chân Group Chat - Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Tu Chân Group Chat
Đô thị
Ngự Nữ Thiên Hạ - Diễm Hải Phong Ba
Ngự Nữ Thiên Hạ
Phi sắc
Lăng Nhục Bạn Gái - Hồ Tác Phi
Lăng Nhục Bạn Gái
Đô thị
Thoát Y Mạt Chược - altec999999
Thoát Y Mạt Chược
Phi sắc
Lục Triều Yến Ca Hành - Lộng Ngọc & Long Tuyền
Lục Triều Yến Ca Hành
Huyền ảo
Cực Phẩm Gia Đinh - Vũ Nham
⭐⭐⭐⭐ 8
Cực Phẩm Gia Đinh
Giả tưởng
Thần Toạ Áo Thuật - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Thần Toạ Áo Thuật
Huyền ảo
Lục Triều Thanh Vũ Ký - Lộng Ngọc & Long Tuyền
⭐⭐⭐ 4.4
Lục Triều Thanh Vũ Ký
Huyền ảo
Thùng Cả Nhà Nón Xanh - Lục Đáo Tận Đầu
Thùng Cả Nhà Nón Xanh
Phi sắc
Mời Giúp Ta Tìm Lão Bà Nha! Dì Remilia! - Bát Vân Gia
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Mời Giúp Ta Tìm Lão Bà Nha! Dì Remilia!
Loại khác
Quật Khởi: Đế Quốc Thứ Ba - Đại La La
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Quật Khởi: Đế Quốc Thứ Ba
Lịch sử
Tể Chấp Thiên Hạ - cuslaa
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử
Kiếm Đạo Chân Giải - Cổn Khai
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Kiếm Đạo Chân Giải
Đô thị
Vạn Tộc Chi Kiếp - Lão Ưng Cật Tiểu Kê
⭐⭐⭐ 4.3
Vạn Tộc Chi Kiếp
Đô thị
Sàng Đạo Thụ Nghiệp - Tần Thủ
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Sàng Đạo Thụ Nghiệp
Đô thị
Mợ Bất Luân Thân Tình - supersavage
⭐⭐⭐⭐ 7
Mợ Bất Luân Thân Tình
Đô thị