Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Lời nhắn Thư viện Đánh giá Thư đơn
Vòng Tròn Số Mệnh - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐ 5.8
Vòng Tròn Số Mệnh
Kỳ huyễn
Linh Cảnh Hành Giả - Mại Báo Tiểu Lang Quân
⭐⭐ 3.6
Linh Cảnh Hành Giả
Khoa viễn
Bỉ Ngạn Thâm Không - Thần Đông
⭐⭐⭐ 5.1
Bỉ Ngạn Thâm Không
Đô thị
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép - Doãn Tử Điện
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép
Kỳ huyễn
Quang Minh! - Dạ Ảnh Luyến Cơ
⭐⭐⭐ 4.5
Quang Minh!
Khoa viễn
Lâm Cao Sao Mai - Xuy Ngưu Giả
⭐⭐⭐ 6
Lâm Cao Sao Mai
Lịch sử
Dũng Sĩ Cha Đỡ Đầu - Lao Ca Hành Chu
⭐⭐⭐ 5.1
Dũng Sĩ Cha Đỡ Đầu
Thi đấu
Bắt Đầu Từ Game Show Tình Yêu - Ngải Tử Ngôn
⭐⭐⭐ 5.5
Bắt Đầu Từ Game Show Tình Yêu
Đô thị
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn
⭐⭐⭐⭐ 7
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Tiên hiệp
Group Chat Tu Chân - Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Group Chat Tu Chân
Đô thị
Ngự Nữ Thiên Hạ - Diễm Hải Phong Ba
Ngự Nữ Thiên Hạ
Phi sắc
Lăng Nhục Bạn Gái - Hồ Tác Phi
Lăng Nhục Bạn Gái
Đô thị
Thoát Y Mạt Chược - altec999999
Thoát Y Mạt Chược
Phi sắc
Thiếu Niên A Tân - Ben
Thiếu Niên A Tân
Đô thị
Lục Triều Yến Ca Hành - Lộng Ngọc & Long Tuyền
Lục Triều Yến Ca Hành
Huyền ảo
Cực Phẩm Gia Đinh - Vũ Nham
⭐⭐⭐⭐ 8
Cực Phẩm Gia Đinh
Giả tưởng
Thần Toạ Áo Thuật - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Thần Toạ Áo Thuật
Huyền ảo
Lục Triều Thanh Vũ Ký - Lộng Ngọc & Long Tuyền
⭐⭐⭐ 4.4
Lục Triều Thanh Vũ Ký
Huyền ảo
Tổng Tài Mỹ Nữ Của Ta - Phiên Gia
Tổng Tài Mỹ Nữ Của Ta
Loại khác
Mời Giúp Ta Tìm Lão Bà Nha! Dì Remilia! - Bát Vân Gia
⭐⭐⭐ 6.1
Mời Giúp Ta Tìm Lão Bà Nha! Dì Remilia!
Loại khác
Quật Khởi: Đế Quốc Thứ Ba - Đại La La
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Quật Khởi: Đế Quốc Thứ Ba
Lịch sử
Tể Chấp Thiên Hạ - cuslaa
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử
Kiếm Đạo Chân Giải - Cổn Khai
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Kiếm Đạo Chân Giải
Đô thị
Tào Tặc - Canh Tân
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Tào Tặc
Lịch sử
Vạn Tộc Chi Kiếp - Lão Ưng Cật Tiểu Kê
⭐⭐⭐ 4.3
Vạn Tộc Chi Kiếp
Đô thị