Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Văn Võ Cả Triều Đều Có Thể Nghe Tiếng Lòng Đến Ta - Bạch Sắc Đích Mộc
⭐⭐⭐ 5.1
Văn Võ Cả Triều Đều Có Thể Nghe Tiếng Lòng Đến Ta
Xuyên việt
Cẩu Tại Bên Cạnh Nữ Ma Đầu Lén Lút Tu Luyện - Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu
⭐⭐⭐ 4.5
Cẩu Tại Bên Cạnh Nữ Ma Đầu Lén Lút Tu Luyện
Tiên hiệp
Truất Rồng - Lựu Đạn Phạ Thuỷ
⭐⭐⭐ 5.4
Truất Rồng
Lịch sử
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang - Tình Chung Lưu Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang
Trạch văn
Theo Azkaban Đến Hogwarts - Ngã Chích Thị Cáp Tử Nha
⭐⭐⭐ 5.9
Theo Azkaban Đến Hogwarts
Trạch văn
Bắt Đầu Tài Khoản Bị Trộm, Trở Tay Nạp Tiền Một Trăm Vạn - Tửu Kiếm Tiên Nhân
⭐⭐⭐⭐ 7
Bắt Đầu Tài Khoản Bị Trộm, Trở Tay Nạp Tiền Một Trăm Vạn
Đô thị
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác - Mạt Thế Ngũ Bách Ác Nhân
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác
Phi sắc
Chuế Tế - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Chuế Tế
Lịch sử
Tu Chân Môn Phái Chưởng Môn Lộ - Tề Khả Hưu
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Tu Chân Môn Phái Chưởng Môn Lộ
Tiên hiệp
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất - Triệu Tử Viết
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất
Lịch sử
Vãn Minh - Kha Sơn Mộng
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Vãn Minh
Lịch sử
Tự Nhiên Hogwarts Nguyên Lý Ma Pháp Của Triết Học - Tín Ngưỡng Tức Chính Nghĩa
⭐⭐⭐ 4.9
Tự Nhiên Hogwarts Nguyên Lý Ma Pháp Của Triết Học
Kỳ huyễn
Âu Lục Mã Hữu Phu Vô Song - Thuỵ Đáo Thập Tam Điểm
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Âu Lục Mã Hữu Phu Vô Song
Kỳ huyễn
Giáo Sư Ma Văn Nào Đó Của Hogwarts - Hàn Du Tư
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Giáo Sư Ma Văn Nào Đó Của Hogwarts
Trạch văn
Kẻ Nuôi Dưỡng Ác Ma - Vi Phong Yêu Lai Phường
Kẻ Nuôi Dưỡng Ác Ma
Phi sắc
Nữ Hoàng Bảo Vệ Chiến - Yêu Tinh
Nữ Hoàng Bảo Vệ Chiến
Phi sắc
Xưởng Công - Nhất Ngữ Phá Xuân Phong
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Xưởng Công
Võ hiệp
Cường Quốc Năng Lượng Siêu Cấp - Chí Điểu Thôn
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Cường Quốc Năng Lượng Siêu Cấp
Đô thị
Ngự Nữ Thiên Hạ - Diễm Hải Phong Ba
Ngự Nữ Thiên Hạ
Phi sắc
Lăng Nhục Bạn Gái - Hồ Tác Phi
Lăng Nhục Bạn Gái
Đô thị
Dâm Nam Loạn Nữ - Bổn Đản Anh Tử
Dâm Nam Loạn Nữ
Đô thị
Truyện Dâm Lạc Băng - Cảm Thán Nhất Ngôn
Truyện Dâm Lạc Băng
Võ hiệp
Thoát Y Mạt Chược - altec999999
Thoát Y Mạt Chược
Phi sắc