Truất Rồng - Lựu Đạn Phạ Thuỷ
⭐⭐⭐ 5.5
Truất Rồng
Lịch sử
Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang - Tình Chung Lưu Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang
Trạch văn
Cẩu Tại Bên Cạnh Nữ Ma Đầu Lén Lút Tu Luyện - Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu
⭐⭐⭐ 4.4
Cẩu Tại Bên Cạnh Nữ Ma Đầu Lén Lút Tu Luyện
Tiên hiệp
Theo Azkaban Đến Hogwarts - Ngã Chích Thị Cáp Tử Nha
⭐⭐⭐ 6
Theo Azkaban Đến Hogwarts
Trạch văn
Bắt Đầu Tài Khoản Bị Trộm, Trở Tay Nạp Tiền Một Trăm Vạn - Tửu Kiếm Tiên Nhân
⭐⭐⭐⭐ 7
Bắt Đầu Tài Khoản Bị Trộm, Trở Tay Nạp Tiền Một Trăm Vạn
Đô thị
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác - Mạt Thế Ngũ Bách Ác Nhân
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác
Phi sắc
Gửi Rể - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Gửi Rể
Lịch sử
Tu Chân Đường Chưởng Môn Môn Phái - Tề Khả Hưu
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Tu Chân Đường Chưởng Môn Môn Phái
Tiên hiệp
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Tự Nhiên Hogwarts Nguyên Lý Ma Pháp Của Triết Học - Tín Ngưỡng Tức Chính Nghĩa
⭐⭐⭐ 4.9
Tự Nhiên Hogwarts Nguyên Lý Ma Pháp Của Triết Học
Kỳ huyễn
Âu Lục Mã Hữu Phu Vô Song - Thuỵ Đáo Thập Tam Điểm
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Âu Lục Mã Hữu Phu Vô Song
Kỳ huyễn
Giáo Sư Ma Văn Nào Đó Của Hogwarts - Hàn Du Tư
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Giáo Sư Ma Văn Nào Đó Của Hogwarts
Trạch văn
Kẻ Nuôi Dưỡng Ác Ma - Vi Phong Yêu Lai Phường
Kẻ Nuôi Dưỡng Ác Ma
Phi sắc
Nữ Hoàng Bảo Vệ Chiến - Yêu Tinh
Nữ Hoàng Bảo Vệ Chiến
Phi sắc
Xưởng Công - Nhất Ngữ Phá Xuân Phong
⭐⭐⭐ 5.1
Xưởng Công
Võ hiệp
Cường Quốc Năng Lượng Siêu Cấp - Chí Điểu Thôn
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Cường Quốc Năng Lượng Siêu Cấp
Đô thị
Ngự Nữ Thiên Hạ - Diễm Hải Phong Ba
Ngự Nữ Thiên Hạ
Phi sắc
Lăng Nhục Bạn Gái - Hồ Tác Phi
Lăng Nhục Bạn Gái
Đô thị
Dâm Nam Loạn Nữ - Bổn Đản Anh Tử
Dâm Nam Loạn Nữ
Đô thị
Truyện Dâm Lạc Băng - Cảm Thán Nhất Ngôn
Truyện Dâm Lạc Băng
Võ hiệp
Thoát Y Mạt Chược - altec999999
Thoát Y Mạt Chược
Phi sắc
Thiếu Niên A Tân - Ben
Thiếu Niên A Tân
Đô thị
Quan Đạo: Sắc Giới - Đê Thủ Tịch Mịch
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Quan Đạo: Sắc Giới
Đô thị
Máu Thú Sôi Trào - Tĩnh Quan
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Máu Thú Sôi Trào
Huyền ảo