Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya - Tứ Cửu
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya
Trạch văn
Xâm Nhập Nhân Gian - Phát Điều Tranh Chi Mộng
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Xâm Nhập Nhân Gian
Khoa viễn
Không Bình Tĩnh Thường Ngày - Noạ Thiên Sứ
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Không Bình Tĩnh Thường Ngày
Đồng nhân
Tìm Kiếm Hạm Nương Đi Lạc - Hải Để Dung Nham
⭐⭐⭐⭐ 8
Tìm Kiếm Hạm Nương Đi Lạc
Trạch văn
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng - Diệp Phong
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng
Trạch văn
Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu - Hắc Sơn Lão Quỷ
⭐⭐⭐⭐ 7
Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu
Khoa viễn
Trùng Sinh Sợ Vợ Sau Sinh Hoạt - Nguyệt Hạ Anh Hoa Thụ
⭐⭐⭐ 6.1
Trùng Sinh Sợ Vợ Sau Sinh Hoạt
Trạch văn
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Trùng Sinh: Học Bá Thần Cấp - Chí Điểu Thôn
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Trùng Sinh: Học Bá Thần Cấp
Đô thị
Ta Bị Linh Khí Hồi Phục Cô Cô Rồi - Mẫn Đông
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Ta Bị Linh Khí Hồi Phục Cô Cô Rồi
Trạch văn
Đệ Tử Của Ta Là Tôn Ngộ Không - Chu Kỳ Lân
Đệ Tử Của Ta Là Tôn Ngộ Không
Tiên hiệp
Thần Toạ Áo Thuật - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Thần Toạ Áo Thuật
Huyền ảo
Chết Ở Trên Sao Hoả - Thiên Thuỵ Thuyết Phù
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Chết Ở Trên Sao Hoả
Khoa viễn
Trần Đồng Học Muốn Đơn Giản Mà Sống Qua - Hắc Ba Lạc Khắc
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Trần Đồng Học Muốn Đơn Giản Mà Sống Qua
Trạch văn
Ta Còn Lâu Mới Bị Cô Bé Bắt Nạt Nhé - Phế Thiết Hành Giả
⭐⭐⭐⭐ 7
Ta Còn Lâu Mới Bị Cô Bé Bắt Nạt Nhé
Trạch văn
Ngày Thường Của Mã Ân - F Quân
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Ngày Thường Của Mã Ân
Trạch văn
Chứng Bệnh Tận Thế Cấp Hạn Chế - Toàn Bộ Thành Vi F
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Chứng Bệnh Tận Thế Cấp Hạn Chế
Khoa viễn
Pháp Tắc Quý Tộc - Nhị Thập Thất Nam
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Pháp Tắc Quý Tộc
Loại khác
Cơn Gió Mạnh - Tử Thoa Hận
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Cơn Gió Mạnh
Lịch sử
Trùng Trở Vô Tận - Hạch Động Lực Chiến Liệt Hạm
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Trùng Trở Vô Tận
Quân sự
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đường - Canh Tục
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đường
Đô thị
Ta Cảm Thấy Hoạ Phong Của Ta Cùng Số Đông Bất Đồng - Chính Tại Cật Qua Đích Thao Thiết
⭐⭐⭐⭐ 7
Ta Cảm Thấy Hoạ Phong Của Ta Cùng Số Đông Bất Đồng
Quân sự
Trùng Hoạt Rồi - Thường Dụ
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Trùng Hoạt Rồi
Đô thị
Ưa Thích Ngươi, Cùng Các Nàng - Ngã Môn Đích Ảo Tưởng Hương
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Ưa Thích Ngươi, Cùng Các Nàng
Đô thị
Đỉnh Chóp Chuỗi Thức Ăn Nam Nhân - Hùng Lang Cẩu
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Đỉnh Chóp Chuỗi Thức Ăn Nam Nhân
Đô thị