Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Đại Nguỵ Phương Hoa
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.6
Ta Thần Nãi Phụ
Trạch văn
⭐⭐⭐ 3.8
Linh Cảnh Hành Giả
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.2
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi
Tiên hiệp
⭐⭐ 3.6
Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.9
Kiện Tiên Lục Địa
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 6
Nhẫn Giả Ảnh Nồi
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Trùng Sinh: Nhà Bên Sinh Đôi Vừa Trưởng Thành
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.9
Lão Bà Của Ta Là Quan Chấp Chính
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5
Ngươi Quản Cái Này Kêu Bàn Tay Đen Phía Sau Màn?
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.5
Vãn Hồng Lâu Trời Nghiêng
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Hồng Lâu Nhiều Kiêu Như Thế
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Diablo: Huỷ Diệt
Trò chơi
⭐⭐⭐ 4.7
Tiểu Sinh Thật Không Phải Con Mọt Sách
Lịch sử
⭐⭐⭐ 4.6
Võ Công Tự Động Tu Luyện: Ta Tại Ma Giáo Tu Thành Hoàng Phật
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 6.2
Ta Đem Mai Táng Chúng Thần
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Vinh Quang Của Ưng Non
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.8
Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 8
Phấn Đấu Ở Russia
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.2
Ma Môn Người Chơi Lớn
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.1
Ta Tại Lục Triều Truyền Đạo
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Gửi Rể
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.1
Trùng Sinh: Phấn Đấu Thời Đại
Đô thị
⭐⭐⭐ 6.2
Không Có Người Càng Hiểu Ma Vật Hơn Ta
Đô thị