Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Linh Cảnh Hành Giả - Mại Báo Tiểu Lang Quân
⭐⭐ 3.6
Linh Cảnh Hành Giả
Khoa viễn
APP Long Vàng Của Ta - Thượng Sam Hạ Hương
⭐⭐⭐ 6
APP Long Vàng Của Ta
Trạch văn
Ta Thần Nãi Phụ - Bạc Hà Tiểu Tượng
⭐⭐⭐ 5.5
Ta Thần Nãi Phụ
Trạch văn
Đại Ngụy Phương Hoa - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Đại Ngụy Phương Hoa
Lịch sử
Phấn Đấu Ở Russia - Mộng Đổng Đích Trư
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Phấn Đấu Ở Russia
Lịch sử
Ta Bị Nhốt Ở Cùng Một Ngày Một Ngàn Năm - Tang Trạch
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Bị Nhốt Ở Cùng Một Ngày Một Ngàn Năm
Đô thị
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi - Ám Ngục Lãnh Chúa
⭐⭐⭐ 5.2
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi
Tiên hiệp
Nữ Hiệp Chậm Đã - Quan Quan Công Tử
⭐⭐⭐ 5.5
Nữ Hiệp Chậm Đã
Huyền ảo
Không Có Người Càng Hiểu Ma Vật Hơn Ta - Nhất Văn Đảo
⭐⭐⭐ 5.8
Không Có Người Càng Hiểu Ma Vật Hơn Ta
Đô thị
Lão Bà Của Ta Là Quan Chấp Chính - Lục Sự Tham Quân
⭐⭐⭐ 4.6
Lão Bà Của Ta Là Quan Chấp Chính
Lịch sử
Tiểu Sinh Thật Không Phải Con Mọt Sách - Thất Nguyệt Hỉ Thần
⭐⭐⭐ 4.7
Tiểu Sinh Thật Không Phải Con Mọt Sách
Lịch sử
Hồng Lâu Nhiều Kiêu Như Thế - Ngao Thế Điên Phong
⭐⭐⭐ 6.2
Hồng Lâu Nhiều Kiêu Như Thế
Lịch sử
Ta Yêu Đương Hoạ Phong Có Chút Không Bình Thường - Hỉ Hoan Hồng Thiêu Đái Ngư
⭐⭐⭐ 5
Ta Yêu Đương Hoạ Phong Có Chút Không Bình Thường
Trạch văn
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo - Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết
⭐⭐⭐ 6
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐ 5.7
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão
Đô thị
Nữ Đế Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi - Hội Thủ Nghệ Đích Miêu
⭐⭐⭐ 5.6
Nữ Đế Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi
Huyền ảo
Kiện Tiên Lục Địa - Lục Như Hoà Thượng
⭐⭐⭐ 5
Kiện Tiên Lục Địa
Huyền ảo
Nữ Á Nhân Sổ Tay Hoàn Thiện - Y Nguy Giải
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Nữ Á Nhân Sổ Tay Hoàn Thiện
Trạch văn
Ta Có Một Cuốn Hàng Yêu Phổ - Trung Nhị Thiếu Niên Phu Thiển
⭐⭐⭐ 5.2
Ta Có Một Cuốn Hàng Yêu Phổ
Trạch văn
Diablo: Huỷ Diệt - Đệ Thất Trùng Tấu 01
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Diablo: Huỷ Diệt
Trò chơi
Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp - Nhất Thiền Tri Hạ
⭐⭐ 3.5
Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp
Trạch văn
Hồng Lâu Chi Vãn Thiên Khuynh - Lâm Duyệt Nam Hề
⭐⭐⭐ 5.1
Hồng Lâu Chi Vãn Thiên Khuynh
Lịch sử
Vinh Quang Của Ưng Non - Cái Cung Xuất Mộng
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Vinh Quang Của Ưng Non
Lịch sử
Trùng Sinh: Nhà Bên Sinh Đôi Vừa Trưởng Thành - Nhất Vũ Thiên Thanh
⭐⭐⭐ 6.1
Trùng Sinh: Nhà Bên Sinh Đôi Vừa Trưởng Thành
Đô thị
Ngươi Quản Cái Này Kêu Bàn Tay Đen Phía Sau Màn? - Yếu Cần Tẩy Thủ Nha
⭐⭐⭐ 5
Ngươi Quản Cái Này Kêu Bàn Tay Đen Phía Sau Màn?
Trạch văn