Chưởng Môn Nhân Kiếm Phái Nữ Tu - Đông Phương Khoái Điểu
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Chưởng Môn Nhân Kiếm Phái Nữ Tu
Loại khác
Yêu Nữ Bỏ Qua Ta - Kiện Đạo
⭐⭐⭐ 5.3
Yêu Nữ Bỏ Qua Ta
Huyền ảo
Phản Diện: Mẫu Thân Của Ta Là Đại Đế - Nhạc Phúc Bất Thụ
Phản Diện: Mẫu Thân Của Ta Là Đại Đế
Phi sắc
Tu Hành Của Tiên Tử - karma085
Tu Hành Của Tiên Tử
Phi sắc
Những Tiên Tử Này Mỗi Ngày Đều Muốn Bị Ta Thu Thập - Lý Tri Đào Quân
⭐⭐⭐ 5.6
Những Tiên Tử Này Mỗi Ngày Đều Muốn Bị Ta Thu Thập
Trạch văn
Nữ Hoàng Bảo Vệ Chiến - Yêu Tinh
Nữ Hoàng Bảo Vệ Chiến
Phi sắc
Người Tu Tiên Không Có Tình Dục - Mạc Nguyệt
⭐⭐⭐ 5.8
Người Tu Tiên Không Có Tình Dục
Trạch văn
Ta Nhưng Là Muốn Làm Tiên Tôn Cùng Nam Nhân Của Ma Đế - Đông Phương Khoái Điểu
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Ta Nhưng Là Muốn Làm Tiên Tôn Cùng Nam Nhân Của Ma Đế
Huyền ảo
Thánh Nữ Ma Giáo Đại Nhân Của Ta - Chuỳ Tử Nhĩ
Thánh Nữ Ma Giáo Đại Nhân Của Ta
Trạch văn
Tiên Tử Truyền Bị Long Đong - maoamao
Tiên Tử Truyền Bị Long Đong
Phi sắc
Ta Và Muội Muội Văn Văn - 20Xela
Ta Và Muội Muội Văn Văn
Phi sắc
Lầu Trúc Dâm Loạn - Văn Học Thận Thanh Niên
Lầu Trúc Dâm Loạn
Phi sắc
Kỷ Nguyên Tiên Triều - Tây Thành Lãnh Nguyệt
⭐⭐⭐ 5.7
Kỷ Nguyên Tiên Triều
Tiên hiệp
Thân Là Phản Diện, Mỗi Người Nữ Chính Muốn Ngược Đẩy Ta? - Nhất Khoả Tâm
Thân Là Phản Diện, Mỗi Người Nữ Chính Muốn Ngược Đẩy Ta?
Trạch văn
Nữ Ma Đầu Mời Tự Trọng - Hùng Miêu Hành Giả
⭐⭐⭐ 4.7
Nữ Ma Đầu Mời Tự Trọng
Huyền ảo
Tiên Chuông - Tử Thoa Hận
⭐⭐⭐ 6.2
Tiên Chuông
Tiên hiệp
Thế Giới Khác Mị Ảnh Tiêu Dao - Thuần Tình Tê Lợi Ca
⭐⭐⭐ 6.2
Thế Giới Khác Mị Ảnh Tiêu Dao
Giả tưởng
Tiểu Tán Tiên Tiêu Dao - Mê Nam
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Tiểu Tán Tiên Tiêu Dao
Tiên hiệp
Ngư Long Múa - Mặc Mặc Hầu
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Ngư Long Múa
Võ hiệp
Các Nữ Chính Đối Với Ta Phản Diện Độ Hảo Cảm Mãn? - Tịch Dương Tây Hạ Đích Sử Lai Mẫu
⭐⭐⭐ 4.2
Các Nữ Chính Đối Với Ta Phản Diện Độ Hảo Cảm Mãn?
Huyền ảo
Đại Minh Thiên Hạ - hui329
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đại Minh Thiên Hạ
Lịch sử
Bướm Múa Đại Đường Xuân - Truyện Tinh
⭐⭐⭐ 6.1
Bướm Múa Đại Đường Xuân
Võ hiệp
Ngươi Nhớ Nhung Mãi Cùng Ta Yêu Đương Làm Cái Gì Đồ Chơi - Hợp Tuyết Chủ
⭐⭐⭐ 6.2
Ngươi Nhớ Nhung Mãi Cùng Ta Yêu Đương Làm Cái Gì Đồ Chơi
Trạch văn
Bị Các Yandere Ưa Thích Rồi - Kính Đình Sơn Tàng Hùng Miêu
⭐⭐ 3.4
Bị Các Yandere Ưa Thích Rồi
Trạch văn
Một Đời Đại Hiệp - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Một Đời Đại Hiệp
Võ hiệp