Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Anh Hùng Cự Long Vô Địch Chi Chủ - Hà Gia Tiểu Binh Binh
Anh Hùng Cự Long Vô Địch Chi Chủ
Trò chơi
Luyện Kim Thuật Sĩ Cơ Giới - Manh Hậu
⭐⭐⭐ 5
Luyện Kim Thuật Sĩ Cơ Giới
Trò chơi
Chúc Mừng Ngươi Bị Bắt Bớ Rồi - Iced Tử Dạ
⭐⭐⭐ 4.3
Chúc Mừng Ngươi Bị Bắt Bớ Rồi
Trò chơi
Máy Mô Phỏng Chúa Cứu Thế - Trình Kiếm Tâm
⭐⭐⭐ 4.6
Máy Mô Phỏng Chúa Cứu Thế
Trò chơi
Minh Tinh Này Rất Muốn Về Hưu - Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ
⭐⭐⭐ 4.3
Minh Tinh Này Rất Muốn Về Hưu
Đô thị
Vì Thế Giới Tốt Đẹp Dâng Lên Chân Lý - Vũ Trang Khoa Nghiên Thuyền
⭐⭐⭐ 4.2
Vì Thế Giới Tốt Đẹp Dâng Lên Chân Lý
Trạch văn
Anh Hùng Triệu Hoán Vô Địch Vạn Tuế - Tây Cực Giám Binh
⭐⭐⭐ 4.8
Anh Hùng Triệu Hoán Vô Địch Vạn Tuế
Trò chơi
Game Online: Mạnh Nhất Truyền Thuyết - Bát Nhị Niên Tự Lai Thuỷ
⭐⭐ 3.5
Game Online: Mạnh Nhất Truyền Thuyết
Trò chơi
Dị Giới Chi Thư - Bảo Nguyệt Lưu Quang
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Dị Giới Chi Thư
Trò chơi
Pháp Điển Thứ Nguyên - Tây Bối Miêu
⭐⭐⭐ 5
Pháp Điển Thứ Nguyên
Trò chơi
Bắt Đầu Truyền Kỳ Nhiệt Huyết Đánh Dấu Ẩn Thân Nhẫn - Hoa Khai Lục Thập Tam
⭐⭐⭐ 4.4
Bắt Đầu Truyền Kỳ Nhiệt Huyết Đánh Dấu Ẩn Thân Nhẫn
Trò chơi
Cái Này Lớn Rõ Không Thích Hợp - Thổ Tào Thị Phúc
⭐⭐⭐ 5
Cái Này Lớn Rõ Không Thích Hợp
Trò chơi
Kinh Hãi Thiên Đường - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Kinh Hãi Thiên Đường
Trò chơi
Từ Trước Tới Nay Bạn Gái Theo Trong Gacha Rút Đến NTR, Lại Tại Trong Cuộc Sống Đại Học Biến Thành DSR Rồi - Lãnh Lương Phú Quý
Từ Trước Tới Nay Bạn Gái Theo Trong Gacha Rút Đến NTR, Lại Tại Trong Cuộc Sống Đại Học Biến Thành DSR Rồi
Trạch văn
Vĩnh Hằng Quốc Gia Series - Thiên Đường Lý Đích Thổ
Vĩnh Hằng Quốc Gia Series
Kỳ huyễn
Dâm Nam Loạn Nữ - Bổn Đản Anh Tử
Dâm Nam Loạn Nữ
Đô thị
Lục Triều Yến Ca Hành - Lộng Ngọc & Long Tuyền
Lục Triều Yến Ca Hành
Huyền ảo
Quá Được Hoan Nghênh Rồi Làm Sao Giờ - Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Quá Được Hoan Nghênh Rồi Làm Sao Giờ
Đô thị
Nổi Danh Quá Nhanh Xử Lý Thế Nào - Thập Bộ Sát Nhất Tiên
⭐⭐ 3.4
Nổi Danh Quá Nhanh Xử Lý Thế Nào
Đô thị
Game Online: Đỉnh Phong - Xuân Thiên Tại Na Lý
⭐⭐⭐ 5.8
Game Online: Đỉnh Phong
Trò chơi
Bưu Tá Khủng Bố - Quá Thuỷ Khán Kiều
Bưu Tá Khủng Bố
Thần quái
Chiến Tranh Thiên Đường - Tĩnh Mật Trường Dạ
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Chiến Tranh Thiên Đường
Trò chơi
Thùng Cả Nhà Nón Xanh - Lục Đáo Tận Đầu
Thùng Cả Nhà Nón Xanh
Phi sắc
Ta Có Đô La Thần Chưởng - Hoa Dữ Kiếm
Ta Có Đô La Thần Chưởng
Đô thị
Ta Đã Không Có Tiền Thủ Hộ Arad Rồi - Liệt Nhật Xuy Băng
⭐⭐⭐ 4.4
Ta Đã Không Có Tiền Thủ Hộ Arad Rồi
Trò chơi