Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 7
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya - Tứ Cửu
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya
Trạch văn
Bản Chép Tay Nhiếp Ảnh Gia Chiến Địa - Bĩ Đồ
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Bản Chép Tay Nhiếp Ảnh Gia Chiến Địa
Đô thị
Ta Tất Sẽ Lên Ngôi Vì Vương - Không Ngấn Quỷ Triệt
⭐⭐⭐ 5.8
Ta Tất Sẽ Lên Ngôi Vì Vương
Kỳ huyễn
Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu - Hắc Sơn Lão Quỷ
⭐⭐⭐⭐ 7
Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu
Khoa viễn
Ta Giết Ác Long - Nam Kha Thập Tứ
⭐⭐⭐ 4.4
Ta Giết Ác Long
Khoa viễn
ROOT Quyền Hạn Người Dùng Siêu Cấp - Nhị Trọng Vị Tri
⭐⭐⭐ 6.1
ROOT Quyền Hạn Người Dùng Siêu Cấp
Trạch văn
Thoát Y Mạt Chược - altec999999
Thoát Y Mạt Chược
Phi sắc
Duy Nhất Trên Thế Giới - coly
Duy Nhất Trên Thế Giới
Khoa viễn
Sinh Ra Công Trình Kiến Trúc Trong Thần Minh Thiếu Nữ - Nhị Thập Thất Nam
⭐⭐⭐ 6.2
Sinh Ra Công Trình Kiến Trúc Trong Thần Minh Thiếu Nữ
Đô thị
Không Phải Là Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc Bình Thường - Thấm Chỉ Hoa Thanh
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Không Phải Là Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc Bình Thường
Tiên hiệp
Khư Thánh - Thần Đông
⭐⭐⭐ 4.4
Khư Thánh
Huyền ảo
Diệt Vận Đồ Lục - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Diệt Vận Đồ Lục
Tiên hiệp
Xây Dựng Cơ Bản Theo Trò Chơi Bắt Đầu - Vụ Nhập
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Xây Dựng Cơ Bản Theo Trò Chơi Bắt Đầu
Ngôn tình
Tâm Ma - Thấm Chỉ Hoa Thanh
⭐⭐⭐ 6.1
Tâm Ma
Tiên hiệp
Học Đồ Ma Pháp - Lam Tinh
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Học Đồ Ma Pháp
Kỳ huyễn
Pháp Tắc Quý Tộc - Nhị Thập Thất Nam
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Pháp Tắc Quý Tộc
Loại khác
Thế Chiến 2 Của Ta Không Thể Nào Manh Như Vậy - Nguyệt Diện
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Thế Chiến 2 Của Ta Không Thể Nào Manh Như Vậy
Lịch sử
Trái Tim Canaan - Phi Viêm
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Trái Tim Canaan
Kỳ huyễn
Trùng Sinh: Máy Bay Yểm Trợ Của Ta Vậy Mà Là Hoa Khôi Trường Nàng Bản Thân - Ngã Yếu Đảo Kỵ Ngư Tam Thiên
Trùng Sinh: Máy Bay Yểm Trợ Của Ta Vậy Mà Là Hoa Khôi Trường Nàng Bản Thân
Đô thị
Siêu Năng Lực Của Ta Là Meme Seiyuu - Anh Tỉnh Khảo Hoành
Siêu Năng Lực Của Ta Là Meme Seiyuu
Trạch văn
Thanh Kiếm Hổ Phách - Phi Viêm
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thanh Kiếm Hổ Phách
Trò chơi
Thuật Sư Quỷ Mao Sơn - Bỉ Ngạn Phù Đồ
⭐⭐⭐ 4.6
Thuật Sư Quỷ Mao Sơn
Loại khác
Thiên Sứ Cấp Chiến Lược - Bạch Bá Hoan
⭐⭐⭐⭐ 8
Thiên Sứ Cấp Chiến Lược
Khoa viễn
Hắn Tại Xem Lấy Ngươi - Xuân Phi
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Hắn Tại Xem Lấy Ngươi
Huyền nghi