Trường Sinh Theo Cưới Vợ Bắt Đầu - Hỉ Ái Cật Hoàng Qua
⭐⭐⭐ 4.7
Trường Sinh Theo Cưới Vợ Bắt Đầu
Tiên hiệp
Kraft Dị Thái Học Bút Ký - Tuyết Trung Thái Kê
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Kraft Dị Thái Học Bút Ký
Kỳ huyễn
Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính - ccc
⭐⭐⭐ 5.7
Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính
Trạch văn
Thẻ Bài Của Ta Cường Hoá Vô Hạn - Long Cáp Cáp A
⭐⭐⭐ 4.4
Thẻ Bài Của Ta Cường Hoá Vô Hạn
Đô thị
Các Nữ Chính Toàn Gieo Mình Vào Lòng? Có Thể Ta Là Phản Diện A! - Tán Trang Nùng Đường
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Các Nữ Chính Toàn Gieo Mình Vào Lòng? Có Thể Ta Là Phản Diện A!
Trạch văn
Truyện Dâm Lạc Băng - Cảm Thán Nhất Ngôn
Truyện Dâm Lạc Băng
Võ hiệp
Quá Được Hoan Nghênh Rồi Làm Sao Giờ - Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp
⭐⭐⭐⭐ 7
Quá Được Hoan Nghênh Rồi Làm Sao Giờ
Đô thị
Hướng Các Bạn Gái Cũ Khởi Xướng Báo Thù - Hi Nguyệt Linh Lung
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Hướng Các Bạn Gái Cũ Khởi Xướng Báo Thù
Đồng nhân
Thiếu Nữ, Hướng Tà Thần Mượn Tiền, Là Vực Sâu Ah - Quất Miêu Điện Hạ
⭐⭐⭐ 4.6
Thiếu Nữ, Hướng Tà Thần Mượn Tiền, Là Vực Sâu Ah
Trạch văn
Thái Thái, Ngươi Khát Vọng Lực Lượng À - Quất Miêu Điện Hạ
⭐⭐⭐ 4.6
Thái Thái, Ngươi Khát Vọng Lực Lượng À
Trạch văn
Ưa Thích Ngươi, Cùng Các Nàng - Ngã Môn Đích Ảo Tưởng Hương
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Ưa Thích Ngươi, Cùng Các Nàng
Đô thị
Có Thể Đọc Lưu Trữ Liền Tìm Đường Chết Công Lược - Quất Miêu Điện Hạ
⭐⭐⭐ 5.8
Có Thể Đọc Lưu Trữ Liền Tìm Đường Chết Công Lược
Trạch văn
Cuối Cùng Boss Đến Từ Sau Hai Mươi Năm - Mẫn Đông
⭐⭐⭐ 6.1
Cuối Cùng Boss Đến Từ Sau Hai Mươi Năm
Trạch văn
108 Loại Của Yukinoshita Công Lược Phương Pháp - Đề Thi Mộc Ngẫu
⭐⭐⭐ 5.4
108 Loại Của Yukinoshita Công Lược Phương Pháp
Loại khác
Ưa Thích Trêu Cợt Hayama Đồng Học Của Hậu Bối - Chẩm Hàn
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Ưa Thích Trêu Cợt Hayama Đồng Học Của Hậu Bối
Trạch văn
Kiều Thê Loli - DMCarzy
Kiều Thê Loli
Phi sắc
Sổ Tay Công Lược Dạy Dỗ Nữ Thần - Mạt Thế Ngũ Bách Ác Nhân
Sổ Tay Công Lược Dạy Dỗ Nữ Thần
Phi sắc
Mẫu Thượng Công Lược - Trúc Ảnh Tuỳ Hành
Mẫu Thượng Công Lược
Phi sắc