Trang web đang đập đi làm lại, bắt đầu từ phần máy dịch. Trong quá trình này sẽ có rất nhiều lỗi, mong các bạn thông cảm. Có thắc mắc xin liên hệ Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch tạm] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Siêu Năng Lực Của Ta Mỗi Tuần Đổi Mới - Nhất Phiến Tuyết Bính
⭐⭐⭐ 6.1
Siêu Năng Lực Của Ta Mỗi Tuần Đổi Mới
Đô thị
Trùng Sinh Đích Ngã Một Hữu Cách Cục - Kình Ngư Thiền Sư
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Trùng Sinh Đích Ngã Một Hữu Cách Cục
Đô thị
Yêu Đương Muốn Tại Mô Phỏng Sau - Quy Lai Tế Vũ Trung
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Yêu Đương Muốn Tại Mô Phỏng Sau
Đô thị
Trùng Sinh Sau Ta Không Muốn Làm Lựa Chọn - Ngã Môn Đích Ảo Tưởng Hương
⭐⭐⭐ 5.7
Trùng Sinh Sau Ta Không Muốn Làm Lựa Chọn
Đô thị
Trường Sinh Theo Cưới Vợ Bắt Đầu - Hỉ Ái Cật Hoàng Qua
⭐⭐⭐ 4.7
Trường Sinh Theo Cưới Vợ Bắt Đầu
Tiên hiệp
C-biz: Thực Tích Vì Vương - Bạch Lang Lãng
⭐⭐⭐ 5
C-biz: Thực Tích Vì Vương
Đô thị
Bên Dưới Trời - Tam Huyền
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Bên Dưới Trời
Võ hiệp
Loạn thế thư - Cơ Xoa
⭐⭐⭐ 4.7
Loạn thế thư
Huyền ảo
Trường Sinh Tiên Duyên: Tiên Tử Mời Dừng Bước - Hương Hãn Bạc Sam Lương
⭐⭐⭐ 5.9
Trường Sinh Tiên Duyên: Tiên Tử Mời Dừng Bước
Tiên hiệp
Dưỡng Thành Hệ Nam Thần: Nghe Khuyên Sau, Ta Thành Đỉnh Lưu - Xuẩn Xuẩn Phàm Ngu QD
⭐⭐⭐ 4.5
Dưỡng Thành Hệ Nam Thần: Nghe Khuyên Sau, Ta Thành Đỉnh Lưu
Đô thị
Thầm Mến Ánh Trăng Sáng Vậy Mà Thành Đối Tượng Xem Mắt Của Ta - Thương Tình Tối Thị Vãn Lương Thiên
Thầm Mến Ánh Trăng Sáng Vậy Mà Thành Đối Tượng Xem Mắt Của Ta
Đô thị
Trùng Sinh: Ta Muốn Lướt Sóng - Thuỵ Giác Hội Biến Bạch
⭐⭐⭐ 6.1
Trùng Sinh: Ta Muốn Lướt Sóng
Đô thị
Ta Là Vương Cơm Cứng - Tuyên Nhất
⭐⭐⭐ 5.5
Ta Là Vương Cơm Cứng
Đô thị
Tu Hành Này Thế Giới Không Quá Bình Thường - Đỗ Tử Ngận Thống
⭐⭐⭐ 5.3
Tu Hành Này Thế Giới Không Quá Bình Thường
Huyền ảo
Cải Tạo Thiên Niên Kỷ Thay - Ngư Tuyết
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Cải Tạo Thiên Niên Kỷ Thay
Đô thị
Mắng Ai Phái Thực Lực Nè - Bàn Nhất Điểm
⭐⭐⭐ 5.3
Mắng Ai Phái Thực Lực Nè
Đô thị
Ta Cũng Muốn Nỗ Lực Ah! - Tinh Phẩm Mã Giáp
⭐⭐⭐ 5
Ta Cũng Muốn Nỗ Lực Ah!
Đô thị
Một Đời Này, Ta Rốt Cục Không Đá Thanh Mai Trúc Mã Rồi - Phong Ngâm Thần Minh
⭐⭐⭐ 4.6
Một Đời Này, Ta Rốt Cục Không Đá Thanh Mai Trúc Mã Rồi
Đô thị
Cùng Trên Năm Bạn Gái Cũ Tiết Mục, Ta Lửa Rồi - Ngã Bất Thị zmy
⭐⭐⭐ 5.3
Cùng Trên Năm Bạn Gái Cũ Tiết Mục, Ta Lửa Rồi
Đô thị
C-biz: Theo Đỉnh Lưu Bắt Đầu - Lãn Vọng Lai
⭐⭐⭐ 5.4
C-biz: Theo Đỉnh Lưu Bắt Đầu
Đô thị
Đạo Lữ Trợ Ta Trường Sinh - Bổn Qua Bất Thái Điềm
⭐⭐⭐ 5.3
Đạo Lữ Trợ Ta Trường Sinh
Tiên hiệp
Tiên Tử, Mời Nghe Ta Giải Thích - Di Thiên Đại Hạ
⭐⭐⭐ 5
Tiên Tử, Mời Nghe Ta Giải Thích
Tiên hiệp
Trùng Sinh, Theo Yêu Trên Mạng Cha Đỡ Đầu Bắt Đầu - Trương Dư Thiều Cật Chương Ngư Thiêu
⭐⭐⭐ 5.2
Trùng Sinh, Theo Yêu Trên Mạng Cha Đỡ Đầu Bắt Đầu
Đô thị
Trùng Sinh Thường Ngày Tu Tiên - Đình Viện Dương Quang Hảo
⭐⭐⭐ 5.4
Trùng Sinh Thường Ngày Tu Tiên
Đô thị
Đương Thần Tượng Yêu Đương Lúc - A Đại Hải
⭐⭐⭐ 5.4
Đương Thần Tượng Yêu Đương Lúc
Đô thị