Bắt Đầu Thất Nghiệp, Ta Khiến Đại Ma Vương Giới Ca Hát Trở Về - Trình Nghiễn Thu
⭐⭐⭐ 5.1
Bắt Đầu Thất Nghiệp, Ta Khiến Đại Ma Vương Giới Ca Hát Trở Về
Đô thị
Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - Văn Sao Công
⭐⭐⭐ 6.1
Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên
Tiên hiệp
Ẩn Vào Năm Hoa 1993 - Hoả Trung Thủ Lệ
⭐⭐⭐ 5.6
Ẩn Vào Năm Hoa 1993
Đô thị
Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh - Phẫn Nộ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh
Tiên hiệp
Đại Nguỵ Phương Hoa - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Đại Nguỵ Phương Hoa
Lịch sử
Trên Trời Cao - Âm Thiên Thần Ẩn
⭐⭐⭐ 5.6
Trên Trời Cao
Kỳ huyễn
Vạn Đạo Đường Dài - Đại Não Bị Đào Không
⭐⭐⭐ 5.6
Vạn Đạo Đường Dài
Tiên hiệp
Ảnh Đế Này Muốn Thêm Tiền - Du Phương Lão Đạo
⭐⭐⭐ 5.8
Ảnh Đế Này Muốn Thêm Tiền
Đô thị
Máy Mô Phỏng Kiếp Trước Của Ta - Hồng Nhan Tam Thiên
⭐⭐⭐ 5.3
Máy Mô Phỏng Kiếp Trước Của Ta
Khoa viễn
Trường Sinh Theo Tán Tu Bắt Đầu - Ba Thái Chân Đích Thái
⭐⭐⭐ 4.2
Trường Sinh Theo Tán Tu Bắt Đầu
Tiên hiệp
Cẩu Tại Tiên Giới Thành Đại Lão - Trầm Nhập Thái Bình Dương
⭐⭐⭐ 4.7
Cẩu Tại Tiên Giới Thành Đại Lão
Tiên hiệp
Sổ Tay Thuật Sư - Thính Nhật
⭐⭐⭐ 5.3
Sổ Tay Thuật Sư
Trạch văn
Trường Sinh Theo Trảm Yêu Trừ Ma Bắt Đầu - Bố Đinh Tam Phần Điềm
⭐⭐⭐ 4.6
Trường Sinh Theo Trảm Yêu Trừ Ma Bắt Đầu
Tiên hiệp
Van Cầu Rồi, Nhanh Về Nhà Luyện Đàn Nha - Mạc Trát Đặc Biệt
⭐⭐⭐ 6.1
Van Cầu Rồi, Nhanh Về Nhà Luyện Đàn Nha
Đô thị
Ta Tại Giới Giải Trí Làm Thần Hào - Đường Trung Miêu
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Ta Tại Giới Giải Trí Làm Thần Hào
Ngôn tình
Minh Tinh Này Chỉ Muốn Nghỉ Phép - Khạp Học Gia
⭐⭐⭐ 5.5
Minh Tinh Này Chỉ Muốn Nghỉ Phép
Đô thị
Ta Thành Tựu Hệ Thống Rất Có Vấn Đề - Thiên La Lôi Quang
⭐⭐⭐ 4.6
Ta Thành Tựu Hệ Thống Rất Có Vấn Đề
Đô thị
C-biz: Theo Đỉnh Lưu Bắt Đầu - Lãn Vọng Lai
⭐⭐⭐ 5.6
C-biz: Theo Đỉnh Lưu Bắt Đầu
Đô thị
Ta Không Nghĩ Cùng Ngươi Cùng Nơi Trùng Sinh - Phi Điểu Ấn
⭐⭐⭐ 6.2
Ta Không Nghĩ Cùng Ngươi Cùng Nơi Trùng Sinh
Vườn trường
Cẩu Tại Thế Giới Khác Hỏi Trường Sinh - Cô Kiếm Hành Thiên Hạ
⭐⭐⭐ 5.2
Cẩu Tại Thế Giới Khác Hỏi Trường Sinh
Tiên hiệp
Võ Đạo: Thời Đại Chân Khí - Sơ Thái Đại Toàn
⭐⭐⭐ 5.5
Võ Đạo: Thời Đại Chân Khí
Trạch văn
Xâm Nhập Nhân Gian - Phát Điều Tranh Chi Mộng
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Xâm Nhập Nhân Gian
Khoa viễn
Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính - ccc
⭐⭐⭐ 5.7
Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính
Trạch văn
Đỉnh Đại Thời Đại - Hoang Dã Bi Ca
⭐⭐⭐ 4.2
Đỉnh Đại Thời Đại
Đô thị
Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày - Tuyết Mãn Trường An L
⭐⭐⭐ 5.9
Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày
Trạch văn