Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Vương Quốc Huyết Mạch - Vô Chủ Chi Kiếm
⭐⭐⭐ 4.8
Vương Quốc Huyết Mạch
Kỳ huyễn
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác - Mạt Thế Ngũ Bách Ác Nhân
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác
Phi sắc
Nhanh Xem Đại Lão Kia - Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
⭐⭐ 3.7
Nhanh Xem Đại Lão Kia
Đô thị
Đảo Ngược Đời Người - Thanh Cao Đích Dung Nhân
Đảo Ngược Đời Người
Phi sắc
Đại Nhậm Trời Giáng - Vũ Hoá Thành Tiên
Đại Nhậm Trời Giáng
Phi sắc
Tận Thế Tiến Hành Lúc - Tá Tá
Tận Thế Tiến Hành Lúc
Phi sắc
Lăng Nhục Bạn Gái - Hồ Tác Phi
Lăng Nhục Bạn Gái
Đô thị
Dâm Nam Loạn Nữ - Bổn Đản Anh Tử
Dâm Nam Loạn Nữ
Đô thị
Thoát Y Mạt Chược - altec999999
Thoát Y Mạt Chược
Phi sắc
Thiếu Niên A Tân - Ben
Thiếu Niên A Tân
Đô thị
Dâm Loạn Trúc Lâu - Văn Học Thận Thanh Niên
Dâm Loạn Trúc Lâu
Phi sắc
Con Đường Phục Hưng - wanglong
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Con Đường Phục Hưng
Hiện thực
Trùng Sinh Thời Đại Dã Tính - Vương Tử Quân
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Trùng Sinh Thời Đại Dã Tính
Đô thị
Trở Lại 2003 - Vũ Tuyết Tử Băng Thần
⭐⭐⭐ 5.5
Trở Lại 2003
Đô thị
Công Nghiệp Nặng Đại Quốc - Tề Tranh
⭐⭐⭐ 4.6
Công Nghiệp Nặng Đại Quốc
Đô thị
Vua Tu La Trường - A Phi
⭐⭐⭐ 6.2
Vua Tu La Trường
Đồng nhân
Chấp Kẻ Roi - Lăng Vô Thanh
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Chấp Kẻ Roi
Đô thị
JAVASCRIPT Bách Luyện Thành Tiên - Dương Dật Phi
⭐⭐⭐⭐ 6.6
JAVASCRIPT Bách Luyện Thành Tiên
Huyền ảo
Đại Minh Thiên Hạ - hui329
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đại Minh Thiên Hạ
Lịch sử
Trùng Sinh: Tâm Động - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐⭐ 8
Trùng Sinh: Tâm Động
Đô thị
Cấp 3 Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Cấp 3 Sơn Hải
Đam mỹ
Trùng Sinh: Đường Song Song - Địa Hoàng Hoàn
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Trùng Sinh: Đường Song Song
Đô thị
Quan Lộ Phong Lưu - Tiểu Kiều Lão Thụ
⭐⭐⭐⭐ 8
Quan Lộ Phong Lưu
Đô thị
Văn Lý Song Tu - Lưỡng Chích Tiểu Trư Hô Lỗ Lỗ
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Văn Lý Song Tu
Đô thị
Cuộc Đời Yêu Nghiệt Của Trần Nhị Cẩu - Phong Hoả Hí Chư Hầu
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Cuộc Đời Yêu Nghiệt Của Trần Nhị Cẩu
Đô thị