Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Lời nhắn Thư viện Đánh giá Thư đơn
APP Tóc Vàng Của Ta - Thượng Sam Hạ Hương
⭐⭐⭐ 6
APP Tóc Vàng Của Ta
Trạch văn
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép - Doãn Tử Điện
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép
Kỳ huyễn
Hơi Nước Sắt Thép Cùng Ngọn Lửa - Thụ Lam
⭐⭐⭐ 5.1
Hơi Nước Sắt Thép Cùng Ngọn Lửa
Kỳ huyễn
Sắt Thép, Súng Ống Cùng Xuyên Qua Đảng Công Nghiệp Của Thế Giới Khác - Hiểu Mộc Sinh
⭐⭐⭐ 4.7
Sắt Thép, Súng Ống Cùng Xuyên Qua Đảng Công Nghiệp Của Thế Giới Khác
Kỳ huyễn
Quốc Vương - Tân Hải Nguyệt 1
⭐⭐⭐ 5.4
Quốc Vương
Kỳ huyễn
Lãnh Chúa Chiến Tranh: Theo Vận Hạn Chi Mà Bắt Đầu Quật Khởi - Hung Hung Kỵ Sĩ
⭐⭐⭐ 4.2
Lãnh Chúa Chiến Tranh: Theo Vận Hạn Chi Mà Bắt Đầu Quật Khởi
Kỳ huyễn
Ta Tất Sẽ Lên Ngôi Vì Vương - Không Ngấn Quỷ Triệt
⭐⭐⭐ 5.6
Ta Tất Sẽ Lên Ngôi Vì Vương
Kỳ huyễn
Chiến Người Lùn Chuỳ - Hiếu Lăng Vệ Xa Thần
Chiến Người Lùn Chuỳ
Kỳ huyễn
Chứng Vua Mặt Trời - Hán Triều Thiên Tử
⭐⭐⭐ 5.8
Chứng Vua Mặt Trời
Kỳ huyễn
Thần Của Thời Đại Hơi Nước - Ái Tiềm Thuỷ Đích Chương Ngư
⭐⭐⭐ 4.4
Thần Của Thời Đại Hơi Nước
Kỳ huyễn
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ - Huyết San Hô
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ
Huyền ảo
Âu Lục Mã Hữu Phu Vô Song - Thuỵ Đáo Thập Tam Điểm
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Âu Lục Mã Hữu Phu Vô Song
Kỳ huyễn
Hành Trình Dị Giới Của Witcher - Thiên Quốc Đích Tiết Tháo Quân
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Hành Trình Dị Giới Của Witcher
Trạch văn
Thời Trung Cổ Quật Khởi - Nhàn Nhàn Tiểu Tri
⭐⭐⭐ 6
Thời Trung Cổ Quật Khởi
Lịch sử
Săn Ma Nấu Nướng Sổ Tay - Đồi Phế Long
⭐⭐⭐ 5
Săn Ma Nấu Nướng Sổ Tay
Trò chơi
Già Người Săn Ma Về Hưu Sinh Hoạt - Tinh Không Đích Vân Đoá Nhi
⭐⭐⭐ 4.8
Già Người Săn Ma Về Hưu Sinh Hoạt
Kỳ huyễn
Nhật Bản Chiến Quốc Đi Vừa Gặp - Uế Đa Phi Nhân
⭐⭐⭐ 4.6
Nhật Bản Chiến Quốc Đi Vừa Gặp
Lịch sử
Trùm Nước Mỹ 1855 - Nãi Bình Chiến Đấu Cơ
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Trùm Nước Mỹ 1855
Lịch sử
Quyền Bơi Theo Lãnh Chúa Bạo Binh Hệ Thống Bắt Đầu - Vi Thậm Ma Đích
⭐⭐⭐ 4.4
Quyền Bơi Theo Lãnh Chúa Bạo Binh Hệ Thống Bắt Đầu
Kỳ huyễn
Theo Băng Cùng Bài Hát Lửa Đế Quốc Ma Pháp Vị Diện Bắt Đầu - Tiểu Ngu Nhược Trí
⭐⭐⭐ 4.3
Theo Băng Cùng Bài Hát Lửa Đế Quốc Ma Pháp Vị Diện Bắt Đầu
Khoa viễn
Máu Cùng Tán Ca Lửa - Kiên Quả Đích Chiến Đấu
⭐⭐⭐ 5.5
Máu Cùng Tán Ca Lửa
Kỳ huyễn
Hoa Cùng Kiếm Cùng France - Cái Cung Xuất Mộng
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Hoa Cùng Kiếm Cùng France
Lịch sử
Tiếp Đó Ta Đã Trở Thành Thợ Săn - Hắc Ba Lạc Khắc
⭐⭐⭐ 6.1
Tiếp Đó Ta Đã Trở Thành Thợ Săn
Trạch văn
Quốc Vương Màu Trắng - Hồ Khâu Trượng Nhân
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Quốc Vương Màu Trắng
Lịch sử
Con Đường Augustus - Hạnh Vận Đích Tô Lạp
⭐⭐⭐ 6
Con Đường Augustus
Lịch sử