Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Numeron · 4 tháng trước
12 89

Đánh giá truyện chung của @Numeron

Tổng hợp đánh giá các bộ truyện không theo đề tài cụ thể

Numeron · 38 ngày trước*

Ở Ciweimao vậy mà lại có tay viết đồng nhân phim Hồng Kông ò_Ó
Nhân vật chính xuyên qua trở thành tội phạm, sau khi pằng pằng đồng bọn thì phát hiện mình là cảnh sát nằm vùng.
Sau đó lại phát hiện mình là tội phạm cài vào cảnh sát làm nằm vùng.
Sau đó lại...

Numeron · 69 ngày trước*
5.9
16 lượt

Xem không hiểu nhưng trông rất nà thuyết phục
......
Trích:
Vì cam đoan trong chính văn tính nghiêm cẩn của sự thật khoa học cùng cho độc giả cảm thấy hứng thú cung cấp một chút tài liệu xem đọc kéo dài, tại bộ phận ⟨Tác phẩm tương quan⟩ ta đem bắt đầu đồng bộ công bố cùng trong chính văn văn hiến nội dung có quan hệ khoa học và sách vở, cung mọi người tham khảo.

  1. Aguirre, J.(2022). Life finds a way. Nature Ecology & Evolution, 6(11), 1599-1600.
  2. Anderson, P. W.(1972). More is different: broken symmetry and the nature of the hierarchical structure of science. Science, 177(4047), 393-396.
    2.Mlodinow, L.(2009). The drunkard's walk: How randomness rules our lives. Vintage.
  3. Bird, R. J.(2003). Chaos and life: Complexity and order in evolution and thought. Columbia University Press.
  4. Cattivelli, F.,& Sayed, A. H.(2009, December). Self-organization in bird flight formations using diffusion adaptation. In 2009 3rd IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing (CAMSAP)(pp. 49-52). IEEE.
  5. Dimock, G.,& Selig, M.(2003, December). The aerodynamic benefits of self-organization in bird flocks. In 41st Aerospace Sciences Meeting and Exhibit (p. 608).

(Copy 5 cái đầu, còn tiếp)