Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Yêu Đương Muốn Tại Mô Phỏng Sau - Quy Lai Tế Vũ Trung
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Yêu Đương Muốn Tại Mô Phỏng Sau
Đô thị
Sách Tranh Tōkyō Seiyuu - Vân Ẩn Chi Nguyệt
Sách Tranh Tōkyō Seiyuu
Đô thị
Tiệm Tạp Hoá Hươu Hoang Dã - Tu Vĩ Câu Toàn
⭐⭐⭐ 6.1
Tiệm Tạp Hoá Hươu Hoang Dã
Kinh dị
Bắt Đầu Tài Khoản Bị Trộm, Trở Tay Nạp Tiền Một Trăm Vạn - Tửu Kiếm Tiên Nhân
⭐⭐⭐⭐ 7
Bắt Đầu Tài Khoản Bị Trộm, Trở Tay Nạp Tiền Một Trăm Vạn
Đô thị
Đại Huyền Đề Hình Quan - Khoáng Hải Vong Hồ
⭐⭐⭐ 5.5
Đại Huyền Đề Hình Quan
Lịch sử
Chúng Ta Sinh Hoạt Ở Nam Kinh - Thiên Thuỵ Thuyết Phù
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Chúng Ta Sinh Hoạt Ở Nam Kinh
Khoa viễn
Câu Chuyện Hoả Ảnh Của Chúng Gintama - Thị Tinh Tinh Bất Thị Tinh Tinh
⭐⭐⭐ 5.3
Câu Chuyện Hoả Ảnh Của Chúng Gintama
Trạch văn
Đánh Chết Cái Kia Đào Hầm - Lôi Long Quả
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Đánh Chết Cái Kia Đào Hầm
Trạch văn
Hệ Thống Của Ta Tổng Muốn Bức Ta Thổ Lộ - Tuyết Mãn Trường An L
⭐⭐⭐ 5.6
Hệ Thống Của Ta Tổng Muốn Bức Ta Thổ Lộ
Trạch văn
Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày - Tuyết Mãn Trường An L
⭐⭐⭐ 6
Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày
Trạch văn
Sư Huynh Của Ta Thực Sự Quá Vững Vàng Rồi - Ngôn Quy Chính Chuyên
⭐⭐⭐ 5.8
Sư Huynh Của Ta Thực Sự Quá Vững Vàng Rồi
Tiên hiệp
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Người Gõ Canh Đại Phụng - Mại Báo Tiểu Lang Quân
⭐⭐⭐ 5
Người Gõ Canh Đại Phụng
Tiên hiệp
Chuyển Sinh Trở Thành Thần Suy Luận - Vân Lý
Chuyển Sinh Trở Thành Thần Suy Luận
Trạch văn
Thế Giới NARUTO Trong Mắt Chuyển Sinh - Không Tưởng Chi Long
⭐⭐⭐ 5.4
Thế Giới NARUTO Trong Mắt Chuyển Sinh
Trạch văn
Kinh Sợ Vui Đùa - Bạc Tình Thư Sinh
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Kinh Sợ Vui Đùa
Huyền nghi
Ta Tại Quyết Đấu Đô Thị Chơi Thẻ Bài - Danh Xưng Bị Chiêm Dụng
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Ta Tại Quyết Đấu Đô Thị Chơi Thẻ Bài
Trạch văn
Tu Viện Thánh Nữ - Phong Trung Khiếu
Tu Viện Thánh Nữ
Phi sắc
Nhất Thế Chi Tôn - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
Cuồng Thám - Khoáng Hải Vong Hồ
⭐⭐⭐ 5.4
Cuồng Thám
Đô thị
Bắt Cóc Toàn Nhân Loại - Tiểu Vũ Thanh Thần
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Bắt Cóc Toàn Nhân Loại
Khoa viễn
Trước Bàn Nữ Sinh Lại Là Anti-fan Số Một Của Ta - Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Trước Bàn Nữ Sinh Lại Là Anti-fan Số Một Của Ta
Đô thị
Siêu Thần Chế Tạp Sư - Linh Hạ Cửu Thập Độ
⭐⭐⭐⭐ 7
Siêu Thần Chế Tạp Sư
Huyền ảo
Ta Tàn Niệm Cùng Nàng Người Qua Đường - Diệp Thị Nha
Ta Tàn Niệm Cùng Nàng Người Qua Đường
Đồng nhân
Sakuraharu Megumi Vang - Diệp Thị Nha
Sakuraharu Megumi Vang
Trạch văn