Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Thân Phận Của Ta Càng Ngày Càng Biến Thái - A Hành Hành Hành
⭐⭐⭐ 4.3
Thân Phận Của Ta Càng Ngày Càng Biến Thái
Đô thị
Nhà 13 Phố Mink - Thuần Khiết Tích Tiểu Long
⭐⭐⭐ 5
Nhà 13 Phố Mink
Đô thị
Ta Chính Là Thần! - Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong
⭐⭐⭐ 5.6
Ta Chính Là Thần!
Huyền ảo
Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Ta Tại Thuộc Tính Gan Hoang Đảo - Tối Chung Vĩnh Hằng
⭐⭐⭐ 4.8
Ta Tại Thuộc Tính Gan Hoang Đảo
Khoa viễn
Dorothy Cấm Điển Sách Mật - Thiên Sứ Mạt Nhật
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Dorothy Cấm Điển Sách Mật
Kỳ huyễn
Biểu Diễn Khoa Hôm Nay Cũng Nghĩ Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận - Vị Tây Quy
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Biểu Diễn Khoa Hôm Nay Cũng Nghĩ Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận
Đồng nhân
Sổ Tay Thuật Sư - Thính Nhật
⭐⭐⭐ 5.1
Sổ Tay Thuật Sư
Trạch văn
Kỳ Đàm Đường - Miêu Bì
⭐⭐⭐ 5.6
Kỳ Đàm Đường
Lịch sử
Ta Bắt Cóc Tuyến Thời Gian - Nhất Đao Trảm Trảm Trảm
⭐⭐⭐ 4.8
Ta Bắt Cóc Tuyến Thời Gian
Khoa viễn
Thích Khách Cá Muối Tổng Mạn Thường Ngày - Áo Địch Thác Lôi
⭐⭐⭐ 5.7
Thích Khách Cá Muối Tổng Mạn Thường Ngày
Trạch văn
Đạo Hữu Ngươi Kịch Bản Thật Dễ Coi - Lạt Tương Phối Hàm Ngư
⭐⭐⭐ 4.1
Đạo Hữu Ngươi Kịch Bản Thật Dễ Coi
Trạch văn
Nhất Phẩm Đan Tiên - Bát Bảo Phạn
⭐⭐⭐ 5.3
Nhất Phẩm Đan Tiên
Tiên hiệp
Ta Chết Đi, Gia Nhập Trò Chơi Kinh Hãi - Dữu Tụ U U
Ta Chết Đi, Gia Nhập Trò Chơi Kinh Hãi
Trạch văn
Kamen Rider Đang Tại Pretty Cure Đương Phản Diện - Khảm Khảm Khảm Đích Du Hồn
Kamen Rider Đang Tại Pretty Cure Đương Phản Diện
Trạch văn
Trò Chơi Này Cũng Quá Chân Thật Rồi - Thần Tinh LL
⭐⭐⭐ 6
Trò Chơi Này Cũng Quá Chân Thật Rồi
Trạch văn
Tại Cái Này Hogwarts Không Có Chúa Cứu Thế - Đại Hải Thuyền
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Tại Cái Này Hogwarts Không Có Chúa Cứu Thế
Trạch văn
Nhật Bản Sáng Tạo Quái Đản Lúc - Văn Đao Thủ Dư
⭐⭐⭐ 5.2
Nhật Bản Sáng Tạo Quái Đản Lúc
Trạch văn
Luân Hồi Lạc Viên - Na Nhất Chích Văn Tử
⭐⭐⭐ 5
Luân Hồi Lạc Viên
Trạch văn
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo - Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết
⭐⭐⭐ 6
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Ta - Ngã Hội Tu Không Điều
⭐⭐⭐ 5.1
Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Ta
Huyền nghi
Vua Hắc Vụ - Thuỷ Tinh Dị Chủng
⭐⭐⭐ 4.2
Vua Hắc Vụ
Đô thị
Ma Pháp Ta Làm Thẻ Bài Tuyệt Không Vấn Đề! - Tịch Tịch Khuyển
⭐⭐⭐ 4.8
Ma Pháp Ta Làm Thẻ Bài Tuyệt Không Vấn Đề!
Trạch văn
Người Chơi Của Ta Đều Là Kỹ Thuật Diễn Phái - Thanh Sam Thủ Tuý
⭐⭐⭐ 5.8
Người Chơi Của Ta Đều Là Kỹ Thuật Diễn Phái
Trò chơi
Quyền Không Tưởng - Đỗ Đình Bôi
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Quyền Không Tưởng
Trạch văn