Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Lời nhắn Thư viện Đánh giá Thư đơn
Long Ngạo Thiên Học Lớp 3 - Thánh Hoả D Thẩm Phán
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Long Ngạo Thiên Học Lớp 3
Đô thị
Ta Trùng Sinh Chỉ Muốn Chuyên Tâm Học Tập - Thuần Thuần Đích Tranh
⭐⭐⭐ 5.3
Ta Trùng Sinh Chỉ Muốn Chuyên Tâm Học Tập
Đô thị
Trường Sinh Tiên Duyên: Tiên Tử Mời Dừng Bước - Hương Hãn Bạc Sam Lương
⭐⭐⭐ 5.8
Trường Sinh Tiên Duyên: Tiên Tử Mời Dừng Bước
Tiên hiệp
Đạo Hữu Ngươi Kịch Bản Thật Dễ Coi - Lạt Tương Phối Hàm Ngư
⭐⭐⭐ 4.1
Đạo Hữu Ngươi Kịch Bản Thật Dễ Coi
Trạch văn
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép - Doãn Tử Điện
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép
Kỳ huyễn
Ta Lại Không Phải Thám Tử - Hải Để Mạn Bộ Giả
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Ta Lại Không Phải Thám Tử
Huyền nghi
Bắc Tống Này Có Điểm Trách - Tường Viêm
⭐⭐⭐ 4.1
Bắc Tống Này Có Điểm Trách
Khoa viễn
Người Chơi Mời Lên Xe - Hải Yến Sơn
⭐⭐⭐ 5.1
Người Chơi Mời Lên Xe
Khoa viễn
Hoàng Huynh Cớ Gì Tạo Phản? - Nguyệt Kỳ Lân
⭐⭐⭐ 5.4
Hoàng Huynh Cớ Gì Tạo Phản?
Lịch sử
Nhật Bản Sáng Tạo Quái Đản Lúc - Văn Đao Thủ Dư
⭐⭐⭐ 5.2
Nhật Bản Sáng Tạo Quái Đản Lúc
Trạch văn
Chủ Thần Treo Rồi - Lý Cổ Đinh
⭐⭐⭐ 5.6
Chủ Thần Treo Rồi
Khoa viễn
Quyền Không Tưởng - Đỗ Đình Bôi
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Quyền Không Tưởng
Trạch văn
Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya - Tứ Cửu
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya
Trạch văn
Ta Chỉ Muốn Kết Cục Hậu Cung - Ô Lạp Tuyết Nhân
⭐⭐⭐ 6.2
Ta Chỉ Muốn Kết Cục Hậu Cung
Trạch văn
Vòng Hai Nữ Đế: Tình Tiết Này Không Thích Hợp! - Chính Kinh Thảo Môi
Vòng Hai Nữ Đế: Tình Tiết Này Không Thích Hợp!
Trạch văn
Đường Về Vực Sâu - Vị Kiến Thốn Mang
⭐⭐⭐ 6.2
Đường Về Vực Sâu
Huyền nghi
Azeroth Dị Giới - Bản Chuyên Quân Sư
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Azeroth Dị Giới
Trò chơi
Ma Thú Dị Thường Kiến Văn Ghi - Vô Năng Đích Vương
⭐⭐⭐ 6.1
Ma Thú Dị Thường Kiến Văn Ghi
Trò chơi
Trùng Sinh: Nhà Bên Sinh Đôi Vừa Trưởng Thành - Nhất Vũ Thiên Thanh
⭐⭐⭐ 6.1
Trùng Sinh: Nhà Bên Sinh Đôi Vừa Trưởng Thành
Đô thị
Cựu Nhật Chi Lục - Hùng Lang Cẩu
⭐⭐⭐ 6
Cựu Nhật Chi Lục
Huyền ảo
Theo Azkaban Đến Hogwarts - Ngã Chích Thị Cáp Tử Nha
⭐⭐⭐ 5.9
Theo Azkaban Đến Hogwarts
Trạch văn
Nhân Loại Thu Nhỏ Lại 100 Lần - Quái Đăng
⭐⭐⭐ 5.9
Nhân Loại Thu Nhỏ Lại 100 Lần
Khoa viễn
Tam Quốc Bản Thần Thoại - Phần Thổ Hoang Thảo
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Tam Quốc Bản Thần Thoại
Lịch sử
Người Chơi Đỉnh Phong - Cô Phong Hiêu Hàn
⭐⭐⭐ 6.1
Người Chơi Đỉnh Phong
Trò chơi
Trấn Thủ Phủ Cầu Sinh Chỉ Bắc - Hải Để Dung Nham
⭐⭐⭐ 5.8
Trấn Thủ Phủ Cầu Sinh Chỉ Bắc
Trạch văn