Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Lời nhắn Thư viện Đánh giá Thư đơn
Mọi Người Mời Ta Làm Hoàng Đế - Tứ Đại Trọng Gian
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Mọi Người Mời Ta Làm Hoàng Đế
Lịch sử
Ta Chính Là Không Ấn Sáo Lộ Ra Bài - Bách Phân Chi Thất
⭐⭐⭐ 4.3
Ta Chính Là Không Ấn Sáo Lộ Ra Bài
Trạch văn
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐ 5.7
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão
Đô thị
Trụ Ita - Phi Viêm
⭐⭐⭐ 6.1
Trụ Ita
Trò chơi
Bác Sĩ Lê Minh - Cơ Khí Nhân Ngoã Lực
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Bác Sĩ Lê Minh
Huyền nghi
Chuế Tế - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Chuế Tế
Lịch sử
Toàn Âm Giai Cuồng Triều - Linh Vũ
⭐⭐⭐ 5.7
Toàn Âm Giai Cuồng Triều
Đô thị
Bắt Đầu Từ Mặt Trăng Đỏ - Hắc Sơn Lão Quỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Bắt Đầu Từ Mặt Trăng Đỏ
Khoa viễn
Ta Thật Không Muốn Sống Lại Mà - Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh
⭐⭐⭐ 5.3
Ta Thật Không Muốn Sống Lại Mà
Đô thị
Thiệt Thành Nhà Giàu Nhất Theo Trò Chơi Bắt Đầu - Thanh Sam Thủ Tuý
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Thiệt Thành Nhà Giàu Nhất Theo Trò Chơi Bắt Đầu
Trò chơi
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Trùng Sinh Công Tử Ca Phản Diện Tiểu Thuyết - Giang Hồ Miêu
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Trùng Sinh Công Tử Ca Phản Diện Tiểu Thuyết
Đô thị
Tu Viện Thánh Nữ - Phong Trung Khiếu
Tu Viện Thánh Nữ
Phi sắc
Biến Thành Huyết Tộc Là Cái Thể Nghiệm Gì - Thần Hành Hán Bảo
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Biến Thành Huyết Tộc Là Cái Thể Nghiệm Gì
Đô thị
Tri Bắc Du - Lạc Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Tri Bắc Du
Tiên hiệp
Tiên Trong Bầu Của Tại Hạ - Hải Để Mạn Bộ Giả
⭐⭐⭐ 4.7
Tiên Trong Bầu Của Tại Hạ
Đô thị
Lê Minh Chi Kiếm - Viễn Đồng
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Lê Minh Chi Kiếm
Khoa viễn
Thiên Đường Kinh Hãi - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Thiên Đường Kinh Hãi
Trò chơi
Văn Hoá Xâm Lấn Thế Giới Khác - Tỷ Tỷ Đích Tân Nương
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Văn Hoá Xâm Lấn Thế Giới Khác
Khoa viễn
Học Ma Dưỡng Thành Hệ Thống - Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Học Ma Dưỡng Thành Hệ Thống
Đô thị
Một Ngày Của Ta Có 48 Giờ - Tiểu Ngai Chiêu
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Một Ngày Của Ta Có 48 Giờ
Khoa viễn
Yêu Nữ Nơi Nào Trốn - Khai Hoang
⭐⭐⭐ 5.2
Yêu Nữ Nơi Nào Trốn
Tiên hiệp
Tương Lai Bảy Điểm Bằng - Lý Bạch Bất Thái Bạch
⭐⭐⭐ 4.7
Tương Lai Bảy Điểm Bằng
Đô thị
Tỷ Tỷ Yêu Ta - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Tỷ Tỷ Yêu Ta
Đô thị
Ma Thần Đại Minh - Thảo Thượng Phỉ
⭐⭐⭐ 5
Ma Thần Đại Minh
Kỳ huyễn