Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Nói Cùng Con Khỉ Gốc Carbon Chăn Nuôi Điều Lệ - Phi Cáp Bài Xảo Khắc Lực
⭐⭐⭐ 6.1
Nói Cùng Con Khỉ Gốc Carbon Chăn Nuôi Điều Lệ
Trạch văn
Vương Quốc Huyết Mạch - Vô Chủ Chi Kiếm
⭐⭐⭐ 4.8
Vương Quốc Huyết Mạch
Kỳ huyễn
Hệ Thống Của Ta Tổng Muốn Bức Ta Thổ Lộ - Tuyết Mãn Trường An L
⭐⭐⭐ 5.6
Hệ Thống Của Ta Tổng Muốn Bức Ta Thổ Lộ
Trạch văn
Thư Viện Sách Đường Trời - Hoành Tảo Thiên Nhai
⭐⭐⭐⭐ 7
Thư Viện Sách Đường Trời
Huyền ảo
Ta Thành Tuỳ Tùng Của Nữ Phản Phái - Thủ Trích Tì Bà
⭐⭐⭐ 4
Ta Thành Tuỳ Tùng Của Nữ Phản Phái
Trạch văn
Tài Quyết - Thất Thập Nhị Biên
⭐⭐⭐ 6.1
Tài Quyết
Huyền ảo
Ta Thật Không Phải Cocc Tiên - Minh Nguyệt Địa Thượng Sương
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Ta Thật Không Phải Cocc Tiên
Tiên hiệp
Khả Năng Ta Tu Là Tiên Giả - Minh Nguyệt Địa Thượng Sương
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Khả Năng Ta Tu Là Tiên Giả
Trạch văn
Hoan Nghênh Đi Tới Đội BOSS - Lý Cổ Đinh
⭐⭐⭐ 5.3
Hoan Nghênh Đi Tới Đội BOSS
Khoa viễn
Thì Ra Ta Là Cocc Yêu - Mại Báo Tiểu Lang Quân
⭐⭐ 3.3
Thì Ra Ta Là Cocc Yêu
Tiên hiệp
Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới - Long Xà Chi
⭐⭐⭐ 5.5
Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới
Tiên hiệp
Đại Vương Tha Mạng - Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử
⭐⭐⭐ 4.5
Đại Vương Tha Mạng
Đô thị
Nhật Ký Ở Chung Kiếm Linh - Quốc Vương Bệ Hạ
⭐⭐⭐ 5.4
Nhật Ký Ở Chung Kiếm Linh
Tiên hiệp
Tiếu Ngạo Không Nhóm - Không Trung Vân Thư Vân Quyển
⭐⭐⭐ 5.2
Tiếu Ngạo Không Nhóm
Tiên hiệp
Buông Cái Nữ Vu Kia Ra - Nhị Mục
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Buông Cái Nữ Vu Kia Ra
Kỳ huyễn
Gian Khách - Miêu Nị
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Gian Khách
Huyền ảo
Tương Dạ - Miêu Nị
⭐⭐⭐ 5.5
Tương Dạ
Huyền ảo
Điên Thời Đại Vũ Trụ Của Kỵ Sĩ - Phẫn Nộ Đích Tùng Thử
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Điên Thời Đại Vũ Trụ Của Kỵ Sĩ
Trạch văn
Ta Ở Mạt Thế Có Căn Hộ - Thần Tinh LL
⭐⭐⭐ 5.3
Ta Ở Mạt Thế Có Căn Hộ
Khoa viễn
Người Chơi Siêu Chính Nghĩa - Bất Kỳ Thập Huyền
⭐⭐⭐ 5.7
Người Chơi Siêu Chính Nghĩa
Trạch văn
Game Online: Làm Điều Ngang Ngược - Trương Dương Đích Ngũ Nguyệt
⭐⭐⭐ 5.5
Game Online: Làm Điều Ngang Ngược
Trò chơi
Khu Ma Sư Liên Sao - Mạt Vũ
⭐⭐⭐ 5.6
Khu Ma Sư Liên Sao
Huyền ảo
Vạn Giới Viên Mộng Sư - Miên Y Vệ
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Vạn Giới Viên Mộng Sư
Khoa viễn
Đại Xuyên Việt Thế Giới Ảo Tưởng - Thần Nhất Thập Nhất
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đại Xuyên Việt Thế Giới Ảo Tưởng
Huyền ảo
Tò Chơi Tuyệt Đối Tử Vong - Yêm Hữu Lưỡng Can Đại Thư
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Tò Chơi Tuyệt Đối Tử Vong
Trò chơi