Truất Rồng - Lựu Đạn Phạ Thuỷ
⭐⭐⭐ 5.5
Truất Rồng
Lịch sử
Song Hài Cái Thế - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐ 5.5
Song Hài Cái Thế
Võ hiệp
Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Nhà 13 Phố Mink - Thuần Khiết Tích Tiểu Long
⭐⭐⭐ 5
Nhà 13 Phố Mink
Đô thị
Thần Bí Phục Hồi - Phật Tiền Hiến Hoa
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Thần Bí Phục Hồi
Tiên hiệp
Ta Bị Nhốt Ở Cùng Một Ngày Một Ngàn Năm - Tang Trạch
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Ta Bị Nhốt Ở Cùng Một Ngày Một Ngàn Năm
Đô thị
Cẩu Tại Thế Giới Quỷ Thần - Nhân Vật Ngoạn Nhân
⭐⭐⭐ 5.9
Cẩu Tại Thế Giới Quỷ Thần
Huyền ảo
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi - Ám Ngục Lãnh Chúa
⭐⭐⭐ 5.2
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi
Tiên hiệp
Yêu Đương Muốn Tại Sau Mô Phỏng - Quy Lai Tế Vũ Trung
⭐⭐⭐⭐ 7
Yêu Đương Muốn Tại Sau Mô Phỏng
Đô thị
Ta Tại Thế Giới Pokémon Quẩy Banh Nóc Nhà - Kiện Thần Thích Đạo
⭐⭐⭐ 5.1
Ta Tại Thế Giới Pokémon Quẩy Banh Nóc Nhà
Trạch văn
Ni Nam Thi Chương - Hàm Ngư Phi Hành Gia
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Ni Nam Thi Chương
Trạch văn
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang - Tình Chung Lưu Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang
Trạch văn
Ta, Thiên Sát Cô Tinh, Yêu Thích Giao Hữu - Lão Bà Đại Đại
⭐⭐⭐ 5.2
Ta, Thiên Sát Cô Tinh, Yêu Thích Giao Hữu
Tiên hiệp
Đại Thánh Xương Trắng - Giảo Hoả
⭐⭐⭐ 5.3
Đại Thánh Xương Trắng
Huyền ảo
Mô Phỏng: Theo Động Vật Kỳ Cục Bắt Đầu - Trường Kiều Tận Đầu
⭐⭐⭐⭐ 7
Mô Phỏng: Theo Động Vật Kỳ Cục Bắt Đầu
Khoa viễn
Hành Trình Áo Thuật - Cửu Kiếm Tông Sĩ
⭐⭐⭐ 5.4
Hành Trình Áo Thuật
Trò chơi
Sổ Tay Thuật Sư - Thính Nhật
⭐⭐⭐ 5.3
Sổ Tay Thuật Sư
Trạch văn
Trùng Sinh: Vồ Sóng Đại Thời Đại - Đoạn Nhận Thiên Nhai
⭐⭐⭐ 5
Trùng Sinh: Vồ Sóng Đại Thời Đại
Đô thị
Luân Hồi Lạc Viên - Na Nhất Chích Văn Tử
⭐⭐⭐ 5
Luân Hồi Lạc Viên
Trạch văn
Ta Yêu Đương Hoạ Phong Có Chút Không Bình Thường - Hỉ Hoan Hồng Thiêu Đái Ngư
⭐⭐⭐ 4.9
Ta Yêu Đương Hoạ Phong Có Chút Không Bình Thường
Trạch văn
Toàn Thế Giới Đều Là Diễn Viên - Ngã Loan Đạo Siêu Xa Tối Ổn
⭐⭐⭐ 4.6
Toàn Thế Giới Đều Là Diễn Viên
Tiên hiệp
Osuya Chiến Tinh - Đàn Mộc Hữu Văn
⭐⭐⭐ 5.9
Osuya Chiến Tinh
Trò chơi
Người Chơi Của Ta Đều Là Kỹ Thuật Diễn Phái - Thanh Sam Thủ Tuý
⭐⭐⭐ 6
Người Chơi Của Ta Đều Là Kỹ Thuật Diễn Phái
Trò chơi
Chiến Chuỳ: Lấy Hoàng Đế Chi Tên - VIterI
⭐⭐⭐ 4.5
Chiến Chuỳ: Lấy Hoàng Đế Chi Tên
Kỳ huyễn
Tái Tạo Thịnh Đường Theo Triệu Hoán Người Chơi Bắt Đầu - Phì Điểu Tiên Hành
⭐⭐⭐ 5.2
Tái Tạo Thịnh Đường Theo Triệu Hoán Người Chơi Bắt Đầu
Lịch sử