Loạn Thế Sách - Cơ Xoa
⭐⭐⭐ 4.8
Loạn Thế Sách
Huyền ảo
Sổ Tay Thuật Sư - Thính Nhật
⭐⭐⭐ 5.3
Sổ Tay Thuật Sư
Trạch văn
Xe Riêng Vực Sâu - Hồ Phu
⭐⭐⭐ 4.9
Xe Riêng Vực Sâu
Huyền nghi
Ngày Của Chỗ Hướng Dương Vui - Đơn Thôi Phát Điện Cơ
⭐⭐⭐ 5.6
Ngày Của Chỗ Hướng Dương Vui
Trạch văn
Quỷ Bí: Lộ Trình Nghịch Biện - Địch Nam
⭐⭐⭐ 6.1
Quỷ Bí: Lộ Trình Nghịch Biện
Trạch văn
Chỉ Điểm Đội Khảo Cổ, Lại Bị Trở Thành Kẻ Trộm Mộ - Tiểu Hầu Tử Yyds
Chỉ Điểm Đội Khảo Cổ, Lại Bị Trở Thành Kẻ Trộm Mộ
Huyền nghi
Người Kể Chuyện Càn Khôn - Vong Xuyên Tam Đồ
⭐⭐⭐ 5
Người Kể Chuyện Càn Khôn
Huyền ảo
Lão Bà Ngươi Dè Dặt Điểm - Thuần Khiết Đích Tiểu Thủ
Lão Bà Ngươi Dè Dặt Điểm
Đô thị
Theo Impel Down Đến Vũ Trụ Đa Nguyên - Lĩnh Nam Ba Nhân
⭐⭐⭐ 5.1
Theo Impel Down Đến Vũ Trụ Đa Nguyên
Khoa viễn
Kinh Hãi Thiên Đường - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Kinh Hãi Thiên Đường
Trò chơi
Trường Dạ Dư Hoả - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Trường Dạ Dư Hoả
Huyền ảo
Dâm Nam Loạn Nữ - Bổn Đản Anh Tử
Dâm Nam Loạn Nữ
Đô thị
Thần Toạ Áo Thuật - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Thần Toạ Áo Thuật
Huyền ảo
Độ Hảo Cảm Xoạt Đầy Về Sau - Vạn Kiếp Hoả
⭐⭐⭐ 5.5
Độ Hảo Cảm Xoạt Đầy Về Sau
Trạch văn
Nửa Lệnh Bắt Quỷ Sư - Phong Trung Khoả Lạp
⭐⭐⭐ 4.9
Nửa Lệnh Bắt Quỷ Sư
Huyền nghi
Cuối Cùng Một Đạo Sĩ - Tối Ái MISIC Bá Tước
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Cuối Cùng Một Đạo Sĩ
Khoa viễn
Yến Bách Quỷ Dạ Hành - Cuồng Tiếu Đích Ba La Đường
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Yến Bách Quỷ Dạ Hành
Kinh dị