Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Lời nhắn Thư viện Đánh giá Thư đơn
Loạn thế thư - Cơ Xoa
⭐⭐⭐ 4.8
Loạn thế thư
Huyền ảo
Sổ Tay Thuật Sư - Thính Nhật
⭐⭐⭐ 5.1
Sổ Tay Thuật Sư
Trạch văn
Xe Riêng Vực Sâu - Hồ Phu
⭐⭐⭐ 4.8
Xe Riêng Vực Sâu
Huyền nghi
Ngày Của Chỗ Hướng Dương Vui - Đơn Thôi Phát Điện Cơ
⭐⭐⭐ 5.3
Ngày Của Chỗ Hướng Dương Vui
Trạch văn
Quỷ Bí: Lộ Trình Nghịch Biện - Địch Nam
⭐⭐⭐ 6
Quỷ Bí: Lộ Trình Nghịch Biện
Trạch văn
Chỉ Điểm Đội Khảo Cổ, Lại Bị Trở Thành Kẻ Trộm Mộ - Tiểu Hầu Tử Yyds
Chỉ Điểm Đội Khảo Cổ, Lại Bị Trở Thành Kẻ Trộm Mộ
Huyền nghi
Người Kể Chuyện Càn Khôn - Vong Xuyên Tam Đồ
⭐⭐⭐ 5
Người Kể Chuyện Càn Khôn
Huyền ảo
Lão Bà Ngươi Dè Dặt Chút - Thuần Khiết Đích Tiểu Thủ
Lão Bà Ngươi Dè Dặt Chút
Đô thị
Theo Impel Down Đến Vũ Trụ Đa Nguyên - Lĩnh Nam Ba Nhân
⭐⭐⭐ 5
Theo Impel Down Đến Vũ Trụ Đa Nguyên
Khoa viễn
Thiên Đường Kinh Hãi - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Thiên Đường Kinh Hãi
Trò chơi
Trường Dạ Dư Hoả - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Trường Dạ Dư Hoả
Huyền ảo
Dâm Nam Loạn Nữ - Bổn Đản Anh Tử
Dâm Nam Loạn Nữ
Đô thị
Thần Toạ Áo Thuật - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Thần Toạ Áo Thuật
Huyền ảo
Độ Hảo Cảm Xoạt Đầy Về Sau - Vạn Kiếp Hoả
⭐⭐⭐ 5.4
Độ Hảo Cảm Xoạt Đầy Về Sau
Trạch văn
Nửa Lệnh Bắt Quỷ Sư - Phong Trung Khoả Lạp
⭐⭐⭐ 5.7
Nửa Lệnh Bắt Quỷ Sư
Huyền nghi
Cuối Cùng Một Đạo Sĩ - Tối Ái MISIC Bá Tước
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Cuối Cùng Một Đạo Sĩ
Khoa viễn
Bách Quỷ Dạ Hành Yến - Cuồng Tiếu Đích Ba La Đường
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Bách Quỷ Dạ Hành Yến
Kinh dị