Thiên Khải Dự Báo - Phong Nguyệt
⭐⭐⭐ 5
Thiên Khải Dự Báo
Kỳ huyễn
Quỷ Bí: Lộ Trình Nghịch Biện - Địch Nam
⭐⭐⭐ 6.1
Quỷ Bí: Lộ Trình Nghịch Biện
Trạch văn
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.8
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Thần Bí Quỷ Hồi Phục Lẫn Nhau Khăng Khít - Tam Tiếu Lưu Phật
⭐⭐⭐ 5
Thần Bí Quỷ Hồi Phục Lẫn Nhau Khăng Khít
Huyền nghi
Trò Chơi Vai Hề - Phì Qua
⭐⭐⭐ 5.6
Trò Chơi Vai Hề
Huyền nghi
Bệnh Viện Tâm Thần Vạn Giới - Phì Qua
⭐⭐⭐ 5.5
Bệnh Viện Tâm Thần Vạn Giới
Huyền nghi
Cách Suy Diễn Cơ Bản Thì - Nam Triều Cận Vệ
⭐⭐⭐ 4.9
Cách Suy Diễn Cơ Bản Thì
Huyền nghi
Cyberpunk Không Thể Diễn Tả - Mại Bàn Đích Hồ Ly
⭐⭐⭐ 6
Cyberpunk Không Thể Diễn Tả
Kỳ huyễn
Phòng Chứa Bí Mật Thẻ Bài - Điệp Chi Linh
⭐⭐⭐ 6.2
Phòng Chứa Bí Mật Thẻ Bài
Đam mỹ
Là Ta Điên Rồi - Gia Kinh
⭐⭐⭐ 3.9
Là Ta Điên Rồi
Huyền nghi
Trò Chơi Cthulhu - YogPop
⭐⭐⭐ 6
Trò Chơi Cthulhu
Huyền nghi
Cổ Tích Của Vu Sư - Phương Sở
⭐⭐⭐ 4.7
Cổ Tích Của Vu Sư
Khoa viễn
Ta Hành Tẩu Ở Thế Giới Chư Thiên - Quách Gia
⭐⭐⭐ 4.3
Ta Hành Tẩu Ở Thế Giới Chư Thiên
Huyền nghi
Bài Thi Ma Quỷ - Hắc Sắc Hoả Chủng
⭐⭐⭐ 5.1
Bài Thi Ma Quỷ
Huyền nghi
Thế Giới Bi Thảm - Bất Tử Nhân
⭐⭐⭐ 5.2
Thế Giới Bi Thảm
Trạch văn
Quỷ Cảnh Chúa Tể - Hàm Ngư Hàm Ngư Tiên
⭐⭐⭐ 5.5
Quỷ Cảnh Chúa Tể
Trạch văn
Trùng Sinh Nước Mỹ Làm Thầy Đồng - Vĩnh Hằng Đích Hằng Tinh
⭐⭐⭐ 4.2
Trùng Sinh Nước Mỹ Làm Thầy Đồng
Loại khác
Sao Trời Cao Đến Quang Cùng Ảnh - Lạc Thiên Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Sao Trời Cao Đến Quang Cùng Ảnh
Kỳ huyễn