⭐⭐⭐ 6
Lâm Cao Sao Mai
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Vì Cái Gì Nó Vĩnh Viễn Không Dừng
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Bản Giao Hưởng Tiến Hoá 4.6 Tỷ Năm
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Tào Tháo Xuyên Qua Võ Đại Lang
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.8
Ta Chính Là Thần!
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Chúng Ta Sinh Hoạt Ở Nam Kinh
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7
Cô Dâu Dây Cót
Trạch văn
Tiểu Thư Mụ Phù Thủy Hôm Nay Cũng Tại Nỗ Lực Còn Sống
Trạch văn
Thuyền Trưởng Đại Nhân Là Cô Bé
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.5
Quỷ Bí: Ma Nữ Tiên Sinh Cùng Tiểu Thư Thợ Săn
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Kinh Hãi Thiên Đường
Trò chơi
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Ta Thật Không Phải Tay Sai Tà Thần
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 8
Giải Trí Xuân Thu
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 8
Pháp Tắc Quý Tộc
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Ta Muốn Làm Hoàng Đế
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.7
Đến Từ Hổ Phách Của Thế Giới Ngoã Ca
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Đế Quốc Của Ngươi
Lịch sử
⭐⭐⭐ 6.2
Nhật Ký Vật Thu Dụng Của Margarita
Trạch văn
Elizabeth Văn Hoá Phục Hưng
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Hoa Cùng Kiếm Cùng France
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Dê Non
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Pháp Sư Ivan
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Lãnh Chúa Bên Kia Núi
Huyền ảo