Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Vì Cái Gì Nó Vĩnh Viễn Không Dừng - Kha Dao 42
⭐⭐⭐ 6.2
Vì Cái Gì Nó Vĩnh Viễn Không Dừng
Khoa viễn
Ta Chính Là Thần! - Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong
⭐⭐⭐ 5.6
Ta Chính Là Thần!
Huyền ảo
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép - Doãn Tử Điện
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép
Kỳ huyễn
Tào Tháo Xuyên Qua Võ Đại Lang - Thần Thương Lão Phi Hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Tào Tháo Xuyên Qua Võ Đại Lang
Lịch sử
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang - Tình Chung Lưu Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang
Trạch văn
Tiểu Thư Mụ Phù Thủy Hôm Nay Cũng Tại Nỗ Lực Còn Sống - Tổng Tài Hạ Phóng
⭐⭐⭐ 5.1
Tiểu Thư Mụ Phù Thủy Hôm Nay Cũng Tại Nỗ Lực Còn Sống
Trạch văn
Bản Giao Hưởng Tiến Hoá 4.6 Tỷ Năm - Tương Vị Hành Giả
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Bản Giao Hưởng Tiến Hoá 4.6 Tỷ Năm
Khoa viễn
Lâm Cao Sao Mai - Xuy Ngưu Giả
⭐⭐⭐ 6
Lâm Cao Sao Mai
Lịch sử
Chúng Ta Sinh Hoạt Ở Nam Kinh - Thiên Thuỵ Thuyết Phù
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Chúng Ta Sinh Hoạt Ở Nam Kinh
Khoa viễn
Thuyền Trưởng Đại Nhân Là Cô Bé - Minh Xuyên Hoả
Thuyền Trưởng Đại Nhân Là Cô Bé
Trạch văn
Cô Dâu Dây Cót - Bát Vĩ Miêu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Cô Dâu Dây Cót
Trạch văn
Quỷ Bí: Ma Nữ Tiên Sinh Cùng Tiểu Thư Thợ Săn - Khuyết Hãm Điện Lực
⭐⭐⭐ 5.2
Quỷ Bí: Ma Nữ Tiên Sinh Cùng Tiểu Thư Thợ Săn
Kỳ huyễn
Kinh Hãi Thiên Đường - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Kinh Hãi Thiên Đường
Trò chơi
Ta Thật Không Phải Tay Sai Tà Thần - Vạn Kiếp Hoả
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ta Thật Không Phải Tay Sai Tà Thần
Trạch văn
Giải Trí Xuân Thu - Cơ Xoa
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Giải Trí Xuân Thu
Tiên hiệp
Rồng Thiết Giáp Hạng Nặng Muốn Làm Căm Ghét - Vị Lạc
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Rồng Thiết Giáp Hạng Nặng Muốn Làm Căm Ghét
Trạch văn
Pháp Tắc Quý Tộc - Nhị Thập Thất Nam
⭐⭐⭐⭐ 8
Pháp Tắc Quý Tộc
Loại khác
Ta Muốn Làm Hoàng Đế - Yếu Ly Thích Kinh Kha
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Ta Muốn Làm Hoàng Đế
Lịch sử
Đến Từ Hổ Phách Của Thế Giới Ngoã Ca - Độc Thư Chi Nhân
⭐⭐⭐ 5.7
Đến Từ Hổ Phách Của Thế Giới Ngoã Ca
Ngôn tình
Vẫn Là Người Địa Cầu Hung - Kiếm Vũ Tú
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Vẫn Là Người Địa Cầu Hung
Huyền ảo
Đế Quốc Của Ngươi - Đông Miên Đích Long Hoàng
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Đế Quốc Của Ngươi
Lịch sử
Nhật Ký Vật Thu Dụng Của Margarita - Cực Dạ
⭐⭐⭐ 5.7
Nhật Ký Vật Thu Dụng Của Margarita
Trạch văn
Elizabeth Văn Hoá Phục Hưng - Lạc Thụ Đích Diệp
Elizabeth Văn Hoá Phục Hưng
Trạch văn
Hoa Cùng Kiếm Cùng France - Cái Cung Xuất Mộng
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Hoa Cùng Kiếm Cùng France
Lịch sử
Truyền Thuyết Sư Sĩ - Phương Tưởng
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Truyền Thuyết Sư Sĩ
Khoa viễn