⭐⭐⭐⭐ 6.7
Vì Quần Tinh Tốt Đẹp Dâng Lên Chúc Phúc
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7
Đại Nhân, Phải Thêm Tiền
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Diablo: Huỷ Diệt
Trò chơi
⭐⭐⭐ 5.1
Ta Chế Tạo Ma Pháp Khoa Học
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Kraft Dị Thái Học Bút Ký
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.8
Một Trăm Ức Buổi Tối Trên Địa Cầu
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Xâm Nhập Nhân Gian
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Lạc Viên Tận Thế
Khoa viễn
⭐⭐ 3.3
Trăng Sáng Ngũ Hồ
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7
Bắt Đầu Tài Khoản Bị Trộm, Trở Tay Nạp Tiền Một Trăm Vạn
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.5
Ta Tại Cứu Thế Tổ Chức Sắm Vai Tiên Tri
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Biểu Diễn Khoa Hôm Nay Cũng Nghĩ Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận
Đồng nhân
Đánh Bài Nha! Tại Thế Giới Khác Kiếm Cùng Ma Pháp
Trò chơi
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Con Trai Ký Sinh
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 7
Tân Thuận 1730
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Cô Lang Của Freljord
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 6.2
Gả Làm Vợ Của Người Khác
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6
Trò Chơi Của Cây Thế Giới
Trạch văn
Phản Diện Vốn Ứng Thuận Tiện Lại Biến Thành Muội Tử
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Bảy Ngày Cuồng Cá Mập
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Bắt Cóc Toàn Nhân Loại
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Xuyên Thành Về Sau Alpha Nữ
Ngôn tình