Trang web đang đập đi làm lại, bắt đầu từ phần máy dịch. Trong quá trình này sẽ có rất nhiều lỗi, mong các bạn thông cảm. Có thắc mắc xin liên hệ Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch tạm] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Vòng Tròn Số Mệnh - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐ 5.8
Vòng Tròn Số Mệnh
Kỳ huyễn
Văn AI Chép? Toàn Chép Sai Rồi! - Ngũ Phục Nhất An
Văn AI Chép? Toàn Chép Sai Rồi!
Đô thị
Nàng Là Kiếm Tu - Nhàn Đẳng Độ Nha Phi Khước
⭐⭐⭐ 5.8
Nàng Là Kiếm Tu
Tiên hiệp
Cái Này Mợ Nó Cũng Được? - Đô Đô Đô
⭐⭐⭐ 5.1
Cái Này Mợ Nó Cũng Được?
Trạch văn
Linh Cảnh Hành Giả - Mại Báo Tiểu Lang Quân
⭐⭐ 3.7
Linh Cảnh Hành Giả
Khoa viễn
Hoàng Huynh Cớ Gì Tạo Phản? - Nguyệt Kỳ Lân
⭐⭐⭐ 5.4
Hoàng Huynh Cớ Gì Tạo Phản?
Lịch sử
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐ 5.7
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão
Đô thị
Trụ Ita - Phi Viêm
⭐⭐⭐ 6.1
Trụ Ita
Trò chơi
Ultra Cách Đấu Truyền Thuyết - Danh Kiếm Thu Thiên
⭐⭐⭐ 5.2
Ultra Cách Đấu Truyền Thuyết
Trạch văn
Cùng Học Thuật Của Đồng Liêu Vu Yêu Tụ Hội - Mộng Dã Tiếu Tử
⭐⭐⭐ 5.7
Cùng Học Thuật Của Đồng Liêu Vu Yêu Tụ Hội
Trạch văn
Bác Sĩ Lê Minh - Cơ Khí Nhân Ngoã Lực
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Bác Sĩ Lê Minh
Huyền nghi
Vương Quốc Huyết Mạch - Vô Chủ Chi Kiếm
⭐⭐⭐ 4.8
Vương Quốc Huyết Mạch
Kỳ huyễn
Rồng Xanh Lục Tiến Sĩ - Vô Vật
⭐⭐⭐ 5.7
Rồng Xanh Lục Tiến Sĩ
Kỳ huyễn
Người Chơi Dungeon - Lam Bạch Đích Thiên
⭐⭐⭐ 6.1
Người Chơi Dungeon
Trạch văn
Bắt Đầu Từ Ubume - Hoạt Nhi Cai
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Bắt Đầu Từ Ubume
Khoa viễn
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Tu Hành Của Tiên Tử - karma085
Tu Hành Của Tiên Tử
Phi sắc
Thiên A Giáng Lâm - Yên Vũ Giang Nam
⭐⭐⭐ 4.8
Thiên A Giáng Lâm
Huyền ảo
Trăng Sáng Ngũ Hồ Mới - Kỵ Quyển Giang Sơn
Trăng Sáng Ngũ Hồ Mới
Lịch sử
Ma Vương Đại Nhân Dù Cho Biến Thân Cũng Muốn Báo Thù Dô - Lan Ngọc Biên
⭐⭐⭐ 5.6
Ma Vương Đại Nhân Dù Cho Biến Thân Cũng Muốn Báo Thù Dô
Trạch văn
Thời Đại Máu Đen Tối - Thiên Hạ Phiêu Hoả
⭐⭐⭐ 6
Thời Đại Máu Đen Tối
Khoa viễn
Ngô Thê Phi Nhân Thay - Nại Hà Tiếu Vong Xuyên
⭐⭐⭐ 4.3
Ngô Thê Phi Nhân Thay
Trạch văn
Con Gián Tận Thế - Vĩ Ngạn Chương Lang
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Con Gián Tận Thế
Khoa viễn
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ - Huyết San Hô
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ
Huyền ảo
Kiếm Lai - Phong Hoả Hí Chư Hầu
⭐⭐⭐ 4.9
Kiếm Lai
Tiên hiệp