Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Dạ Hành Dài - Bắc Liêu
⭐⭐⭐ 5
Dạ Hành Dài
Tiên hiệp
Nợ Nần Vô Tận - Andlao
⭐⭐⭐ 5.7
Nợ Nần Vô Tận
Trạch văn
Tu Tiên Theo Thời Gian Quản Lý Bắt Đầu - U Chúc
⭐⭐⭐ 5.1
Tu Tiên Theo Thời Gian Quản Lý Bắt Đầu
Trạch văn
Đạo Hữu Ngươi Kịch Bản Thật Dễ Coi - Lạt Tương Phối Hàm Ngư
⭐⭐⭐ 4.1
Đạo Hữu Ngươi Kịch Bản Thật Dễ Coi
Trạch văn
Nhất Phẩm Đan Tiên - Bát Bảo Phạn
⭐⭐⭐ 5.3
Nhất Phẩm Đan Tiên
Tiên hiệp
Bắc Tống Này Có Điểm Trách - Tường Viêm
⭐⭐⭐ 4.1
Bắc Tống Này Có Điểm Trách
Khoa viễn
Vãn Đường Phù Sinh - Cô Độc Mạch Khách
⭐⭐⭐ 5.3
Vãn Đường Phù Sinh
Lịch sử
Không Có Người Càng Hiểu Ma Vật Hơn Ta - Nhất Văn Đảo
⭐⭐⭐ 5.8
Không Có Người Càng Hiểu Ma Vật Hơn Ta
Đô thị
Phong Hầu - Cao Nguyệt
⭐⭐⭐ 4.2
Phong Hầu
Lịch sử
Quyền Không Tưởng - Đỗ Đình Bôi
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Quyền Không Tưởng
Trạch văn
Nhật Nguyệt Phong Hoa - Sa Mạc
⭐⭐⭐ 5.1
Nhật Nguyệt Phong Hoa
Lịch sử
Tu Tiên Theo Rút Đến Thể Chất Siêu Nhân Bắt Đầu - Dĩ Canh Tân 2 Chương
⭐⭐⭐ 4.6
Tu Tiên Theo Rút Đến Thể Chất Siêu Nhân Bắt Đầu
Tiên hiệp
Đại Bồ Đề - Thiển Đạm Đích Nguyệt Nha
⭐⭐⭐ 4.7
Đại Bồ Đề
Tiên hiệp
Ta Có Một Chuôi Phiên Nhiếp Hồn - Vô Định Nhàn Nhân
⭐⭐⭐ 4.7
Ta Có Một Chuôi Phiên Nhiếp Hồn
Tiên hiệp
Cựu Nhật Chi Lục - Hùng Lang Cẩu
⭐⭐⭐ 6
Cựu Nhật Chi Lục
Huyền ảo
Vương Quốc Huyết Mạch - Vô Chủ Chi Kiếm
⭐⭐⭐ 4.8
Vương Quốc Huyết Mạch
Kỳ huyễn
Du Tiên Xem, Hết Thảy Theo Mạt Mạt Pháp Bắt Đầu - Lỗ Tây Bình
⭐⭐⭐ 4.4
Du Tiên Xem, Hết Thảy Theo Mạt Mạt Pháp Bắt Đầu
Huyền ảo
Ta Sẽ Mai Táng Chúng Thần - Kiến Dị Tư Kiếm
⭐⭐⭐ 5.9
Ta Sẽ Mai Táng Chúng Thần
Tiên hiệp
Ta Một Thân Bạch Cẩm Chính Khí - Lương Lương Thải Sắc Chỉ
Ta Một Thân Bạch Cẩm Chính Khí
Trạch văn
Ta Tại Lục Triều Truyền Đạo - Nhật Nhật Sinh
⭐⭐⭐ 5
Ta Tại Lục Triều Truyền Đạo
Tiên hiệp
Tu Chân Môn Phái Chưởng Môn Lộ - Tề Khả Hưu
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Tu Chân Môn Phái Chưởng Môn Lộ
Tiên hiệp
Hoàng Thiên Chi Thế - La Tiểu Minh
⭐⭐⭐ 5.5
Hoàng Thiên Chi Thế
Lịch sử
Bạch Liên Hoa Của Thế Giới Nữ Tôn - Tuý Hạo Nguyệt
⭐⭐⭐ 5.7
Bạch Liên Hoa Của Thế Giới Nữ Tôn
Huyền ảo
Ác Độc Phản Diện Tẩy Trắng Kế Hoạch - Tuý Hạo Nguyệt
⭐⭐⭐ 4.8
Ác Độc Phản Diện Tẩy Trắng Kế Hoạch
Huyền ảo
Theo Hoàng Tử Con Rối Đến Quân Vương Đêm Đen - Mãng Tước
⭐⭐⭐ 4.6
Theo Hoàng Tử Con Rối Đến Quân Vương Đêm Đen
Tiên hiệp