Đại Nguỵ Phương Hoa - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Đại Nguỵ Phương Hoa
Lịch sử
Không Có Người Càng Hiểu Ma Vật Hơn Ta - Nhất Văn Đảo
⭐⭐⭐ 6.1
Không Có Người Càng Hiểu Ma Vật Hơn Ta
Đô thị
Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính - ccc
⭐⭐⭐ 5.7
Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính
Trạch văn
Nữ Chính Theo Trong Sách Chạy Đi Ra Xử Lý Thế Nào - Cơ Xoa
⭐⭐⭐ 4.2
Nữ Chính Theo Trong Sách Chạy Đi Ra Xử Lý Thế Nào
Đô thị
Tri Bắc Du - Lạc Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Tri Bắc Du
Tiên hiệp
Công Tử Hoàn Khố Đại Đường - Tiểu Trác Tường
⭐⭐⭐ 6.2
Công Tử Hoàn Khố Đại Đường
Lịch sử
Đô Thị: Ta Thành Phản Diện Con Nhà Giàu - Tam Tam Đắc Cửu
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Đô Thị: Ta Thành Phản Diện Con Nhà Giàu
Đô thị
Ma Hồn Khải Lâm - Tiên Phi Khán Đao
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Ma Hồn Khải Lâm
Huyền ảo
Võ Thần Đô Thị - Hách Oai
Võ Thần Đô Thị
Đô thị
Tiêu Dao Tán Tiên - Phù Hoa Tận Hoan
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Tiêu Dao Tán Tiên
Huyền ảo
Ta Thực Không Thích Ăn Cỏ Gần Hang - Ngã Môn Đích Ảo Tưởng Hương
⭐⭐⭐ 6.2
Ta Thực Không Thích Ăn Cỏ Gần Hang
Đô thị
Ta Bị Linh Khí Hồi Phục Cô Cô Rồi - Mẫn Đông
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Ta Bị Linh Khí Hồi Phục Cô Cô Rồi
Trạch văn
Sóng Trước - Đao Nhất Canh
⭐⭐⭐ 4.7
Sóng Trước
Đô thị
Trùng Sinh: Nha Nội - Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Trùng Sinh: Nha Nội
Ngôn tình
Máu Thú Sôi Trào - Tĩnh Quan
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Máu Thú Sôi Trào
Huyền ảo
Tiên Quan - Trần Phong Tiếu
⭐⭐⭐⭐ 7
Tiên Quan
Tiên hiệp
Trùng Sinh: Quan Đạo - Lục Sự Tham Quân
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Trùng Sinh: Quan Đạo
Đô thị
Kỷ Nguyên Tiên Triều - Tây Thành Lãnh Nguyệt
⭐⭐⭐ 5.7
Kỷ Nguyên Tiên Triều
Tiên hiệp
Cẩm Y Phong Lưu - Đại Tần Quả
⭐⭐⭐ 5.7
Cẩm Y Phong Lưu
Lịch sử
Đường Quan Y Đạo - Thạch Chương Ngư
Đường Quan Y Đạo
Ngôn tình
Công Tử Cực Phẩm - Phong Hoả Hí Chư Hầu
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Công Tử Cực Phẩm
Đô thị
Đời Người Tiêu Dao Của Đinh Nhị Cẩu - Điếu Nhân Đích Ngư
⭐⭐⭐ 4.8
Đời Người Tiêu Dao Của Đinh Nhị Cẩu
Loại khác
Đại Minh Xuân Sắc - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Đại Minh Xuân Sắc
Lịch sử
Bình An Truyện - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Bình An Truyện
Lịch sử
Hoàn Khố Đô Thị Thiên Tài - Cửu Nguyệt Dương Quang
⭐⭐⭐ 6.2
Hoàn Khố Đô Thị Thiên Tài
Ngôn tình