Luân Hồi Lạc Viên - Na Nhất Chích Văn Tử
⭐⭐⭐ 5
Luân Hồi Lạc Viên
Trạch văn
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo - Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
Bắt Đầu Từ Ubume - Hoạt Nhi Cai
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Bắt Đầu Từ Ubume
Khoa viễn
Trò Chơi Ghép Đồ Tận Thế - Canh Tòng Tâm
⭐⭐⭐ 6
Trò Chơi Ghép Đồ Tận Thế
Trò chơi
Kinh Hãi Thiên Đường - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Kinh Hãi Thiên Đường
Trò chơi
Đại Mạo Hiểm Thế Giới Võ Hiệp - Ngũ Phương Hành Tận
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Đại Mạo Hiểm Thế Giới Võ Hiệp
Trò chơi
Người Chơi Hung Mãnh - Hắc Đăng Hạ Hoả
⭐⭐⭐ 6.2
Người Chơi Hung Mãnh
Khoa viễn
Sổ Tay Săn Ma - Yên Vũ Giang Nam
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Sổ Tay Săn Ma
Khoa viễn
Tận Thế Quật Khởi - Thái Cực Âm Dương Ngư
⭐⭐ 3.2
Tận Thế Quật Khởi
Khoa viễn
Sinh Tồn Trò Chơi - Na Thời Yên Hoa
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Sinh Tồn Trò Chơi
Nữ sinh
Vương Bài - Hà Tả
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Vương Bài
Đô thị
Thành Tội Ác - Yên Vũ Giang Nam
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thành Tội Ác
Huyền ảo
Thần Toạ Áo Thuật - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Thần Toạ Áo Thuật
Huyền ảo
Thợ Máy Siêu Thần - Tề Bội Giáp
⭐⭐⭐⭐ 7
Thợ Máy Siêu Thần
Trò chơi
Anh Hùng Thần Cấp - Đại Yên Hang
⭐⭐⭐ 6.1
Anh Hùng Thần Cấp
Trò chơi
Tể Chấp Thiên Hạ - cuslaa
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử
Siêu Cấp Lớn Hàng Hải - Hà Tả
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Siêu Cấp Lớn Hàng Hải
Loại khác
Vương Giả Hắc Ám - Cổ Hi
⭐⭐⭐ 4.6
Vương Giả Hắc Ám
Khoa viễn
Vương Bài Tiến Hoá - Quyển Thổ
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Vương Bài Tiến Hoá
Khoa viễn
Thanh Kiếm Hổ Phách - Phi Viêm
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thanh Kiếm Hổ Phách
Trò chơi
Cổ Chân Nhân - Cổ Chân Nhân
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Cổ Chân Nhân
Huyền ảo
Thục Sơn - Lưu Lãng Đích Cáp Mô
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Thục Sơn
Trò chơi
Game Online: Vương Giả Tam Quốc - Tưởng Chẩm Đầu Đích Khạp Thuỵ
⭐⭐⭐ 5.4
Game Online: Vương Giả Tam Quốc
Trò chơi
Game Online: Vong Linh Triệu Hoán - Nhất Dạ Chi Thu
⭐⭐⭐ 5.6
Game Online: Vong Linh Triệu Hoán
Trò chơi
Vô Tận Võ Trang - Duyên Phận 0
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Vô Tận Võ Trang
Khoa viễn