Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Lời nhắn Thư viện Đánh giá Thư đơn
Địa Sát Bảy Mươi Hai Biến - Tế Tửu
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Địa Sát Bảy Mươi Hai Biến
Tiên hiệp
Đại Ngụy Phương Hoa - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Đại Ngụy Phương Hoa
Lịch sử
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép - Doãn Tử Điện
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép
Kỳ huyễn
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐ 5.7
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão
Đô thị
Ta Không Nghĩ Cùng Ngươi Cùng Nơi Trùng Sinh - Phi Điểu Ấn
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Ta Không Nghĩ Cùng Ngươi Cùng Nơi Trùng Sinh
Vườn trường
Vinh Quang Của Ưng Non - Cái Cung Xuất Mộng
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Vinh Quang Của Ưng Non
Lịch sử
Cựu Nhật Chi Lục - Hùng Lang Cẩu
⭐⭐⭐ 6
Cựu Nhật Chi Lục
Huyền ảo
Minh Nhật Chi Kiếp - Hùng Lang Cẩu
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Minh Nhật Chi Kiếp
Huyền ảo
Nhân Loại Thu Nhỏ Lại 100 Lần - Quái Đăng
⭐⭐⭐ 5.9
Nhân Loại Thu Nhỏ Lại 100 Lần
Khoa viễn
Minh Tinh Này Rất Muốn Về Hưu - Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ
⭐⭐⭐ 4.3
Minh Tinh Này Rất Muốn Về Hưu
Đô thị
Bạn Gái Của Ta Là Ác Nữ - Hải Để Mạn Bộ Giả
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Bạn Gái Của Ta Là Ác Nữ
Đô thị
Tối Nay, Alice Gia Nhập Săn Bắn - Cửu Uyên
⭐⭐⭐ 5.6
Tối Nay, Alice Gia Nhập Săn Bắn
Trạch văn
Mỹ Thiếu Nữ, Mời Thuê Ta Nha - Y Nguy Giải
⭐⭐⭐ 5.6
Mỹ Thiếu Nữ, Mời Thuê Ta Nha
Trạch văn
Nhật Ký Chăn Nuôi Dũng Giả Loli - Mẫn Đông
⭐⭐⭐⭐ 7
Nhật Ký Chăn Nuôi Dũng Giả Loli
Trạch văn
Nhà Tư Bản Hợp Cách Nên Bóc Lột Quái Dị - Lạc Bút Sinh Thảo
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Nhà Tư Bản Hợp Cách Nên Bóc Lột Quái Dị
Trạch văn
Ta Và Muội Muội Văn Văn - 20Xela
Ta Và Muội Muội Văn Văn
Phi sắc
Sinh Ra Công Trình Kiến Trúc Trong Thần Minh Thiếu Nữ - Nhị Thập Thất Nam
⭐⭐⭐ 5.9
Sinh Ra Công Trình Kiến Trúc Trong Thần Minh Thiếu Nữ
Đô thị
Nhật Ký Thí Nghiệm Của Vu Yêu Điên - Phẫn Nộ Đích Tùng Thử
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Nhật Ký Thí Nghiệm Của Vu Yêu Điên
Trò chơi
Bắt Nạt Con Gái Của Kẻ Thù Chẳng Lẽ Có Sai À - Phế Thiết Hành Giả
⭐⭐⭐ 5.9
Bắt Nạt Con Gái Của Kẻ Thù Chẳng Lẽ Có Sai À
Đô thị
Tuân Mệnh! Bệ Hạ - Lâm Đăng Vạn 233
⭐⭐⭐ 5.6
Tuân Mệnh! Bệ Hạ
Trạch văn
Nơi Ẩn Núp Ác Dịch Của Các Thái Thái Quý Phụ - Không Tưởng Không
Nơi Ẩn Núp Ác Dịch Của Các Thái Thái Quý Phụ
Loại khác
Ma Pháp Học Đồ - Lam Tinh
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Ma Pháp Học Đồ
Kỳ huyễn
Địa Cầu Chiến Thần Cuối Cùng - Kinh Kha Thủ
⭐⭐⭐⭐ 8
Địa Cầu Chiến Thần Cuối Cùng
Huyền ảo
Đại Minh Xuân Sắc - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Đại Minh Xuân Sắc
Lịch sử
Tể Chấp Thiên Hạ - cuslaa
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử