⭐⭐⭐⭐ 7.9
Đại Nguỵ Phương Hoa
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Vinh Quang Của Ưng Non
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.8
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7
Minh Nhật Chi Kiếp
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 6.1
Cựu Nhật Chi Lục
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 6.2
Nhân Loại Thu Nhỏ Lại 100 Lần
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 4.4
Minh Tinh Này Rất Muốn Về Hưu
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Sau Khi Ngủ Say
Huyền nghi
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Bạn Gái Của Ta Là Ác Nữ
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Linh Sơn
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.8
Tối Nay, Alice Gia Nhập Săn Bắn
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.9
Mỹ Thiếu Nữ, Mời Thuê Ta Nha
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Trường Dạ Dư Hoả
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Nhật Ký Chăn Nuôi Dũng Giả Loli
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Nhà Tư Bản Hợp Cách Nên Bóc Lột Quái Dị
Trạch văn
Ta Và Muội Muội Văn Văn
Phi sắc
⭐⭐⭐ 6.2
Sinh Ra Công Trình Kiến Trúc Trong Thần Minh Thiếu Nữ
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Nhật Ký Thí Nghiệm Của Vu Yêu Điên
Trò chơi
⭐⭐⭐ 5.9
Bắt Nạt Con Gái Của Kẻ Thù Chẳng Lẽ Có Sai À
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.8
Tuân Mệnh! Bệ Hạ
Trạch văn
Nơi Ẩn Núp Ác Dịch Của Các Thái Thái Quý Phụ
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Học Đồ Ma Pháp
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Địa Cầu Chiến Thần Cuối Cùng
Huyền ảo