Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐ 6.1
Trùng Sinh Sợ Vợ Sau Sinh Hoạt
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.1
Người Gõ Canh Đại Phụng
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Cô Lang Của Freljord
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Áo Gấm Đi Đêm
Lịch sử
⭐⭐⭐ 4.8
Lão Bà Của Ta Là Đại BOSS Trùng Sinh
Võ hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Tri Bắc Du
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 6
Ta Thật Không Muốn Đọc Lưu Trữ
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.8
Học Tỷ Nhanh Đóng Miệng!
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Trước Bàn Nữ Sinh Lại Là Anti-fan Số Một Của Ta
Đô thị
⭐⭐⭐ 6.2
Ta Thực Không Thích Ăn Cỏ Gần Hang
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.1
Yêu Nữ Nơi Nào Trốn
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Tỷ Tỷ Yêu Ta
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Ta Nhưng Là Muốn Làm Tiên Tôn Cùng Nam Nhân Của Ma Đế
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Mập Mờ
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Của Ta
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Che Trời
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 8
Giải Trí Xuân Thu
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thời Đại Văn Nghệ
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.4
Lục Triều Thanh Vũ Ký
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Pháp Tắc Quý Tộc
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Kiếm Tiên Đại Nhân Nhà Ta
Ngôn tình
⭐⭐⭐ 5.3
Kiếm Tiên Tiểu Sư Đệ Chính Là Ta Chọc Ah
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.1
Cô Nương Ngươi Không Thích Hợp Ah
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Nhà Ta Lão Bà Đến Từ Một Ngàn Năm Trước
Trạch văn