Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Linh Sơn - Từ Công Tử Thắng Trị
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Linh Sơn
Tiên hiệp
Trùng Sinh Sợ Vợ Sau Sinh Hoạt - Nguyệt Hạ Anh Hoa Thụ
⭐⭐⭐ 6
Trùng Sinh Sợ Vợ Sau Sinh Hoạt
Đô thị
Người Gõ Canh Đại Phụng - Mại Báo Tiểu Lang Quân
⭐⭐⭐ 5
Người Gõ Canh Đại Phụng
Tiên hiệp
Cô Lang Của Freljord - Bạc Hà Tiểu Tượng
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Cô Lang Của Freljord
Kỳ huyễn
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Cẩm Y Dạ Hành - Nguyệt Quan
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Cẩm Y Dạ Hành
Lịch sử
Lão Bà Của Ta Là Đại BOSS Trùng Sinh - Nại Hà Tiếu Vong Xuyên
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Lão Bà Của Ta Là Đại BOSS Trùng Sinh
Võ hiệp
Tri Bắc Du - Lạc Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Tri Bắc Du
Tiên hiệp
Ta Thật Không Muốn Đọc Lưu Trữ - Nhất Văn Đảo
⭐⭐⭐ 5.9
Ta Thật Không Muốn Đọc Lưu Trữ
Đô thị
Học Tỷ Nhanh Đóng Miệng! - Mật Trấp Cơ
⭐⭐⭐ 5.7
Học Tỷ Nhanh Đóng Miệng!
Trạch văn
Trước Bàn Nữ Sinh Lại Là Anti-fan Số Một Của Ta - Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Trước Bàn Nữ Sinh Lại Là Anti-fan Số Một Của Ta
Đô thị
Ta Thực Không Thích Ăn Cỏ Gần Hang - Ngã Môn Đích Ảo Tưởng Hương
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Thực Không Thích Ăn Cỏ Gần Hang
Đô thị
Yêu Nữ Nơi Nào Trốn - Khai Hoang
⭐⭐⭐ 5.2
Yêu Nữ Nơi Nào Trốn
Tiên hiệp
Tỷ Tỷ Yêu Ta - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Tỷ Tỷ Yêu Ta
Đô thị
Ta Nhưng Là Muốn Làm Tiên Tôn Cùng Nam Nhân Của Ma Đế - Đông Phương Khoái Điểu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Ta Nhưng Là Muốn Làm Tiên Tôn Cùng Nam Nhân Của Ma Đế
Huyền ảo
Mập Mờ - Nga Khảo
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Mập Mờ
Ngôn tình
Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Của Ta - Lý Hưng Vũ
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Của Ta
Đô thị
Che Trời - Thần Đông
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Che Trời
Tiên hiệp
Giải Trí Xuân Thu - Cơ Xoa
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Giải Trí Xuân Thu
Tiên hiệp
Thời Đại Văn Nghệ - Thuỵ Giác Hội Biến Bạch
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thời Đại Văn Nghệ
Đô thị
Lục Triều Thanh Vũ Ký - Lộng Ngọc & Long Tuyền
⭐⭐⭐ 4.4
Lục Triều Thanh Vũ Ký
Huyền ảo
Pháp Tắc Quý Tộc - Nhị Thập Thất Nam
⭐⭐⭐⭐ 8
Pháp Tắc Quý Tộc
Loại khác
Kiếm Tiên Đại Nhân Nhà Ta - Bạn Độc Tiểu Mục Đồng
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Kiếm Tiên Đại Nhân Nhà Ta
Ngôn tình
Kiếm Tiên Tiểu Sư Đệ Chính Là Ta Chọc Ah - Hợp Tuyết Chủ
⭐⭐⭐ 5.3
Kiếm Tiên Tiểu Sư Đệ Chính Là Ta Chọc Ah
Trạch văn