Ta Bị Nhốt Ở Cùng Một Ngày Một Ngàn Năm - Tang Trạch
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Ta Bị Nhốt Ở Cùng Một Ngày Một Ngàn Năm
Đô thị
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi - Ám Ngục Lãnh Chúa
⭐⭐⭐ 5.2
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi
Tiên hiệp
Câu Lạc Bộ Người Mua Trafford - Tịch Sơn Bạch Thạch
⭐⭐⭐ 5.9
Câu Lạc Bộ Người Mua Trafford
Đô thị
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang - Tình Chung Lưu Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang
Trạch văn
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo - Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
Chưởng Môn Nhân Kiếm Phái Nữ Tu - Đông Phương Khoái Điểu
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Chưởng Môn Nhân Kiếm Phái Nữ Tu
Loại khác
Thế Giới Không Cần Thiết Mị Ma Cứu Vớt - Ba Hách Luân
Thế Giới Không Cần Thiết Mị Ma Cứu Vớt
Trạch văn
Dũng Sĩ Cha Đỡ Đầu - Lao Ca Hành Chu
Dũng Sĩ Cha Đỡ Đầu
Thi đấu
Pháp Xuyên Bổng Của Lux - Dạ Ẩn Hiêu
⭐⭐⭐ 5.6
Pháp Xuyên Bổng Của Lux
Trò chơi
Thanh Mai Của Ta, Nàng Dần Dần Bành Trướng Rồi - Phong Mật Gia Băng
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Thanh Mai Của Ta, Nàng Dần Dần Bành Trướng Rồi
Trạch văn
Xích Tâm Tuần Thiên - Tình Hà Dĩ Thậm
⭐⭐⭐ 4.9
Xích Tâm Tuần Thiên
Tiên hiệp
Đây Không Phải Trò Chơi Câu Cá À - Tát Vu
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Đây Không Phải Trò Chơi Câu Cá À
Ngôn tình
Yêu Thanh Mai Kiện Sự Này - Chuyển Giác Vẫn Trư
⭐⭐⭐ 5.4
Yêu Thanh Mai Kiện Sự Này
Đô thị
Yêu Nữ Bỏ Qua Ta - Kiện Đạo
⭐⭐⭐ 5.3
Yêu Nữ Bỏ Qua Ta
Huyền ảo
Đây Là Tinh Cầu Của Ta - Cơ Xoa
⭐⭐⭐ 4.9
Đây Là Tinh Cầu Của Ta
Tiên hiệp
Nữ Người Tâm Phúc Tên Đứng Đầu Bảng Lãnh Đạo - Tuy Nhiên
⭐⭐⭐ 5.9
Nữ Người Tâm Phúc Tên Đứng Đầu Bảng Lãnh Đạo
Đô thị
Dao Rựa Lưu Yêu Đương Thường Ngày - Thần Kỳ Ninh Mông Trà
⭐⭐⭐ 5.1
Dao Rựa Lưu Yêu Đương Thường Ngày
Trạch văn
Đại Lão Mãn Cấp Xuyên Thành Nông Gia Nữ - Tam Tảo
Đại Lão Mãn Cấp Xuyên Thành Nông Gia Nữ
Giả tưởng
Nữ Đế Thật Hung - Vũ Lạc Văn Thanh Phiền
⭐⭐⭐ 5.5
Nữ Đế Thật Hung
Tiên hiệp
Chạy Nạn Không Hoảng, Cả Nhà Đại Lão Làm Ruộng Vội - Du Nhàn Tiểu Thần
⭐⭐⭐ 6.2
Chạy Nạn Không Hoảng, Cả Nhà Đại Lão Làm Ruộng Vội
Giả tưởng
Khủng Bố Hồi Phục - Phật Tiền Hiến Hoa
⭐⭐⭐ 4.8
Khủng Bố Hồi Phục
Tiên hiệp
Sư Muội, Ngươi Nghe Ta Giải Thích - Ngọc Trung Nhất Tiểu Chu
⭐⭐⭐ 5.2
Sư Muội, Ngươi Nghe Ta Giải Thích
Trạch văn
Tu Viện Thánh Nữ - Phong Trung Khiếu
Tu Viện Thánh Nữ
Phi sắc
Hoàng Sói - Ái Cật Lạt Kê Phấn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Hoàng Sói
Giả tưởng
Lão Bà Của Ta Là Nữ Học Bá - Thái Bạch Miêu
⭐⭐⭐ 3.9
Lão Bà Của Ta Là Nữ Học Bá
Đô thị