Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Nữ Chủ Môn Truy Phu Hoả Táng Trường, Khả Ngã Thị Phản Phái A - Bất Dạ Thành Lý Bất Dạ Cơ
Nữ Chủ Môn Truy Phu Hoả Táng Trường, Khả Ngã Thị Phản Phái A
Huyền ảo
Đây Không Phải Trò Chơi Câu Cá À - Tát Vu
⭐⭐⭐⭐ 7
Đây Không Phải Trò Chơi Câu Cá À
Ngôn tình
Văn Võ Cả Triều Đều Có Thể Nghe Tiếng Lòng Đến Ta - Bạch Sắc Đích Mộc
⭐⭐⭐ 5.1
Văn Võ Cả Triều Đều Có Thể Nghe Tiếng Lòng Đến Ta
Xuyên việt
Thanh Mai Của Ta, Nàng Dần Dần Bành Trướng Rồi - Phong Mật Gia Băng
⭐⭐⭐ 5.5
Thanh Mai Của Ta, Nàng Dần Dần Bành Trướng Rồi
Trạch văn
Nữ tu kiếm phái chưởng môn nhân - Đông Phương Khoái Điểu
⭐⭐⭐ 6.2
Nữ tu kiếm phái chưởng môn nhân
Tiên hiệp
Nô Lệ Dưỡng Thành Sau, Các Nàng Đều Xoay Người Làm Chủ Rồi - ccc
Nô Lệ Dưỡng Thành Sau, Các Nàng Đều Xoay Người Làm Chủ Rồi
Tiên hiệp
Trường Sinh Tiên Duyên: Tiên Tử Mời Dừng Bước - Hương Hãn Bạc Sam Lương
⭐⭐⭐ 5.9
Trường Sinh Tiên Duyên: Tiên Tử Mời Dừng Bước
Tiên hiệp
Ta Phản Phái Lông Vàng Thật Không Muốn Bị Nữ Chính Đuổi Ngược - Nam Song Lung Tước
Ta Phản Phái Lông Vàng Thật Không Muốn Bị Nữ Chính Đuổi Ngược
Huyền ảo
Ta Bị Nhốt Ở Cùng Một Ngày Một Ngàn Năm - Tang Trạch
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Bị Nhốt Ở Cùng Một Ngày Một Ngàn Năm
Đô thị
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi - Ám Ngục Lãnh Chúa
⭐⭐⭐ 5.2
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi
Tiên hiệp
Từ Kiến Trướng Đến Nay: Hãn Quốc La Mã Ký - Chính Thống Đại Hãn A Lý Bất Cáp
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Từ Kiến Trướng Đến Nay: Hãn Quốc La Mã Ký
Trạch văn
Lưỡi Đao Siren - Cật Thư Yêu
⭐⭐⭐⭐ 7
Lưỡi Đao Siren
Trạch văn
Câu Lạc Bộ Người Mua Trafford - Tịch Sơn Bạch Thạch
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Câu Lạc Bộ Người Mua Trafford
Đô thị
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang - Tình Chung Lưu Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang
Trạch văn
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo - Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết
⭐⭐⭐ 6
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
Các Tiên Tử Đừng Truy Rồi, Ta Chỉ Là Cái Nằm Vùng - Dương Đà Đại Vương Đích Dương Đà
⭐⭐⭐ 5.6
Các Tiên Tử Đừng Truy Rồi, Ta Chỉ Là Cái Nằm Vùng
Tiên hiệp
Thế Giới Không Cần Thiết Mị Ma Cứu Vớt - Ba Hách Luân
⭐⭐⭐ 5.3
Thế Giới Không Cần Thiết Mị Ma Cứu Vớt
Trạch văn
Xích Tâm Tuần Thiên - Tình Hà Dĩ Thậm
⭐⭐⭐ 4.7
Xích Tâm Tuần Thiên
Tiên hiệp
Pháp Xuyên Bổng Của Lux - Dạ Ẩn Hiêu
⭐⭐⭐ 5.3
Pháp Xuyên Bổng Của Lux
Trò chơi
Dũng Sĩ Cha Đỡ Đầu - Lao Ca Hành Chu
⭐⭐⭐ 5.1
Dũng Sĩ Cha Đỡ Đầu
Thi đấu
Nữ Đế Thật Hung - Vũ Lạc Văn Thanh Phiền
⭐⭐⭐ 5.3
Nữ Đế Thật Hung
Tiên hiệp
Yêu Thanh Mai Kiện Sự Này - Chuyển Giác Vẫn Trư
⭐⭐⭐ 5.2
Yêu Thanh Mai Kiện Sự Này
Đô thị
Yêu Nữ Bỏ Qua Ta - Kiện Đạo
⭐⭐⭐ 5.1
Yêu Nữ Bỏ Qua Ta
Huyền ảo
Nhẹ, Ngắn, Tán - Đắc Liễu Ba
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Nhẹ, Ngắn, Tán
Loại khác
Đây Là Tinh Cầu Của Ta - Cơ Xoa
⭐⭐⭐ 4.9
Đây Là Tinh Cầu Của Ta
Tiên hiệp